Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Nuttige links

Documentatie.org

Op de website www.documentatie.org worden begrippen uit de wereld van de monumentenzorg, bouwhistorie en cultuurhistorie, in de ruimste betekenis, in woord en beeld toegelicht of ontsloten via literatuurlijsten.

Ook wordt direct gelinkt naar relevante pagina’s in andere sites. Zo ontstaat een eigenzinnige extra toegang tot informatie die over vele plaatsen verspreid is.

Het doel is het bevorderen van een respectvolle omgang met het cultureel erfgoed, gestoeld op begrip voor de geschiedenis van de bebouwde omgeving.

Bond van Nederlandse Bouwhistorici

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici zet zich in voor de belangen van Nederlandse bouwhistorici.

Door het stellen van kwaliteitseisen aan zijn leden wil de bond een waarborg bieden voor de kwaliteit van bouwhistorisch onderzoek.

Door te kiezen voor een ingeschreven bouwhistoricus weet een opdrachtgever zich verzekerd van een product dat voldoet aan deze kwaliteitseisen.

 

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De RCE voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. 

Ook ontwikkelt de RCE praktisch toepasbare kennis en adviseert de RCE over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Op de pagina bouwhistorie is relevante informatie over bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek te vinden.

 

Post-hbo+ Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg

Werk je als bouwkundige of architectuurhistoricus in de erfgoedsector? Of wil je dat? Kies dan voor de praktijkgerichte cursus Bouwhistorie en Restauratie. Zo ga je met veel vakinhoudelijke bagage aan de slag in het brede werkveld van de monumentenzorg.

In het eerste jaar leg je de basis. De nadruk ligt daarbij op het vergroten van de kennis van historische bouwmaterialen en -constructies. In het tweede jaar ligt de nadruk op de verdieping van de kennis en vaardigheden in de gekozen afstudeerspecialisatie (bouwhistorie of restauratie). Daarnaast besteed je aandacht aan de verbreding van het blikveld en de omgang met erfgoed.

Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici

Sinds 2013 maakt het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici deel uit van de Federatie Grote Monumenten Gemeenten. Voor praktische vragen over bouwhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met een aangesloten bouwhistoricus uit uw regio.

 

 

 

 

 

Arbeitskreis für Hausforschung

Onze Duitse collega’s.

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Uitvoeringsrichtlijn Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling

Brochure bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek werkt!

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.