Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Privacybeleid

https://www.bouwhistorie.nl is een website van de Stichting Bouwhistorie Nederland

Inhoud

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens wordt besteed, kan geen garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens worden gegeven.

Cookies

Op de website https://www.bouwhistorie.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website van
https://www.bouwhistorie.nl. De SBN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Deze site maakt daarvoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verwerkte persoonsgegevens

Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) kan persoonsgegevens voor u verwerken , doordat u gebruikt
maakt van de diensten van de SBN en/of omdat u deze zelf bij het opgeven als donateur verstrekt hebt.
De SBN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor -en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens
  • postadresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mail
  • ip-adres

Waarom de SBN gegevens nodig heeft

De SBN gebruikt uw gegevens voor eigen donateursdoeleinden en informeert u via (digitale) berichtgeving
over algemeen bouwhistorisch nieuws, actualiteiten en eigen evenementen. De SBN bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@bouwhistorie.nl. De SBN zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Klacht indienen

Indien u er met de SBN niet uitkomt kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u daarvoor de benodigde informatie.

Beveiligen

De SBN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van de SBN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging
van door de SBN verzamelde gegevens, neem dan contact met de SBN op via secretaris@bouwhistorie.nl.

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.