Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

SBN scriptieprijs 2023 voor Hylke Roodenburg

SBN Scriptieprijs 2023

Op 15 december jl. is tijdens het Bouwhistorisch Platform bij de RCE in Amersfoort voor de tweede maal de SBN Scriptieprijs voor nieuw bouwhistorisch talent uitgereikt.

De vier genomineerde scripties waren geschreven door Belle van den Berg-Mendes, Eddo Carels, Daniel Didden en Hylke Roodenburg, allen studenten van de Post HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie (jaargang 2022-2023) aan de Hogeschool van Utrecht.

De jury bestond dit jaar uit Dirk Jan de Vries (voorzitter), Ben Olde Meierink, Christine Weijs en Jeroen Westerman. Namens de Stichting Bouwhistorie Nederland trad Agnes Hemmes op als secretaris.

De scripties zijn door de jury beoordeeld op een aantal aspecten, zoals een kritische houding van de onderzoeker, een heldere analyse en argumentatie en verifieerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er wordt waarde gehecht aan relevantie, vernieuwende inzichten en/of een originele benadering van het onderwerp. Verder worden de scripties beoordeeld op leesbaarheid, stijl en de presentatie van de resultaten in woord en beeld.

Na rijp beraad kon de jury uiteindelijk één scriptie als beste beoordelen, namelijk de Bouwhistorische verkenning van De Wildeman in Zutphen door Hylke Roodenburg.

Het onderzoek naar het complex Zaadmarkt 88 en Rodetorenstraat 63-65, beter bekend als het woonhuis ‘De Wildeman’ in Zutphen, is een gedegen, overzichtelijke en prettig leesbare scriptie. De verdieping is gezocht in een nadere documentatie van de kappen; de verbreding volgt uit de cultuurhistorische achtergronden van de meester-timmerman Derk Lijsen, gepresenteerd in een apart kader. Wat bovendien zeer wordt gewaardeerd door de jury is dat de restauratiegeschiedenis uit de 20e eeuw – een aspect waar bouwhistorici in de dagelijkse praktijk steeds meer mee te maken krijgen, maar dikwijls niet direct wordt herkend als reconstructie – een serieuze plek heeft gekregen in de bouwgeschiedenis. Deze is kritisch beschouwend en op adequate wijze benoemd en gewaardeerd.

Het bestuur van de SBN feliciteert Hylke met het behalen van dit mooie resultaat!

De scripties

Via deze link kan het volledige juryrapport worden gelezen. 

Hieronder kunnen de vier scripties als PDF worden gelezen. Om privacy-redenen kan van het rapport van Voorstraat 168 alleen de bouwgeschiedenis worden getoond.  

Uitreiking SBN Scriptieprijs 2023

Uitreiking van de SBN Scriptieprijs 2023 aan Hylke Roodenburg door SBN voorzitter Koos de Looff. (Foto Jeroen Twisk) 

Foto boven pagina: V.l.n.r.. Daniel Didden, Bregje Pieters (opleidingsmanager, Hogeschool Utrecht ), Belle van den Berg-Mendes, Hylke Roodenburg, Koos de Looff (voorzitter SBN), Eddo Carels en Agnes Hemmes (secretaris namens SBN). (Foto Jeroen Twisk)

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.