Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Register SBN-Nieuwsbrief

Toelichting

Dit register is bijgehouden tot en met nummer 76 dat verscheen
in december 2023.

Bij alle verwijzingen zijn het nieuwsbriefnummer (cursief), het jaartal en de paginanummers genoemd. 

Ook met de zoekfunctie van uw browser [Ctrl+F] kunt u in het register zoeken.

Achtereenvolgens komen de volgende categorieën aan de orde:

1. Geografische aanduidingen:
plaatsen, adres, objecten, namen van objecten.

2. Namen van personen: bouwhistorici, sprekers bij
platforms in Zeist, later in Amersfoort [RdMz, RACM, RCE], bij studie- /donateursdagen of symposia; auteurs van artikelen en gerecenseerde auteurs.

3. Trefwoorden: een selectie van trefwoorden en in de nieuwbrieven voorkomende termen.

 

Geografische aanduidingen

Aarhus (Dk), 55, 2013, 90-93

Aken (D), Dom, 74, 2022, 46-56

Alkmaar, 8, 1993, 1-16

49, 2010, 29-32 (donateursdag)

Achterdam, 72, 2022, 12-14

Dijk 2-4, 8, 1993, 8-11

Grote Kerk, 8, 1993, 7; 28, 2001, 22

Hof van Sonoy, 8, 1993, 7-8

Kapelkerk, 28, 2001, 23-25

Huis met de kogel, 44, 2008, 8-10

Huis de Lange, 54, 2013, 18

Kennemerstraatweg 8, 8, 1993, 12

Kennemerstraatweg 113, 8, 1993, 15

Koedijk, 8, 1993, 16

Langestraat 51, 31, 2002, 21-23

Langestraat 113, 8, 1993, 8-9

Nassauplein 13, 8, 1993, 15-16

Oudegracht 247, 8, 1993, 8

Oudegracht 164-166, 8, 1993, 13-15

Verdronkenoord 28, 8, 1993, 12-13

Voordam, 2-Dijk, 8, 1993, 8

Wildemanshof, 58, 2015, 104-105

Zijdam 16, 71, 2021, 21-24

Amay (B), 66, 2019, 23-26 (nat.steen congressen)

Ameland, Commandeurswoningen, 72, 2022, 29-38

Amerongen, kerktoren, 56, 2014, 23-27

Amersfoort, 38/39, 2005, 4-6 (donateursdag); 49, 2010, 38-39; 50, 2011, 5-9;

52, 2012, 5-35 (symposium, 20 j. SBN); 74, 2022, 5-16 (platf. MiN, BBA), 17-41 (stud.dag kapconstructies)

Huis Cohen, 72, 2022, 12-14

Huizen, 38/39, 2005, 41-44

Sint-Joriskerk, 9, 1994, 5-17, 25; 22, 1998, 12

23, 1999, 5-7; 51, 2011, 7-11; 55, 2013, 94-96

Langestr. 9, 29, 2001, 12-13

Muurhuizen 17-19, 59, 2015, 24-26

’t Zand 39, 68, 2020, 17-19 (kelder)

Amstenrade, 76, 2023, 45-46 (Hoeve, Aan de Kerk 4)

Amsterdam, 11, 1994, 6-11 (donateursdag);14, 1995, 4-12; 32, 2003, 8-10; 34, 2004, 4-8; (donateursdag); 38/39, 2005, 12-13; 49, 2010, 33-37; 52, 2012, 8-12; 54, 2013, 67-69; 74, 2022, 42-44 (congres dendrochronologie)

Archeologie, 32, 2003, 8-9

Bruggen, 67, 2019, 7-9

Chassinet, Rijksmuseum, 73, 2022, 62-63

Damrak 35, 73, 2022, 18-20; 74, 2022, 60

GIS-onderzoek, 67, 2019, 5-7

Haringpakkersteeg 8, 60, 2016, 48-53

Herengracht 49, 36, 2004, 6-7

Herengracht 284, Huis Brienen, 73, 2022, 61

Herengracht 394, 14, 1995, 10

Hortus Botanicus, 32, 2003, 11-12

Houthandel 17-18de eeuw, 45, 2008, 37-51; 60, 2016, 48-53 (merken)

Houtmerken, 60, 2016, 48-53

Huizen, typologie, 58, 2015, 11-13

Huizen, 19de eeuw, 58, 2015, 27-29

Huizen, 16de eeuw, 63, 2017, 4-6; 67, 2019, 5-7

IBM-hoofdkantoor, 76, 2023, 25-28

Kappen, 41, 2006, 7-15 (houtvlotten); 74, 2022, 39-41 (kapconstructies)

Kattenburg, Marinewerf, 71, 2021, 49-50

Krommers, 69, 2020, 16-17

Nieuwe Kerk, toren, 56, 2014, 30-32

Nieuwezijds Voorburgwal 282, Betty Asfalt Complex, 71, 2021, 18-21; 72, 2022, 12-14

St.-Anthonispoort, 52, 2012, 21-23;  64, 2018, 12-14

Stadspoorten, 64, 2018, 12-14, 16

Trippenhuis, 62, 2017, 5-7

Singel 282-286, 63, 2017, 14-16

Waag, 38/39, 2005, 14-16;  52, 2012, 21-23

Waardekaart, 42/43, 2007, 32-35

Warmoesstr. 83, 14, 1995, 6

Warmoesstr. 145, 40, 2006, 23-26

Antwerpen (B), 20, 1997, 1;  27, 2001, 7-10;  58, 2015, 9-11; 72, 2022, 57-64

Appeltern, Stoomgemaal, 54, 2013, 47-51

Arcen, 55, 2013, 10-12

Arnhem, 10, 1994, 2-22;  29, 2001, 7-12 (donateursdag); 73, 2022, 29-33; 74, 2022, 46-56

Grote Kerk, 51, 2011, 45-59

Eusebiuskerk, 54, 2013, 28-29, 30-36; 74, 2022, 53

Toren, 61, 2016, 68-79

Grote Oord 15, 10, 1994, 14, 15-16, 22

Kelders, 68, 2020, 9-11, 13+16-17 (erratum)

Loods uit Tiel, 46, 2009, 10-12

Luxor, 35, 2004, 8-9

St.-Petersgasthuis, Rijnstraat 71, 10, 1994, 6, 9-10, 13-15, 21-22

Stadsmuur, 47, 2009, 3-4

Axel, Markt 2a, 49, 2010, 20-21

Azië, 75, 2023, 4-5, 21-22

Baarn, 58, 2015, 23-27

Bamberg (D), 34, 2004, 9-12

Bazel (CH), 57, 2014, 88-94 (Tagung AHF)

Beek, 76, 2023, 47-48 (Kasteel Benbroek)

Beijng (China), 61, 2016, 81-84 (symposium)

Bemmel, Kasteel De Kinkelenburg, 60, 2016, 21-23

Benschop, Snellenburg, 59, 2015, 30-32

Bergeijk, weverij De Ploeg, 63, 2017, 10-13

Bergen op Zoom, 72, 2022, 39-44 (bekappingen)

Berlijn (D), 37, 2005, 26-31

Best, Armenhoef, 64, 2018, 31-37

Beugen (Noord-Brabant), Molen, 21, 1997, 3

Beugt, Kildonkse molen, 40, 2006, 22

Bilt, De, Beerschoten, 35, 2004, 10-11

Bodensee (D), 24, 1999, 5-16

Bogaerde, ten (B), 59, 2015, 13-14

Bokhoven, Kasteelruïne, 21, 1997, 5-6

Boksum, Kerk, 31, 2002, 18-19

Boldern (CH), 13, 1995, 3-9, 25

Bolsward, Broerekerk, 42/43, 2007, 48-49

Raadhuis, 60, 2016, 20

Borgharen, Kasteel, 72, 2022, 12-14

Borne, kerk, 50, 2011, 9-11;  53, 2012, 69-71

Breda, 27, 2001, 21-22;  29, 2001, 27-29; 33, 2003, 10; 61, 2016, 27-38 (donateursdag)

Begijnhof, 56, 2014, 62-75; 57, 2014, 95 (rectific., zie: tek. Nws.br. 56, p. 69); 61, 2016, 33-35

Kasteel, rekenkamer, 40, 2006, 19-21

Koepelgevangenis, 60, 2016, 14-17

Bradford-on Avon (GB), Graanschuur 23, 1999, 27

Brandenburg (D), 48, 2010, 32-33

Breukelen, Gunterstein, 23, 1999, 25

Brielle, Kantongerecht, 59, 2015, 26-28

Bronkhorst, Kasteel, 37, 2005, 6-7

Brussel, 65, 2018, 65, 2018, 27-29 (Construction History Society)

Cambridge (GB), 40, 2006, 28-30

Cluny (Fr), 38/39, 2005, 26-29

Corbey, R., 75, 2023, 12-13

Cottbus (D), 47, 2009, 42-46

Culemborg, 30, 2002, 6-9; 64, 2018, 62-80

Dalfsen, Kasteel Rechteren, 12, 1994, 11-13; 13, 1995, 2-3

Delft, 45, 2008, 29-34 (donateursdag)

Hiëronymusdal, 68, 2020, 24-26

Huizen, 55, 2013, 15-18; 56, 2014, 81-83; 73, 2022, 4-8

Kappen, 31, 2002, 23-24

Nwe Langendijk 22-26, 28, 2001, 25-26

Oude Delft 50-52, 61, 2016, 20-23

Oude D. 68, 57, 2014, 17

Oude D. 58, 2015, 20-23

Oude D. 69-71, 50, 2011, 11-13

Oude D. 120, 35, 2004, 5-6

Oude Kerk, 17, 1996, 14

Oude Langendijk, 28, 2001, 26-27

Spanten, 75, 2023, 42-47

Stadsverdediging, 64, 2018, 10-12

Deventer, 75, 2023, 36-39 (donateursdag)

Bergkerk e.a., 56, 2014, 20-23; 63, 2017, 58-66; 74, 2022, 24-32 (kapconstructie)

Broederenkerk, 23, 1999, 25

Deken Doijshuis, 42/43, 2007, 37-38

Kacheltegels, 53, 2012, 72-73

Kelders, 68, 2020, 13+16-17 (erratum)

Koepelgevangenis, 60, 2016, 14-17

Naaldspitsen, 63, 2017, 58-73

Lebuïnuskerk, 3, 1992, 4-14, 20

Mariakerk, 35, 2004, 7-8

Mensstraat, 66, 2019, 42

Noordenbergtoren, 8, 1993, 23

Polstraat 14, 25, 2000, 7

Pontsteeg, 31, 2002, 19

Sandrasteeg 8 (proosdij), 3, 1992, 2-4; 15, 1995, 8; 58, 2015, 49-63

Steenhouwersmerken, 35, 2004, 13-14

Stromarkt 19, 58, 2015, 49-63; 60, 2016, 116

Dinkel en Regge, 24, 1999, 20-23

Doesburg, 47, 2009, 20-26

Doorn, St. Maarten, sculptuur, 58, 2015, 37-39

Doornik (B), 62, 2017, 69-70

Dordrecht, 13, 1995, 11-14; 19, 1997, 7-13, 13-16; 22, 1998, 25-26; 45, 2008, 27-29 (Donateursdag)

Bellevue, 47, 2009, 27-30

Berckepoort, 5, 1993, 9-10; 19, 1997, 8, 13

Heilige spijkers, 69, 2020, 27-35

Glas-in-lood Imitatie, 69, 2020, 60-65

Hakkelbout, 68, 2020, 46-51

Holland, De, 53, 2012, 24-31

Kleurenwaaier, 56, 2014, 35

Kuipershaven 11, 60, 2016, 75-88

Schakelstation, 63, 2017, 26-28

Sint Bonifatiuskerk, zie Hakkelbout

Stadhuis, 64, 2018, 15

Voorstraat 106, 70, 2021, 90-95

Voorstraat 168, 76, 2023, 39-40

Voorstraat 182-184, 19, 1997, 9, 12-13

Voorstraat 316, 318, 320, 19, 1997, 13

Wijnstraat 85, 13, 1995, 12-14; 19, 1997, 13

Dronrijp, St.-Salvius, 31, 2002, 14-16

Duitse (Noord-), m.eeuwse kerken, 60, 2016, 107-110

Naaldspitsen, 63, 2017, 58-73

Duitse Neder-Rijn, Burgerhuizen, 7, 1993, 17-18

Duiven, 62, 2017, 24

Dussen, Kasteel, 30, 2002, 9-11

Easterein, 59, 2015, 57-8; 60, 2016, 47

Eemnes-Buiten, kerktoren, 56, 2014, 23-27

Eersel, Sint-Willibrorduskerk, 15, 1995, 13

Eindhoven, Industrieel complex, 25, 2000, 12

Motte v. Woensel, 57, 2014, 30-31

Elburg, Huis Schouwenburg, 49, 2010, 14-16

Ellekom, Kerk, 60, 2016, 59-61

Emmerik (D), St. Martinuskerk, 74, 2022, 50-51

Empe, Gemeente Brummen, 7, 1993, 15

Enkhuizen, Westerkerk, 23, 1999, 25; 29, 2001, 13-15

Enschede, Industrieel complex, 25, 2000, 12

Erfurt, Thüringen (D), 22, 1998, 6-11

Erichem, Boerderij Lingenstein, 26, 2000, 14

Ermelo, Oud Groevenbeek, 53, 2012, 10-11

Friesland, boerderijen, 59, 2015, 7-8; 60, 2016, 47 (Addendum/rectificatie bij nr. 59, p. 7-8); 74, 2022, 22-23; 72, 2022, 68-73 (boerderijen, recensie); 74, 2022, 22-23

Gelderland, 76, 2023, 77-78 (Nederrijnse vormen)

Gemert, kasteel, 48, 2010, 14-16

Gent, 27, 2001, 7-10, 25

Kasteel, 27, 2001, 25

Glimmen, Groninger Punt, 64, 2018, 20-22

Goedereede, toren, 56, 2014, 27-30

Goes, Huis de Baerse, 67, 2019, 22-23

Goor, Herv. Kerk, 25, 2000, 7

Gorinchem, 14, 1995, 4

Görlitz, 4, 1992, 3-10

Gouda, Gemeente, 5, 1993, 12-18

Kasteel, 8, 1993, 18-20

Keizerstr. 98-106, Barbarakapel, 35, 2004, 4-8, 17-18

St. Jan, 17, 1996, 13-14

Westhaven 65, 18,1996, 7-10

Raadhuis, 60, 2016, 20

Gouderak, loods, 68, 2020, 39-45

Grathem, 76, 2023, 43-45 (Huis ten Hove)

Groesbeek, H. Landstichting, 54, 2013, 22-27

Groningen, 6, 1993, 16-20; 19, 1997, 16-17; 24, 1999, 19-20, 26-27; 30, 2002, 28-30; 33, 2003, 5-7; 49, 2010, 55-58; 51, 2011, 71-77; 63, 2017, 63, 2017, 29-38

Grote Markt, 4, 1992, 10-13, 20

Hinckaertshuis, 54, 2013, 70-75; 56, 2014, 83 (rectificatie/erratum, zie Nws.br. 54, p. 74)

Hoge der A 7, 14, 1995, 17

Kalmershuis, 6, 1993, 16-26, 29

Oude Boteringestraat, 6, 1993, 10, 12, 14, 24

Wolters-Noordhoff-Complex, 6, 1993, 12-20, 21-26

Poelestraat 8, 19, 1997, 4

Haag, Den, 31, 2002, 4-13 (donateursdag)

Amsterdamse Veerkade 35, 74, 2022, 24-26

Boekhorststr. 49-51, 72, 2022, 65-67

Bioscoop, 61, 2016, 50-67

Duiker, J., 33, 2003, 11-12

Gedempte Gracht 675, 70, 2021, 61-72

Gevangenis, 60, 2016, 14-17

Gevangenpoort, 31, 2002, 10-12

Grote Kerk, 31, 2002, 8-10

Hooistr. 2, 74, 2022, 24-26

Kappen, 74, 2022, 24-26

Korte Lombardstr. 1, 74, 2022, 24-26

Molenstr. 21, 63, 2017, 82-83

Pageshuis, L.Voorhout, 31, 2002, 8

Stoomtram (sporen), 65, 2018, 53-62,

Spui 167, 65, 2018, 63

Westeinde 135, oeil-de-boeuf, 68, 2020, 64-65

Haamstede, kasteel, 70, 2021, 21-24

Haarlem, 15, 1995, 1-5 (donateursdag); 53, 2012, 56-65 (symposium)

Begijnenkerk, 63, 2017, 20-23

  1. Enschedé-complex, 5, 1993, 10-11

Gelipte korbeels, 72, 2022, 39-44

Grafkelder, 69, 2020, 57-60

Kleine Houtweg 119, 30, 2002, 15

Koepelgevangenis, 42/43, 2007, 38-39(woning); 60, 2016, 14-17

Leprooshuis, 69, 2020, 5, 36-44; 70, 2021, 11-12

Putten, 57, 2014, 34-35

R.-K. St. Bavokathedraal, 74, 2022, 27

Stadhuis, 64, 2018, 15-16

St.-Bavo, 17, 1996, 7; 74, 2022, 24-32 (kapconstructie)

Uithangstenen, gevelgaten, 68, 2020, 52-59

Voeglood, 70, 2021, 45-60 (gevels)

Welgelegen, meubels, 47, 2009, 9-11

Wandafwerking, 49, 2010, 16-17

Haarzuilens, De Haar, 34, 2004, 18-21

Hall (Oostenrijk), 26, 2000, 16-19

Harderwijk, Kloosterkerk, 55, 2013, 4-7

St.-Catharinaklooster, 59, 2015, 28-30

Toren Grote Kerk, 62, 2017, 29-31

Vismarkt 53, 73, 2022, 26-28

Heemstede, Boeideel, 69, 2020, 50-56

’s-Heerenberg, 27, 2001, 16-18

Heerenveen, Huize Voormeer, 53, 2012, 2-13; 54, 2013, 70-75

Heerlen, Kasteel Terworm, 24, 1999, 20

Heilo, Nijenburg, 28, 2001, 28-29; 53, 2012, 8-9

Heino, Het Nijenhuis, 37, 2005, 12-15

Helder, Den, 23, 1999, 23-24

Helmond, Kasteel, 28, 2001, 20-22

Vakwerk, 42/43, 2007, 18-19

Helvoirt, Kasteel Zwijnsbergen, 31, 2002, 25-27

Herenveen, familiehuis Voormeer, 54, 2013, 70-75 (zie rectificatie nr. 56); 56, 2014, 83 (rectificatie/erratum, zie Nws.br. 54, p. 74)

Herkenbosch, Kasteel Daelenbroeck, 27, 2001, 22-24

Hernen, kasteel, 70, 2021, 19-21

’s-Hertogenbosch, 26, 2000, 4-6; 27, 2001, 9-10; 28, 2001, 11-15; 37, 2005, 8-9, 17-18; 40, 2006, 6-13; 52, 2012, 54-64; 53, 2012, 32-37; 73, 2022, 37-45

Balklaag, 56, 2014, 50-61; 66, 2019, 33-39

Bokhoven, Ruïne kasteel, 21, 1997, 5-6

Bouwsculpt., 54, 2013, 30-36

Fransche Kabinet, Kerkstraat, 25, 2000, 13-15

Gasthuissstr. 6, 45, 2008, 12-14

Geschiedenis-bouw, 51, 2011, 77-79

Hinthamerstr. 119, 49, 2010, 22-24

Hinthamerstr. 138, 42/43, 2007, 9-10

Hof van Zevenbergen, 2, 1992, 4-8; 4, 1992, 13-19; 9, 1994, 20; 24, 1999, 18; 73, 2022, 6, 9-12

Huizen, 21, 1997,19; 57, 2014, 32-33

Kelders, 68, 2020, 11-13, 13+16-17 (erratum); 73, 2022, 42-45

Kleurgebruik, 42/43, 2007, 8

Kolperstr. 5, 40, 2006, 14-15

Oude St.Jacob, 47, 2009, 31-37

Refugiehuis Mariënhage, 8, 1993, 24; 76, 2023, 10-13 (Leidraad funderingen)

Stadhuis, bordes, 21, 1997, 20

Raadzaal, 47, 2009, 7-9

Stadsmuren, 64, 2018, 62-80

St.-Catharinakerk, 16, 1996, 10; 21, 1997, 6-8

Sint Jan, 21, 1997, 10

Sint Jan, Omgeving, 22, 1998, 20-24

Sint Jan, Steenh.merken, 35, 2004, 13

Sint Jan, Beeldh.werk, 58, 2015, 32-34

Voorgevels, 56, 2014, 42-49

Wijk Maaspoort, bolwoningen, 73, 2022, 70-72

Hillegersberg, Hillegondakerk, 74, 2022, 34-36 (kapconstructie)

Hillegom, Boeideel, 69, 2020, 50-56

Hilvarenbeek, Gorp 5, 33, 2003, 7-8

Hilversum, Dudok, 56, 2014, 37

JT-Bioscoop, 59, 2015, 55-69

Raadhuis, 60, 2016, 18

Hirado (Japan), VOC-pakhuis, 33, 2003, 8-9; 73, 2022, 34-36; 74, 2022, 51

Pakhuis, 41, 2006, 22-23

Hoeksche Waard, Mariënhof, 63, 2017, 24-25

Hoensbroek, kasteel, 59, 2015, 77-80

Hongarije, 18, 1996, 10-12

Hoogkarspel, Streekweg 1, 57, 2014, 37

Hoorn, Binnenluiendijk 2, 57, 2014, 96-98

Gevangenis, 23, 1999, 27

Oostereiland, 53, 2012, 67-68

Hösseringen/Lüneburg (D), 42/43, 2007,  43-45

Huisseling, 59, 2015, 5-6

Hulst, Refugie Baudelo, 23, 1999, 25

India, VOC-gebouwen, 23, 1999, 24

Irkoetsk (Rusl.), 55, 2013, 68-83

Japan, 25, 2000, 15-17

Jelsum, Dekemastate, 26, 2000, 10-12

Jena (D), 71, 2021, 28-31(Tagung AHF)

Jutphaas, 56, 2014, 15-17

Kampen, 8, 1993, 18-19; 59, 2015, 40-47 (donateursdag)

Bovenkerk, 21, 1997, 1; 74, 2022, 52

Burgwal, 57, 2014, 39-40

Burgwal 80-81, 61, 2016, 15-18

Kelders, 68, 2020, 7+14 (erratum)

Voorstraat 90, 31, 2002, 20-21

Kapelle, Meestoof, 55, 2013, 84-89

Kelpen-Oler, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Kempen, Noord-Brabant, 24, 1999, 26

Kerkira (Korfoe), 34, 2004, 25-26

Kerkrade, kasteel Ehrenstein, 59, 2015, 77-80

Klaarkamp, baksteen, 48, 2010, 16-19

Kloetinge, 45, 2008, 17-18

Konstanz (D), 75, 2023, 40-41 (Tagung AHF)

Kortenoord, Molen, 32, 2003, 14-15

Kutná Hora (Bohemen), 16, 1996, 16

Langbroek, 56, 2014, 15-17

Leende, toren, 48, 2010, 34-37

Leeuwarden, 53, 2012, 14-17, (donateursdag)

Leiden, 18, 1996, 1-6 (donateursdag) 36, 2004, 10-11; 49, 2010, 37-38; 52, 2012, 24-27, 76-77; 53, 2012, 18-23; 57, 2014, 98-101; 61, 2016, 85-92 (ELO-Masterclass); 73, 2022, 78-82 (Dröge, bouwarchieven); 75, 2023, 21-22 (Comwas); 76, 2023, 79 (bibliotheek: archief Berends)

Aalmarkt, 60, 2016, 38-39

Aalmarkt 11, 60, 2016, 101-102; 61, 2016,  99-101

Achter Lakenhal, 42/43, 2007, 15-16

Apothekersdijk 30, 56, 2014, 38-41

Baddingen, 52, 2012, 65-70

Botermarkt 13/15, 23, 1999, 26-27

Breestr. 19, 58, 2015, 45-46

Breestr. 49, 58, 2015, 46

Breestr. 72, 49, 2010, 18-19

Breestr. 90, 57, 2014, 25-27

Breestr. 95, 45, 2008, 11-12

Breestr. 113, kelder, 68, 2020, 19-21

Breestr. 117, 57, 2014, 12

Breestr. 123, 26, 2000, 13

Breestr. 128, 71, 2021, 43-48

Breestr. 135, 40, 2006, 18-19

Burcht, 18, 1996, 1; 64, 2018, 16

Geleide-ankers (beveiliging), 67, 2019, 38-46

Gemeenlandshuis, 55, 2013, 28-36

Haarlemmerstr. 56, 64, 2018, 54-61

Haarlemmerstr. 130-136, 70, 2021, 27-44 (gevel, beton)

Haarlemmerstr. 164, 57, 2014, 57-67, 254, 60, 2016, 40, 62-74

Herensteeg 13-15, 33, 2003, 13-15

Hooglandse Kerk, 59, 2015, 85-88

Hooglandse Kerkgracht, Weeshuiscomplex, 18, 1996, 1; 33, 2003, 10

Hooglandse Kerkgr. 21, 58, 2015, 44-45

Hooigracht 41, 34, 2004, 22-24

Hooigracht 67, 53, 2012, 37-40; 54, 2013, 52-54

Houtskelet, 18de eeuw, 53, 2012, 18-23

Kaarsnissen, 69, 2020, 6-15

Kalvermarkt, 76, 2023, 49-54

Kamerling Onnes Lab., 32, 2003, 11

Kantrechten, 66, 2019, 27-32

Kappen, 68, 2020, 33-38, 62-63; 74, 2022, 17-19

Kappen 1718de eeuw, 44, 2008, 10-13

Kappen vroegste, 48, 2010,7-9

Kelders, 68, 2020, 19-21, 21-22

Kernstr., Sunny Home, 72, 2022, 17-28

Kinderbinten, 41, 2006, 28-30

Kleurgebruik, 52, 2012, 76-77; 56, 2014, 36-37

Langebrug 87e, 36, 2004, 25-27

Leids Gymnasium, 76, 2023, 55-61

Metselwerk, 42/43, 2007, 19-20

Makelaars – houtskeletten, 51, 2011, 11-12, 36-44

Moeren, 50, 2011, 23-26

Nwe Beestenmarkt 9, 61, 2016, 39-49 (incl. vergelijkingen met andere)

Nieuwe Rijn 55, 49, 2010, 19

Nieuwe Rijn 60, 65, 2018, 34-44

Oude Vest, Leidse Schouwburg, 71, 2021, 43-48

Oude Singel 118, 73, 2022, 80

Pesthuis, 70, 2021, 12-14

Pieterskerk, 21, 1997, 10; 54, 2013, 29

Pieterskerk Altaar, 52, 2012, 28-30

Raadhuis, Gemeenlandshuis van Rijnland, Hl. Geestweeshuis, 17, 1996, 11-12; 21, 1997, 5; 27, 2001, 12-15

Rapenburg 14, 54, 2013, 54-56

Rapenburg 23, 62, 2017, 53-59

Rapenburg 25, Bibl. Thysiana, 68, 2020, 22

Rapenburg 41-43-45, 23, 1999, 26-27

Rapenburg 61, 47, 2009, 38-41

Rapenburg 67, 49, 2010, 19-20

Rapenburg 73, Hek Academie, 67, 2019,52-53

Regels in muurwerk, 57, 2014, 47-56

Rijnsburgerweg, De Keet, 59, 2015, 48-54

Roman, J., 47, 2009, 38-41

Sieboldhuis, 44, 2008, 4-6

Spanten, 75, 2023, 42-47

Stadhuis, 73, 2022, 80-81, 83-87

Steenschuur, 51, 2011, 80-81

St.-Pancras-/Hooglandse Kerk, 26, 2000, 14

Tegels (klamp-), 63, 2017, 51-57; 70, 2021, 82-86

Toiletpotten, 63, 2017, 7-10

Turfmarkt 4, 71, 2021, 43-48

Ventilatierooster, 45, 2008, 2-4

Vlieringvloer, 44, 2008, 31-35

Waardenkaart, 62, 2017, 15-17

Warenhuis Waals, 76, 2023, 27-44

Waterkelders, 68, 2020, 21-22

Weddesteeg, 67, 2019, 12-13

Zoeterwoudsesingel 42, 46, 2009, 22-25

Leipzig (D), 33, 2003, 19-22

Lemmer, Woudagemaal, 54, 2013, 42-44

Leur, Kerk, 1, 1992, 7-9, 12

Lijnden, Gemaal, 54, 2013, 41

Limmen, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Loevestein, Slot, 21, 1997, 21

London, huizen, 17, 1996, 15-16

Loon op Zand, Kasteel, 42/43, 2007, 12-13

Loosduinen, Ockenburgh, 63, 2017, 17-20

Lüneburg (D), 47, 2009, 46-50

Lüneburger Heide (D), 10, 1994, 22-23

Maarssen, Slot Zuilen, 64, 2018, 16-18

Maassluis, Weverkade 118, 68, 2020, 22-23

Maastricht, 29, 2001, 17-19

Borgharen, kasteel, 71, 2021, 13-16

Kapconstructies, 74, 2022, 24-32

Kelders, 68, 2020, 14-15+17+8 (errata)

St. Lambertuskerk, 54, 2013, 12-15

St. Servaaskerk, 54, 2013, 29; 65, 2018, 5, 30-33 (donateursdag),; zie ook Limburg, kelders

Makkum, bedehuizen, 50, 2011, 34-35

Marssum, 70, 2021, 86-90 (brandweerkazerne, -garage)

Medemblik, 54, 2013, 44-47 (gemaal); 76, 2023, 40-42 (weeshuis)

Meern, De, St.-Anthoniskapel, 29, 2001, 20-25

Meerssen, kelders, 25, 2000, 8

Megen, 64, 2018, 62-80

Merkelbeek, -Oud (b. Brunssum), St. Clemenskerk, 65, 2018, 45-52

Meudon (F), huis Van Doesburg, 54, 2013, 19

Middelburg, 22, 1998, 3-4 (donateursdag)

Gortstraat 30, 23, 1999, 29

Middelstum (Gr), Herv. Kerk, 17, 1996, 17

Mill (N.br.), Kasteel Aldendriel, 76, 2023, 42-43

Mijnsherenland, Hof van Moerkerken, 53, 2012, 6-7

Mijdrecht, molens, 21, 1997, 4

Mühlhausen (D), 59, 2015, 34-39

Muiden, Slot, 16, 1996, 11

Naarden, Vesting, 67, 2019, 24-25

Namen (B), 66, 2019, 23-26 (natuursteencongres)

Neerijnen, kasteel, 60, 2016, 41-43

Neustadt (D), 61, 2016, 93-97 (AHF)

New York (USA) Manhattan, 62, 2017, 24-25

Nieuwersluis, Gemeenlandshuis, 26, 2000, 12-13

Nijmegen, 36, 2004, 2-3, 14-19 (donateursdag); 74, 2022, 53

Grotestraat, 21, 1997, 19;

Grotestraat 31, 60, 2016, 99-100;  61, 2016, 98

Huis Mokiart, 38/39, 2005, 20-25

Naaldspitsen, 63, 2017, 58-73

Stevenskerk, 65, 2018, 64-67; 69, 2020, 27-35

Valkhof, 64, 2018, 28-31; 74, 2022, 53

Veerpoort, 25, 2000, 15

Stadsverdediging, 57, 2014, 27-30

Noord-Brabant, molens, 21, 1997, 3

Langgevelboerderijen, 31, 2002, 117-18

Noordwijk, Bouwhistorie, 55, 2013, 18-21

Doelensteeg 1, 57, 2014, 68-72

Gebouwtype, zonder voordeur, 69, 2020, 45-49

Kerkstraat 34, 46, 2009, 38-39

Lindenplein (v.m. schilderijencoll.), 67, 2019, 47-51

Ned.Herv.kerk, 67, 2019, 10-12; 70, 2021, 102-103;

   72, 2022, 5-7

Pickéstr. 7, 57, 2014, 72-76

Scheepshout, 44, 2008, 36-39

Voorstr. 52, 41, 2006, 30-32

Voorstr. 54/Lindenpl 2, 62, 2017, 60-68

Norddeutschland, Städte, 17, 1996, 17

Nürnberg (D), 63, 2017, 74-79

Obbicht, huis, 17, 1996, 7

Oirschot, Kantongerecht, 32, 2003, 20-22

Olst, Spijkerbosch, 68, 2020, 26-28

Onsenoort, kasteel, 37, 2005, 6-7

Oosterbeek, Oude kerk, 74, 2022, 50-52

Oosterhout, St.-Janskerk, 23, 1999, 25

Oosthuizen, H. Kerk, 35, 2004, 4

Oostwoude, O.w.Dorpsstr. 69, 57, 2014, 38

Osnabrück (D), 49, 2010, 28

Oudkarspel, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Oudenbosch, 55, 2013, 21-23

Ouddorp, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Oud-Valkenburg, kasteel Genhoes, 30, 2002, 14-15

Overijssel, Hallehuizen, 5, 1993, 4-8

Monumenten, 22, 1998, 25

Overschie, De Tempel, 62, 2017, 38-52

Pirna (D), 32, 2003, 4-7

Pompeij (It), Huizen, 6, 1993, 27

Quedlinburg (D), 41, 2006, 24-27

Ravensburg (D), 24, 1999, 5-16

Ravenstein, Bolwerken, 25, 2000, 15

Rhenen, Cunerakerk, doksaal, 69, 2020, 66-69

Rijssen, Havezate Oosterhof, 67, 2019, 74-17

Rijswijk, Kerklaan 26, 28, 39, 23, 1999, 14-22

Roermond, 55, 2013, 24-27 (donateursdag)

Brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Glasvondst, 50, 2011, 16

Industrieel complex, 25, 2000, 9

Kartuizerklooster, 46, 2009, 26-35; 54, 2013, 57-58

Kapconstructies, 74, 2022, 24-32

Kelders, 68, 2020, 14-15+17+8 (errata)

Munsterabdij, 54, 2013, 58

Varkensmarkt 1/Markt 35, 59, 2015, 70-74; 62, 2017, 26-29

Rome (I), 74, 2022, 49-51

Roosendaal, 7, 1993, 7-15

Rosmalen, St.-Lambertuskerk, 24, 1999, 17

Rotterdam, Ungerplein 2, 45, 2008, 18-19; 47, 2009, 42-46

Raadhuis, 60, 2016, 30-33

School Tolhuisstr., 61, 2016, 23-25

Wijnhaven 15, 70, 2021, 61-72

Rugge, Oostvoorne, Bedevaartsoord, 54, 2013, 20-21

Rusland, Bauen mit Eisen, 74, 2022, 57-59

Saeftinge, Land van, 22, 1998, 14

Santpoort, ruïne Brederode, 73, 2022, 76-77

Schiedam, Stadhuis, 37, 2005, 10-11; 57, 2014, 41-46 (donateursdag)

Schipborg, Borgweg, 26, 2000, 22

Schore, standerdmolen, 13, 1995, 19

Segovia (Sp.), 32, 2003, 24-25

Sittard, kapconstructies, 74, 2022, 29-32

Slochteren, Fraeylemaborg, 49, 2010, 50-52

Slovenië, houtconstructies, 51, 2011, 14-15

Soest, kerktoren, 56, 2014, 23-27

Soestdijk, knuppelbrug, 62, 2017, 11-12

Soesterberg, vliegbasis, 74, 2022, 12-14

Steenwijk, Spijkervetpanden, 42/43, 2007, 10-11

Steijl, 46, 2009, 18-20

Straatsburg (F), De Aubette, 54, 2013, 18-19

Stroe, 21, 1997, 21

Tegelen, 46, 2009, 18-20

Terborg, 57, 2014, 35-36

Texel, 21, 1997, 21

Thorn, Toren St. Michaël

Tiel, Sint Walburgstr. 17, 67, 2019, 19-21

Tilburg, Heuvelstraat, 66, 2019, 40-41

Tongelaar, Kasteel, 44, 2008, 13-14

Tongelre, ’t Hofke 13, 17, 1996, 12-13

Turkije, 49, 2010, 53-55

Twente, Boerderijen, 5, 1993, 20-23

Uitgeest, Het Kooghuis, 53, 2012, 52-53

Uithuizen, Menkemaborg, 30, 2002, 12-14; 38/39, 2005, 45-47

Utrecht, 47, 2009, 15-20 (donateursdag); 49, 2010, 42-49; 73, 2022, 21-25, 46-54,64-69

Archeol. Kron., 2, 1992, 11-12

Brigittenstr. 1, 61, 2016, 18-20

Catharinakerk, 70, 2021, 17-18; 72, 2022, 9-12

Dom, 3, 1992, 12; 21, 1997, 10; 23, 1999, 24-25; 60, 2016, 54-58; 72, 2022, 7-9

Domtoren e.a., 47, 2009, 6-7; 70, 2021, 18-19; 76, 2023, 15-17

Duitse Huis, 21, 1997, 4-5; 42/43, 2007, 8

Fortificaties, 38/39, 2005, 17-18

Hogeschool, 45, 2008, 24-26

Huizen, 21, 1997, 19; 22, 1998, 17-20

Ganzenmarkt 24, 64, 2018, 38-53

Geertekerk, 73, 2022, 51-54

In steen, 44, 2008, 47-49

Janskerkhof, 61, 2016, 6-8,10-12

Kerkenkruis, 61, 2016, 12-15

Mariakerk, 2, 1992, 12

Natuursteen, 47, 2009, 12-13

N.we Gr. 20, 52, 2012,12-15

N.we Gr. 45, 2, 1992, 11-12

N.we Gr. 61, 51, 2011, 13-14

Oude Gr. 179, 53, 2012, 41-49

Paulusabdij, 50, 2011, 30-32

Pieterskerk, 74, 2022, 50

Religieus erfgoed, 66, 2019, 8-9

Salvatorkerk, 22, 1998, 29; 23, 1999, 28

Springw. 110-130, 52, 2012, 6-8

Stadhuis, 27, 2001, 11; 49, 2010, 24-27

Stadsmuren, 50, 2011, 17-20; 64, 2018, 62-80

St. Antonius v. Padua, 66, 2019, 12-14

St. Catharinakathedr., 66, 2019, 9-12

St. Gertrudiskerk, 66, 2019, 8-9

St. Jozephkerk, 66, 2019, 8

Sterrenwacht, 25, 2000, 6-7

Stadhuiskelder, 26, 2000, 10

Toiletvoorzieningen, 68, 2020, 31-32

Vredenburg, 58, 2015, 30-31

Waardenkaart, 46, 2009, 21

Werfkelder, 21, 1997, 25

Valkenburg, Kasteelruïne, 48, 2010, 12-14

Velp (NB), Klooster Emmaus, 17, 1996, 8

Venlo, 41, 2006, 1-6 (donateursdag)

Kapconstructies, 74, 2022, 29-32

Gasthuisstr. 13-15, 74, 2022, 29-32

Markt 24, 24A, 26/ Houtmanstr. 9-11, 35, 2004, 15-16

Parade 26, 74, 2022, 29-32

Stadhuis, kappen, 31, 2002, 28

Stadsmuren, 64, 2018, 62-80

Vessem, Maaskant 5, 12, 1994, 6-10; 24, 1999, 24

Vijlen, Hoeve de Plum, 71, 2021, 16-18; 72, 2022, 12-14, 14-16

Vilvoorde (B), 74, 2022, 19-22

Vleuten, Kosterij, 29, 2001, 20-25

Voerendaal, Kerkplein 57, 59, 2015, 74-77

Vorden, Standerdmolen, 13, 1995, 16

Wageningen, Kasteel, 25, 2000, 15

Warnsveld, 66, 2019, 43-44 (Boslaan 16); 76, 2023, 62-70 (toren St. Marinus)

Weert, Hulsterdijk 10, 33, 2003, 8

Weesp, Molen ’t Haantje, 35, 2004, 4-8, 18-20

Boerderij Runderzorg, 67, 2019, 17-19; 68, 2020, 29-31

Werkhoven, kasteel Beverweerd, 74, 2022, 7-10

Werden (D), St. Clemenskerk, 74, 2022, 50-52

Weser-Ems (D), 52, 2012, 75-76

Wieringerwerf, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Wijk bij Duurstede, St.poort, 41, 2006, 22-23; 45, 2008, 17-18; 46, 2009, 6-7

Winterswijk, Tricotfabriek, 33, 2003, 10-11

Wismar (D), 65, 2018, 24-29 (Congres Baksteen)

Witten, Witterhaar 13, 19, 1997, 17

Wittenberg (D), 51, 2011, 66-69

Wissembourg (Fr), 44, 2008, 40-42

Wolvega, molen, 21, 1997, 4

‘t Woudt, 59, 2015, 9-12

Wuppertal (D), 36, 2004, 20-23

Xanten (D), 64, 2018, 28

IJzendijke, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Zaamslag, 59, 2015, 32-33

Axelsestr., 71, 2021, 26-27

Zaandam, 52, 2012, 42-53

Zaandijk, raadhuis, Lagedijk 104, 73, 2022, 60-61

Zaltbommel, 2, 1992, 3-4; 3, 1992, 17-19; 27, 2001, 19-20; 67, 2019, 26-30 (donateursdag)

Begraafplaats, 55, 2013, 12-15

Markt 6, 16, 1996, 10-11

Van Rossumhuis, 42/43, 2007, 14-15

Sint Maarten, 58, 2015, 30, 86-102

Naaldspitsen, 63, 2017, 58-73

Stadsmuur, 2, 1992, 3-4; 64, 2018, 8-9, 62-80

t’ Zandt, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Zeeland, Huizen, 23, 1999, 9-13, 29

Zeist, 30, 2002, 16-20 (studiedag 10 j.SBN)

Raadhuis, 60, 2016, 25-28

Zevenaar, brandweerkazerne, -garage, 70, 2021, 86-90

Zoetermeer, 76, 2023, 29-34

Zuid-Holland, Huizen, 23, 1999, 9-13

Zutphen, 24, 1999, 2-3

Hofstr. 14, 73, 2022, 33

Hof van Heeckeren, 68, 2020, 66-68

Nieuwstadskerk, 69, 2020, 69-73

R.Torenstraat 12-14, 10, 1994, 14-15

Koelhuis, 52, 2012, 38-39

Rivierkade, 56, 2014, 36

Zwolle, 27, 2001, 19; 51, 2011, 20-28 (donateursdag); 59, 2015, 82-85; 73, 2022, 13-14

Ambachtsschool, 52, 2012, 40

Broerenkerk, 23, 1999, 25

Kacheltegels, 53, 2012, 72-73

Kamperstraat 11-13, 18, 1996, 7; 21, 1997, 8-9

Pestengasthuis, 70, 2021, 8-10

Plafond, 37, 2005, 18-19, 25

Quackpan, 25, 2000, 15-17

Stadsmuur, 47, 2009, 4-6

Stedelijk Vleeshuis, 18, 1996, 20

Vispoortenplas 9-11, 30, 2002, 11-12

Voorstraat 11, 21, 1997, 9

Voorstraat 21-43, 24, 1999, 18-19

Waterstraat, 75, 2023, 13-15

Auteurs, sprekers

Aarsman, D., 70, 2021, 19-21

Abrahamse, J.E., 61, 2016, 8-19

Adriaenssens, 12, 1994, 1

Akkerman, Chr., 8, 1993, 18-19

Albers, S., 38/39, 2005, 41-44

Alma, R.H., 49, 2010, 55-58; 51, 2011, 71-77; e.a., 54, 2013, 70-75 (zie rectificatie/erratum nr. 56); 56, 2014, 83 (rectificatie, zie Nws.br. 54, p. 74)

Apell, R., 11, 1994, 6-11

Arts, N., 57, 2014, 30-31

Asselbergs, F., 16, 1996, 2-4; 18, 1996, 2

Baalman, D., 56, 2014, 80; 60, 2016, 30-33

Bakker, Bianca, 75, 2023, 13-15

Ballegooijen, J. van, 76, 2023, 25-28

Battjes, J., 30, 2002, 12-14; 38/39, 2005, 45-47; 49, 2010, 50-52

Beltman, G. en zonen, 25, 2000, 11-13

Berends, D. (G.), 15, 1995, 8-10; 16, 1996, 1, 10-11; 17, 199, 1, 14; 18, 199, 2; 27, 2001, 16-19; 28, 2001, 20-23; 30, 2002, 12-15; 31, 2002, 17-19; 33, 2003, 7-10; 46, 2009, 6-7; 51, 2011, 45-59; 55, 2013, 7-9, 94-96; 60, 2016, 59-61, 91-94, 99-100; 61, 2016, 68-79, 98; 63, 2017, 80-81; 64, 2018, 81, 85-86; 68, 2020, 6-7; 73, 2022, 29-33, 34-36; ; 74, 2022, 46-56; 75, 2023, 51-52; 76, 2023, 77-78, 79

Berends, M., 61, 2016, 29-30

Berg, Bianca van den, 5, 1993, 12-18

Berg, Belle van den-Mendes, 76, 2023, 39-40

Berg, N. van der, 65, 2018, 9-13

Berghuis, W., 61, 2016, 80 (In Memoriam)

Bijlsma, F., 71, 2021, 33-42

Bisschop, E., 31, 2002, 20-21

Blaauw, C., 68, 2020, 39-45, 90-95

Bleek, M.A. van, 2, 1992, 3-4

Bleijs, H., 45, 2008, 29-34; 47, 2009, 15-20; 49, 2010, 29-32; 57, 2014, 41-46; 59, 2015, 40-47

Bloemink, W., 8, 1993, 21-23; 25, 2000, 7; 27, 2001, 16-18; 30, 2002, 11-12; 31, 2002, 14-16; 37, 2005, 12-15; 42/43, 2007, 37-38; 57, 2014, 35-36

Boeder, K. e.a., 23, 1999, 8-9

Boekwijt, H., 16, 1996, 10; 21, 1997, 6-8; 22, 1998, 20-24; 24, 1999, 17; 51, 2011, 77-79

Boer, A. den, 76, 2023, 34-36

Boer, J.B. de, 49, 2010, 55-58

Boer, P., 35, 2004, 13-14; 36, 2004, 17; 37, 2005, 18-19, 25; 38/39, 2005, 20-25; 47, 2009, 20-26; 51, 2011, 18-19

Bogerman, A., 68, 2020, 26-29

Boonstra, I.S., 54, 2013, 42-44

Borghaerts, P., 59, 2015, 7-8; 60, 2016, 47 (Addendum/rectificatie bij nr. 59, p. 7-8); 74, 2022, 22-23

Bosma, K., 50, 2011, 36-39

Bos, L., 4, 1992, 10-13

Bosman, L., 23, 1999, 4

Bosman, P., 61, 2016, 50-67; 63, 2017, 7-10, 17-20, 82-83; 64, 2018, 10-12, 28-31; 65, 2018, 14-16,30-33, 53-62, 63; 67, 2019, 12-13, 19-21; 68, 2020, 4-5, 31-32, 64-65; 69, 2020, 50-56; 70, 2021, 19-21, 61-72; 71, 2021, 18-21; 72, 2022, 12-16, 65-67; 73, 2022, 4-8, 78-82; 74, 2022, 7-10, 34-35; 75, 2023, 13-15, 18-20; 76, 2023, 13-14, 36-37, 39-40, 43-46 

Boter, R., 64, 2018, 54-61; 72, 2022, 29-38; 75, 2023, 50-51

Bouwmeester, J. 58, 2015, 17-18

Bouwstra, C., 23, 1999, 3

Braber, C. van den, 75, 2023, 4-5 (In Memoriam)

Brandenburg, Chr., 57, 2014, 25-27

Brans, E.J., 22, 1998, 4; 53, 2012, 63-64

Breedveldt Boer, I., 3, 1992, 14-16

Breitling, S., 44, 2008, 46-47

Bressers, M.P.C., 21, 1997, 10

Broeder, K. e.a., 23, 1999, 8-9

Broekhuizen, P.H., 6, 1993, 21-26

Broothaerts, J., 74, 2022, 19-22

Bruijn, M. de, 54, 2013, 60-62

Buijs, M., 61, 2016, 30-32

Carels, E., 76, 2023, 40-42

Caris, E., 54, 2013, 57-59

Capelleveen, H.J. van, 1, 1992, 7-9

Carmiggelt, A., e.a., 24, 1999, 23-24

Choufour, W., 63, 2017, 20-23

Clarijs, J., 59, 2015, 24-26

Clevis, H., 2, 1992, 9

Coehoorn, M. van, 47, 2009, 51-52

Coomans, Th., 26, 2000, 14-16

Cramer, J., 44, 2008, 46-47

Creman, J., 47, 2009, 9-11

Cremers, W., 68, 2020, 7+14 (erratum)

Cuypers, P.J.H., 44, 2008, 49-51

Dam, M. van, 41, 2006, 30-32; 42/43, 2007, 15-16; 44, 2008, 36-39; 46, 2009, 22-25; 55, 2013, 18-21, 85-89; 57, 2014, 68-78; 60, 2016, 38-39; 62, 2017, 60-68; 65, 2018, 14-16; 67, 2019, 10-12, 47-51; 68, 2020, 22-23; 69, 2020, 45-49; 70, 2021, 102-103; 72, 2022, 5-7

Dasselaar, M. van, 8, 1993, 18-19

Dautermann, C., 7, 1993, 17-18

Deijk, A., 1, 1992, 7-9

Dekker, I., 45, 2008, 12-14

Dekker, M., 54, 2013, 36-38

Delden, M. van , 68, 2020, 66-68

Delft, D., van, 17, 1996, 1

Denslagen, W., 66, 2019, 17

Derksen, D., 63, 2017, 2-314-16; 67, 2019, 7-9

Dettingmeijer, R., 56, 2014, 7-11

Didden, D., 76, 2023, 43-45

Diepenhorst, W., 35, 2004, 4-5

Dijk, H. van, 37, 2005, 17-18; 42/43, 2007, 9-10

Dintel, M. van, 75, 2023, 30-32

Doesburg, J. van, 56, 2014, 11-15; 64, 2018, 22-23

Dolmans, M.Th.R.M., 18, 1996, 1

Dörfler, W. e.a., 66, 2019, 66, 2019, 55-57

Dou, J.P., 76, 2023, 49-54

Drift, L. van der, 29, 2001, 26

Dröge, J., 17, 1996, 11-12; 12, 1994, 15; 17, 1996, 11-12; 18, 1996, 1, 7-10; 21, 1997, 5; 23, 1999, 26-27; 37, 2005, 10-11; 57, 2014, 44-45; 73, 2022, 78-82, 83-87

Drunen, A. van, 4, 1992, 10-13, 18; 5, 1993, 8-11; 6, 1993, 4-11, 27; 7, 1993, 1; 8, 1993, 1; 9, 1994, 1-4; 12, 1994, 16-19; 13, 1995, 11-14; 14, 1995, 12-13; 15, 1995, 1, 12; 16, 1996, 1, 6-10; 17, 1996, 9-10; 18, 1996, 10-12; 22, 1998, 25-26; 28, 2001, 11-15, 16; 35, 2004, 3-4; 40, 2006, 3-5, 6-13, 27; 47, 2009, 7-9; 53, 2012, 32-37; 66, 2019, 51-55; 71, 2021, 11-12; 73, 2022, 37-41, 42-45; 75, 2023, 4-5

Dubelaar, W., 44, 2008, 47-49

Dudok, W.M., 56, 2014, 37

Duintjer, M.F., 65, 2018, 17-18

Dukers, B., 35, 2004, 4-8, 15-20; 41, 2006, 4-6; 46, 2009, 26-35; 51, 2011, 80-81; 54, 2013, 57-59; 59, 2015, 70-80; 65, 2018, 32; 68, 2020, 68, 14-15+17+8 (erratum); 71, 2021, 7-8; 74, 2022, 29-32; 75, 2023, 23-24

Dun, P. van, 14, 1995, 3

Dunk, Th. Von der, 56, 2014, 32-33

Duijn, D., 57, 2014, 37-38

Eggen, C., 25, 2000, 9; 65, 2018, 32

Eikhoudt, B., 76, 2023, 13-14

Eiynck, A., 52, 2012, 75-76

Elbersen, D., 35, 2004, 10-11

Elburg, W. van, 75, 2023, 48-49; 76, 2023, 80-84

Emmens, K., 9, 1994, 5-17; 12, 1994, 3-6; 13, 1995, 1; 16, 1996, 2, 12-13; 21, 1997, 18-23; 22, 1998, 4; 23, 1999, 5-7; 26, 2000, 7; 38/39, 2005, 45-47; 40, 2006, 31-39; 42/43, 2007, 14-15; 48, 2010, 16-19; 50, 2011, 4-5, 9-11; 51, 2011, 4-6, 7-9, 17-18; 53, 2012,4-5, 69-71; 54, 2013, 4-5; 55, 2013, 4-7, 12-15, 94-96; 56, 2014, 4-5; 58, 2015, 30, 86-102; 60, 2016, 5-6; 61, 2016, 5-6; 63, 2017, 58-73; 65, 2018, 25-26, 64-67; 66, 2019, 9-12, 33-36, 37-48 (erratum); 69, 2020, 5, 36-44, 57-60; 70, 2021, 17-18; 74, 2022, 24-32

Emstede, Ch., 33, 2003, 11-12; 40, 2006, 22; 42/43, 2007, 22-26; 46, 2009, 15-17

Enderman, M.W., 28, 2001, 28-29; 33, 2003, 7-8; 45, 2008, 2-4; 49, 2010, 20-24; 52, 2012, 54-64; 56, 2014, 27-30, 50-61; 57, 2014, 32-33; 61, 2016, 93-97; 64, 2018, 34-37; 66, 2019, 33-36 )37-40, erratum); 68, 2020, 52-59; 69, 2020, 5, 36-44, 57-60; 70, 2021, 11-12, 45-60, 102-103; 72, 2022, 45-56; 73, 2022, 55-58, 64-69, 73-75, 88-91; 76, 2023, 45-60

Engelenhoven, A. van, 19, 1997, 7-13; 38/39, 2005, 41-44

Es, Cl.C. van, 17, 1996, 12; 21, 1997, 5

Es, M. van, 51, 2011, 13-14

Esch, C.E. van, 21, 1997, 10

Essen, J. van, 36, 2004, 6-7

Eunen, Chr. van, 52, 2012, 71-73

Eynde, G. van den, 40, 2006, 19-21

Farjon, M., 48, 2010, 34-35

Fedorov, S.G. e.a., 74, 2022, 57-59

Felder, W., 71, 2021, 16-18; 72, 2022, 12-14, 14-16

Finaly, I., 53, 2012, 8-9

Floor, R., 60, 2016, 11-13

Frank, C.J., 10, 1994, 2-22; 29, 2001, 10; 35, 2004, 8-9

Freling, W.V.J., 9, 1994, 19-23

Friedrichs, A., 54, 2013, 12-15

Friso, W., 42/43, 2007, 48-49

Gallardo Rioseco, C., 63, 2017, 24-25

Gangelen, J.E. van, 51, 2011, 71-77

Gawronsky, J., 34, 2004, 4

Geevers, K., 52, 2012, 71-73

Geldhof, E., 42/43, 2007, 10-11

Genabeek, R. van, 11, 1994, 22-26; 12, 1994, 14; 19, 1997, 16-17; 57, 2014, 32-33; 76, 2023, 10-13

Gerritsen, E., 42/43, 2007, 20-22

Giessen, B., 49, 2010, 20-21

Ginkel, S. van, 54, 2013, 20-27; 68, 2020, 17-19; 74, 2022, 7-10

Glaudemans, R., 2, 1992, 4-8, 10-11; 4, 1992, 18; 6, 1993, 21-26; 9, 1994, 1; 10, 1994, 1; 15, 1995, 1; 17, 1996, 4-6, 12-13; 18, 1996, 4; 21, 1997, 6-8; 26, 2000, 7, 25-26; 28, 2001, 17, 20-21; 30, 2002, 6-9; 34, 2004, 4-5; 35, 2004, 13; 36, 2004, 17; 40, 2006, 23-26; 42/43, 2007, 8, 32-35; 51, 2011, 77-79; 54, 2013, 30-32; 58, 2015, 32-34; 65, 2018, 64, 66; 68, 2020, 11-13; 76, 2023, 13-14

Goudeau, J., 74, 2022, 37-39

Goutbeek, A., 10, 1994, 22

Graad, M. de, 41, 2006, 16-17; 76, 2023, 7-8; 76, 2023, 28-29, 46-47

Graauw, J. de, 52, 2012, 21-23; 61, 2016, 23-25; 62, 2017, 38-52, 69-70

Grasman, E., 52, 2012, 28-30

Grijzenhout, F., 45, 2008, 53-54

Groeneveld, R., 65, 2018, 18-21

Groningen, K. van, 19, 1997, 2-5

Groot, C.J.W.P., 53, 2012, 61-62

Grovestins, F., 53, 2012, 52-53; 73, 2022, 37-41, 46-50; 74, 2022, 10-11

Gruben, R., 2, 1992, 2-3; 7, 1993, 16; 15, 1995, 1; 17, 1996, 12-13; 18, 1996, 4; 21, 1997, 5-6; 24, 1999, 26-27; 26, 2000, 7; 28, 2001, 6-10; 51, 2011, 29-34; 60, 2016, 91;

Haafkens, H., 56, 2014, 36

Haaften, C.J. van, 14, 1995, 3; 50, 2011, 6

Haan, H. de, 72, 2022, 68-70

Haans, F., 10, 1994, 2-22; 28, 2001, 19; 29, 2001, 10-12; 35, 2004, 8-9; 38/39, 2005, 10; 42/43, 2007, 18-19; 47, 2009, 3-4; 50, 2011, 7-8; 53, 2012,10-11; 54, 2013, 20-21; 59, 2015, 5-6; 60, 2016, 21-23; 68, 2020, 9-11; 76, 2023, 28-29

Hagemans, W., 51, 2011, 77-79

Hagens, H., 5, 1993, 20-23

Halbertsma, H., 15, 1995, 9

Halverstad, R., 59, 2015, 28-30; 64, 2018, 31-34; 65, 2018, 17-18; 66, 2019, 7-8; 67, 2019, 7-9; 68, 2020, 11-13, 19-21, 22-23, 29-31, 66-68; 69, 2020, 29-31, 66-68; 70, 2021, 8-12, 21-24; 71, 2021, 13-16, 21-24; 72, 2022, 9-12; 74, 2022, 10-11, 17-19, 19-22, 32-34; 75, 2023, 9-11, 15-18, 27-30; 76, 2023, 10-13, 25-28, 42-43

Harst, G. van der, 58, 2015, 21-23

Hartog, E. den, 51, 2011, 9-11; 54, 2013, 28-29; 65, 2018, 64-65;

Haslinghuis, E.J., 18, 1996, 13

Haslinghuis-Janse, 21, 1997, 15-18; 22, 1998, 27

Hattinga Verschure, M., 68, 2020, 13+16-17 (erratum)

Hauten, H. van den, 50, 2011, 20-21

Hees, R.J.P. van, 53, 2012, 61

Heijden, P. van der, 45, 2008, 14-15

Heinemann, H., 52, 2012, 36-38; 70, 2021, 27-44 (gevel, beton)

Hekker, R.C., 10, 1994, 22

Hellenberg Hubar, B. van, 54, 2013, 7-11

Hemert, L. van, 61, 2016, 18-20

Hemmes, A., 25, 2000, 6-7; 36, 2004, 14-19; 60, 2016, 14-17; 65, 2018, 18-21; 67, 2019, 2-3; 71, 2021, 5-7

Hendricks, R., 53, 2012, 64-65

Hendriks, L., 25, 2000, 9-10; 36, 2004, 8-10

Heres, B., 74, 2022, 57-59

Hermans, T., 2, 1992, 3-4; 16, 1996, 10-11; 29, 2001, 20-25; 30, 2002, 6-9; 37, 2005, 6-7; 40, 2006, 16-17; 42/43, 2007, 12-13, 41-42; 44, 2008, 13-14; 45, 2008, 52-53; 50, 2011, 16; 56, 2014, 15-17; 60, 2016, 103-104, 110-112; 64, 2018, 22-23; 75, 2023, 23-24, 27-30

Hertwig, N., 52, 2012, 75-76; 57, 2014, 25-31, 34-35

Herwaarden, G. van, 11, 1994, 3-5; 12, 1994, 13-16; 13, 1995, 1-2; 14, 1995, 1-5; 15, 1995, 2-5; 16, 1996, 1-5; 17, 1996, 1-3; 18, 1996, 1-6; 19, 1997, 1-2; 20, 1997, 1-7; 21, 1997, 1-3; 22, 1998, 1-5; 23, 1999, 1-7, 27-28; 24, 1999, 1-5, 24, 26; 25, 2000, 1-3, 4-6; 26, 2000, 1-7; 27, 2001, 1-5; 28, 2001, 1-5; 29, 2001, 1-4; 30, 2002, 16-20; 32, 2003, 15-20; 34, 2004, 18-21; 75, 2023, 5-7 (In Memoriam)

Herwig-Kempers, A., 34, 2004, 4-8; 42/43, 2007, 36-40; 44, 2008, 4-6, 47-49; 48, 2010, 12-16; 49, 2010, 33-39, 42-49, 50-52; 50, 2011, 5-9, 14-16, 30-32; 52, 2012, 1-2, 5-35; 53, 2012, 1-2, 6-13, 69-71; 54, 2013, 33-38, 39-51; 56, 2014, 17-23; 57, 2014, 25-31, 34-35, 98-101; 58, 2015, 13-16, 27-29, 37-39; 59, 2015, 9-12, 19-26; 60, 2016, 2-3, 28-30, 30-33, 43-47, 91-98, 113-116; 61, 2016, 2-3, 20-23, 27-38, 106-112; 62, 2017, 12-14, 26-29, 76-80; 63, 2017, 24-25, 84-88; 64, 2018, 12-14, 85-87; 65, 2018, 3-4, 68-76

Hesselink-Wevers, A., 14-17

Heuft, A., 64, 2018, 54-61

Heuvelmans, K., 71, 2021, 13-16; 72, 2022, 12-14

Hingh, A. de, 51, 2011, 80-81

Hoek, C., 15, 1995, 9

Hoekstra, J., 12, 1994, 11-13

Hoekstra, M., 58, 2015, 6-6

Hoekstra, T.J., 14, 1995, 3; e.a., 24, 1999, 24

Hoeve, J. van der, 7, 1993, 7-16; 24, 1999, 19-20; 31, 2002, 4-12; 36, 2004, 18; 44, 2008, 49-51; 52, 2012, 16-20; 65, 2018, 26; 68, 2020, 60-61; 68, 2020, 60-61; 75, 2023, 24-27

Hofstra, J., 32, 2003, 13-14

Hogen, N., 62, 2017, 12-20; 74, 2022, 45

Hollosy, T. d’, 72, 2022, 12-14

Hoog, F. de, 66, 2019, 19

Hoogh, J. de, 35, 2004, 10-11

Hoogzaad, U., 23, 1999, 14-22

Horikawa, M., 33, 2003, 8-9; 41, 2006, 19-21

Hout, A.F. van den, 46, 2009, 40-41

Houtekamer, J., 30, 2002, 9-11

How, Chr., 70, 2021, 26

Huizinga, S., 71, 2021, 24-26

Hundertmark, H., 26, 2000, 10; 30, 2002, 6-9; 50, 2011, 30-32; 53, 2012, 41-49; 55, 2013, 10-12; 57, 2014, 27-30; 64, 2018, 89, 38-53,62-80; 70, 2021, 18-19; 76, 2023, 15-17

Hunen, M. van, 53, 2012, 65

Hurx, M., 42/43, 2007, 30-32; 54, 2013, 63-67

Huurman, C., 67, 2019, 19-21

IJzerman, J., 22, 1998, 27

Jans, E., 5, 1993, 4-8, 20-23; 6, 1993, 27; 7, 1993, 17-18; 10, 1994, 22-23; 21, 1997, 23-24; 22, 1998, 25; 24, 1999, 20-23; 34, 2004, 30; 42/43, 2007, 43-45; 52, 2012, 75-76; 53, 2012, 72-73

Janse, H., 1, 1992, 2-3; 2, 1992, 3-4, 11-13; 3, 1992, 19; 6, 1993, 1-4; 8, 1993, 21-23; 9, 1994, 19-23; 11, 1994, 1-3; 12, 1994, 1-2; 17, 1996, 3; 18, 1996, 12-13, 14; 21, 1997, 15-18; 22, 1998, 27; 34, 2004, 7-8; 40, 2006, 3-5;

Jansen, H.P., 44, 2008, 2-3; 46, 2009, 1-3, 20-21; 48, 2010, 1-2; 49, 2010, 1-2; 50, 2011, 1-2; 52, 2012, 2-4; 53, 2012, 2-4, 67-68; 56, 2014, 2-4; 57, 2014, 3-4; 58, 2015, 3-4; 59, 2015, 3-4; 60, 2016, 3-4; 61, 2016, 3-4; 62, 2017, 3-4; 63, 2017, 2-3;         64, 2018, 4-5; 65, 2018, 5-6; 66, 2019, 5-6, 8-9

Jansma, E., 57, 2014, 21-23

Janssen, H.L., 18, 1996, 13; e.a., 22, 1998, 20-24

Jayasena, R., 64, 2018,12-14

Jeeninga, W., 53, 2012, 67-71

Jehee, J., 34, 2004, 28-29; 50, 2011, 14-15

Jengember, C., 59, 2015, 21-23

Jesse, H.J., 59, 2015, 48-54

Jong, A. de, 50, 2011, 7

Jong, Chr. de, 33, 2003, 13-14; 41, 2006, 17-18

Jong, N. de, 34, 2004, 6-7

Jongma, S., 64, 2018, 10-12

Jonker, B., 51, 2011, 19

Jorrisma, H., 32, 2003, 11-12

Jurgens, N., 7, 1993, 2-6; 21, 1997, 3; 25, 2000, 13-14; 32, 2003, 13-15; 35, 2004, 4-8, 18-20; 41, 2006, 22-23; 44, 2008, 14-15

Jurgens, S., 44, 2008, 6-8

Kalverdijk, J., 58, 2015, 104-105

Kam, R. de, 27, 2001, 11; 50, 2011, 30-32

Kamphuis, J., 16, 1996, 11; 12, 1994, 15; 15, 1995, 1; 16, 1996, 1, 11; 18, 1996, 4-6; 21, 1997, 11-15; 23, 1999, 3, 23-24; 28, 2001, 18-19; 33, 2003, 10; 73, 2022, 73-75, 76-77

Karstens, H., 59, 2015, 85-88

Keijzer, H. de, 42/43, 2007, 38-39; 47, 2009, 11

Keunen, G., 21, 1997, 4

Kingma, J., 52, 2012, 42-53; 54, 2013, 76-77

Kievith, H. de, 61, 2016, 27-29

Kipp, F., 47, 2009, 6-7, 12-13; 49, 2010, 24-27, 42-49; 50, 2011, 17-20; 57, 2014, 91-92; 58, 2015, 30-31; 60, 2016, 43-47; 61, 2016, 6-8; 62, 2017, 29-31; 68, 2020, 31-32; 71, 2021, 8-11; 72, 2022, 9-12; 73, 2022, 46-50, 51-54

Kisner, P., 49, 2010, 16-17

Kleijn, E., 56, 2014, 6, 34

Klingers, J., 64, 2018, 20-22     

Klerks, A., 29, 2001, 13-15

Klomp, M., 57, 2014, 39-40

Klooster, O. van der, 52, 2012, 76-77

Klück, B.J.M., 7, 1993, 7-16; 12, 1994, 15; 21, 1997, 4-5; 26, 2000, 14; 41, 2006, 4-6; 42/43, 2007, 8; 46, 2009, 18-20; 51, 2011, 14-15; 52, 2012, 6-8; 62, 2017, 31; 71, 2021, 4-12 (In Memoriam)

Kluitenberg, R.W.M., 47, 2009, 53

Knook, H., 11, 1994, 26-28; 12, 1994, 14; 27, 2001, 22; 35, 2004, 5-6

Koenders, A., 56, 2014, 37

Kok, M., 36, 2004, 11-12

Koldeweij, E., 45, 2008, 52-53; 54, 2013, 67-69; 57, 2014, 7; 60, 2016, 17-20

Kolen, J., 50, 2011, 36-39; 62, 2017, 23-25

Kolman, Chr.J., 8, 1993, 18-19; 22, 1998, 25

Kooij, B., 23, 1999, 27; 25, 2000, 17-19; 26, 2000, 22-23; 28, 2001, 22-23; 30, 2002, 14-15; 31, 2002, 28; 32, 2003, 20-22; 34, 2004, 25-26; 36, 2004, 28-29; 46, 2009, 7-9; 48, 2010, 24-29; 49, 2010, 13-14; 51, 2011, 60-65; 52, 2012, 38-39; 63, 2017, 39-50; 66, 2019, 40-42; 70, 2021, 73-81; 73, 2022, 55-58, 59-63; 76, 2023, 71-76

Kooijman, A., 65, 2018, 7-9

Korenberg, G., 28, 2001, 19

Kort, J.W. de, 48, 2010, 14

Kortekaas, G., 24, 1999, 19

Krabbe, C.P., 34, 2004, 6; 54, 2013, 67-69; e.a., 66, 2019, 49-51

Kranenborg, H., 51, 2011, 16; 59, 2015, 82-85

Kranendijk, 18, 1996, 7; 21, 1997, 8-9

Kreek, J.C.G., 58, 2015, 49-63; e.a., 66, 2019, 51-55

Krijnen, J., 52, 2012, 38-39; 66, 2019, 43-44; 68, 2020, 66-68

Kruidenier, M., 58, 2015, 23-27

Kuipéri, J., 65, 2018, 12-13

Kuipers, M., 25, 2000, 10; 62, 2017, 35-37; 66, 2019, 16-17

Kunder, H. de, 67, 2019, 22-23

Kurvers, H., 37, 2005, 16-17

Kuur, J. van der, 71, 2021, 18-21; 72, 2022, 12-14

Laan, B., 24, 1999, 20-23; 54, 2013, 67-69; 57, 2014, 20-21;

Ladrak, H., 30, 2002, 12-14; 38/39, 2005, 45-47; 49, 2010, 50-52

Lagerwey, A., 32, 2003, 8-9

Laleman, M. Chr., 2, 1992, 9

Lantman, M., 53, 2012,6-7

Leechburch Auwers, M., 75, 2023, 53-56

Leeuwen, A.J.C. van., 44, 2008, 49-51

Lemaire, R., 17, 1996, 9

Lensen, R., 59, 2015, 13-14, 32-33; 71, 2021, 26-27

Leutscher-Bosker, J.A.N., 30, 2002, 28-30

Levering, B., 67, 2019, 52-53

Loeff, K., 56, 2014, 79-80; 57, 2014, 8-9

Loeffen-Laurijssen, A., 71, 2021, 13-16

Loenen, H.W.W. van, e.a., 19, 1997, 16-17

Loo, S. de, 65, 2018, 30-31

Looff, K. de, 46, 2009, 4; 47, 2009, 1-2; 51, 2011, 1-3; 52, 2012, 5-6; 54, 2013, 2-3; 55, 2013, 2-3; 56, 2014, 7; 57, 2014, 41; 59, 2015, 41; 61, 2016, 27

Lorenz, W., 74, 2022, 57-59

Maanen, R.C.J., van, 18, 1996, 1; 57, 2014, 98-101

Maas, E.F., 3, 1992, 17-19

Maas, W.A., 3, 1992, 17-19

Maclot, P., 2, 1992, 9; 58, 2015, 9-11; 72, 2022, 57-64

Markusse, J., 64, 2018, 82-84

Massink, I., 67, 2019, 17-19

Mattie, E., 58, 2015, 27-29

Medema, G., 57, 2014, 42-44

Megens, L., 64, 2018, 82-84

Mekking, A.J.J., 75, 2023, 21-22

Meijers, P.C., 49, 2010, 40-41

Meindersma, K.T., 17, 1996, 6-9

Meischke, M.C.A., 21, 1997, 18

Meischke, R., 14, 1995, 4-12; 23, 1999, 9-13, 21; 50, 2011, 27-28 (In Memoriam)

Mesken, P., 36, 2004, 4-5

Meule, L. van der, 27, 2001, 12-15; 35, 2004, 4-8, 17-18

Mierlo, Th. van, 59, 2015, 43-44

Mombers, H., 50, 2011, 39-42; 70, 2021, 96-97

Mulder, K., 60, 2016, 105-106

Mulder, W.C., 75, 2023, 53-56

Muller, J.A., 21, 1997, 18

Nagtzaam, C., 70, 2021, 27-44

Neurenberg, van, 28, 2001, 6-10

Niekerk, J. van, 31, 2002, 1-3; 41, 2006, 1-3

Nijhoff, P., 54, 2013, 39; 56, 2014, 79-80

Nijland, T.G., 70, 2021, 27-44; 76, 2023, 62-70

Nipius, J.A., 44, 2008, 1; 46, 2009, 18-20; 47, 2009, 3-7, 27-30; 49, 2010, 13-16; 50, 2011, 17-22; 54, 2013, 28-32; 56, 2014, 15-17; 57, 2014, 32-33, 35-36; 58, 2015, 17-20, 32-34; 59, 2015, 13-14; 60, 2016, 40

Nuijten, H., 50, 2011, 8-9; 59, 2015, 19-21

Numan, A., 15, 1995, 1

Olde Meierink, B., 22, 1998, 25; 23, 1999, 25-26; 25, 2000, 7-8; 26, 2000, 10-12; 64, 2018, 16-20; 68, 2020, 17-19; 70, 2021, 21-24; 74, 2022, 10-11; 75, 2023, 15-18

Oldenmenger, G., 47, 2009, 31-37; 54, 2013, 44-47; 65, 2018, 45-52

Oomens, W., 23, 1999, 3

Oosten, R. van, 57, 2014, 34-35; 58, 2015, 18-20

Oosterbaan, A., 17, 1996, 2

Oostroom, F. van, 59, 2015, 9-12

Orsel, E., 23, 1999, 9-13, 27; 29, 2001, 13-15, 27-29; 33, 2003, 10; 34, 2004, 22-24; 36, 2004, 10-11, 25-27; 40, 2006, 18-19; 41, 2006, 28-30; 42/43, 2007, 12-13, 19-20; 44, 2008, 10-13, 31-35; 45, 2008, 11-12; 47, 2009, 38-41; 48, 2010, 6-9; 49, 2010, 18-20; 50, 2011, 23-26; 51, 2011, 11-12, 36-44; 52, 2012, 24-27, 65-70; 53, 2012, 18-23, 37-40; 54, 2013, 52-56; 56, 2014, 38-41; 55, 2013, 28-36; 57, 2014, 10-13, 25-27, 47-56; 58, 2015, 44-48; 59, 2015, 48-54; 60, 2016, 101-102; 61, 2016, 39-49, 93-97; 62, 2017, 15-17, 52-59; 63, 2017, 7-11, 51-57; 64, 2018, 54-61; 65, 2018, 34-44; 66, 2019, 27-32; 67, 2019, 12-13; 68, 2020, 19-21, 33-38, 62-63 (promotie); 69, 2020, 6-15; 70, 2021, 27-44, 82-86; 71, 2021, 43-48; 72, 2022, 17-28; 73, 2022, 13-17, 21-25, 29-33, 88-91; 74, 2022, 17-19; 75, 2023, 42-47; 76, 2023, 55-61

Osinga-Dubbelboer, E., 71, 2021,49-50; 74, 2022, 34-36; 76, 2023, 8-10, 18-19, 20-22, 40-42, 47-48

Ottenheim, K., 64, 2018, 14-16; 66, 2019, 16; 75, 2023, 9-11

Oude-de Wolf, R. de, 53, 2012, 72-73

Overvoorde, J.C., 65, 2018, 5-6; 66, 2019,15-22

Overvoorde, P.J., 66, 2019, 18-22

Oxenaar, A., 62, 2017, 18-20

Palstra, S., 65, 2018, 34-44

Pantli, H., 13, 1995, 5; 15, 1995, 12

Pater, R., 76, 2023, 8-10

Peet, C.J. van der, 23, 1999, 3

Peeters, C.J.A.C., 23, 1999, 5

Pellemans,  R., 65, 2018,

Pelser, C., 61, 2016, 10-12

Penders, J., 19, 1997, 13-16; 21, 1997, 15-18; 28, 2001, 19; 29, 2001, 17-19; 44, 2008, 14; 49, 2010, 53-55; 60, 2016, 54-58; 73, 2022, 21-25, 26-28

Pennekamp, W., 26, 2000, 28

Peterse, C., 6, 1993, 27; 68, 2020, 60-61 (In Memoriam)

Peterse, H., 38/39, 2005, 20-25

Peterse, K., 68, 2020, 60-61

Plicht, E. van der, 59, 2015, 85-88

Ploegmakers, H., 76, 2023, 45-46

Poel, L. van de, 71, 2021, 33-42

Polderman, R., 54, 2013, 39-41

Polman, M., 45, 2008, 19-20; 54, 2013, 16-19; 56, 2014, 34-35

Pluis, J., 21, 1997, 23-24

Prins, R., 68, 2020, 29-31

Prouw, V. de, 62, 2017, 11-12

Quarles van Ufford, R.J., 62, 2017, 22-23

Quist, W., 54, 2013, 33-36

Raue, W., 14, 1995, 4-12

Regt, E. de, 75, 2023, 53-56

Reenen, M. van, 33, 2003, 15-16

Reenen, W.G. van, 55, 2013, 18-21; 56, 2014, 23-30; 57, 2014, 8-19, 96-98; 58, 2015, 20-27, 34-37; 59, 2015, 14-17, 28-30; 60, 2016, 110-112; 61, 2016, 8-12; 63, 2017, 26-28; 65, 2018, 17-18

Regeer, W., 55, 2013, 15-18; 56, 2014, 7-15, 79-80; 58, 2015, 104-105

Reijnen, J.H., 54, 2013, 47-51

Reinders, C.G., 2, 1992, 13

Reinstra, A., 4, 1992, 10-13; 21, 1997, 10; 24, 1999, 23-24; 25, 2000, 7-8, 13-15; 26, 2000, 10-13, 14-16; 28, 2001, 16-20, 23-27; 29, 2001, 7-12;         31, 2002, 4-12, 18-19; 32, 2003, 8-11; 35, 2004, 8-10; 36, 2004, 6-10; 37, 2005, 6-8, 20-23; 38/39, 2005, 7, 11-13; 40, 2006, 18-21; 41, 2006, 4-6, 16-18; 42/43, 2007, 18-21; 44, 2008, 42-45; 45, 2008, 11-13; 46, 2009, 6-9; 47, 2009, 7-11, 51-52; 48, 2010, 16-21, 34-37; 50, 2011, 9-13, 16, 34-35; 56, 2014, 23-27;            60, 2016, 94-98; 61, 2016, 80

Renaud, J., 42/43, 2007, 41-42

Rijntjes, R., 56, 2014, 20-23

Roodenburg, H., 76, 2023, 46-47

Roëll, E., 21, 1997, 9; 27, 2001, 21-22

Rogge, C., 8, 1993, 5-16; 28, 2001, 22; 38/39, 2005, 4-6; 45, 2008, 27-29; 54, 2013, 70-75

Rond, M. de, 59, 2015, 26-28

Roode, F. de, 57, 2014, 27-30; 64, 2018, 28-31

Rooden, J. van, 52, 2012, 76-77; 53, 2012, 56-65; 54, 2013, 16-21

Roon, D. de, 34, 2004, 4; 38/39, 2005, 12-13; 44, 2008, 8-10

Roon, K. van, 33, 2003, 10

Roozendaal, C., 50, 2011, 6-7

Roscher, M., 56, 2014, 36-37

Rosenberg, P.T.E.E., 14, 1995, 4-12; 23, 1999, 9-13

Rossem, V. van, 52, 2012, 8-12

Rossum, M. van, 64, 2018, 18-19

Run, A. van, 69, 2020, 66-69

Rutte, R., 62, 2017, 8-11

Rutten, F., 13, 1995, 15-20

Santen, L.J.J. von, 53, 2012, 56-57

Schaars, D., 56, 2014, 42-49

Schee, G.J. van der, 61, 2016, 15-18

Scheijde, L., 71, 2021, 33-42

Scheirs, J., 13, 1995, 15-20

Schellingerhout, A., 50, 2011, 39-42

Schmidt, F., 34, 2004, 6

Schmitz, E., 66, 2019, 17-18

Schöfbeck, T., 60, 2016, 107-110

Scholtz, A., 59, 2015, 42

Schönrock, F., 61, 2016, 102-105

Schulte, A.G., 14, 1995, 2; 40, 2006, 27

Schrijen, J., 48, 2010, 14-16; 67, 2019, 31-37

Sherriff, A., 31, 2002, 20-21

Sigmond, K., 64, 2018, 82-84

Slechte, H., 66, 2019, 51-55

Sluyterman, 6, 1993, 8

Smit, C., 57, 2014, 98-101; 59, 2015, 85-88

Smit, M., 22, 1998, 24; 29, 2001, 8-10

Snel, G., 31, 2002, 4-12

Snoeij, J., 22, 1998, 4

Snoodijk, D., 45, 2008, 52-53

Soentgerath, J., 25, 2000, 14-15; 35, 2004, 12-13; 48, 2010, 12-13

Soeters, G., 65, 2018, 30

Somer, K., 76, 2023, 18-19

Spitzers, Th., 3, 1992, 7

Sprokholt, 8, 1993, 18-19

Stades-Vischer, M.E., 13, 1995, 3-9; 15, 1995, 1; 17, 1996, 12-14; 18, 1996, 7-12; 21, 1997, 3-5, 9-10; 23, 1999, 23-27; 24, 1999, 17-19; 25, 2000, 9-13; 26, 2000, 20-21; 27, 2001, 19-25; 30, 2002, 6-12; 31, 2002, 20-23; 33, 2003, 10-12; 35, 2004, 4-8, 15-20; 36, 2004, 10-12; 37, 2005, 16-19; 38/39, 2005, 14-18; 40, 2006, 22-26; 42/43, 2007, 8-17, 22-29; 44, 2008, 4-8, 10-13; 45, 2008, 14-20; 47, 2009, 9-15; 49, 2010, 16-21, 55-58; 51, 2011, 7-15, 70, 71-77; 52, 2012, 5-30; 53, 2012, 56-65; 54, 2013, 6-15, 22-27, 70-75 (zie rectificatie nr. 56); 55, 2013, 4-15; 56, 2014, 83 (rectif./erratum, zie Nws.br. 54, p. 74); 57, 2014, 21-24, 88-94; 58, 2015, 9-13, 30, 49-63; 59, 2015, 5-8, 26-28; 60, 2016, 17-20, 24-28, 47 (Addendum/rectificatie bij nr. 59, p. 7-8),116; 61, 2016, 12-15, 15-18, 27-38; 62, 2017, 5-7, 8-11, 29-34; 63, 2017, 14-16; 64, 2018, 16-20; 65, 2018, 7-9, 64-67; 66, 2019, 3, 19-22, 58-63; 67, 2019, 14-17, 58-63; 68, 2020, 68, 2020, 9-11, 13+16-17, 14-15+8 (div. errata),69-74; 69, 2020, 69-74, 75-80; 70, 2021, 104-108; 71, 2022, 55-60; 72, 74-80; 74, 2022, 62-67; 75, 2023, 21-22, 53-56; 76, 2023, 29-34

Starkenburg, E., 57, 2014, 98-101

Steehouwer, K.J., 1, 992, 3-7; 12, 1994, 15; 15, 1995, 1, 2; 16, 1996, 1; 17, 1996, 1; 18, 1996, 4; 26, 2000, 7; 28, 2001, 11-15, 17-18; 29, 2001, 7; 30, 2002, 1-5; 32, 2003, 11; 51, 2011, 20-28

Steenmeijer, G., 66, 2019, 12-14

Stenvert, R., 11, 1994, 12-22; 12, 1994, 13-14; 14, 1995, 4-12; 15, 1995, 1; 17, 1996, 3-4, 11-12, 15-17; 18, 1996, 7; 21, 1997, 5, 8-9, 10-11; 22, 1998, 20-24, 25; 23, 1999,7-8; 24, 1999, 19-20; 25, 2000, 6-8, 11-13; 26, 2000, 13-16; 28, 2001, 17; 29, 2001, 12-15; 31, 2002, 25-27;    32, 2003, 11-15; 33, 2003, 10-11, 13-16; 34, 2004, 12-17; 35, 2004, 12-14; 37, 2005, 10-15; 38/39, 2005, 7-10, 29-41; 40, 2006, 14-17; 41, 2006, 19-23; 42/43, 2007, 22-29, 30-35; 44, 2008, 13-30; 45, 2008, 18-19, 20-23; 46, 2009, 10-17; 47, 2009, 42-46, 53; 48, 2010, 2-6, 7-12; 49, 2010, 3-10, 20-27; 50, 2011, 4-5; 51, 2011, 4-6, 16-19; 52, 2012, 30-35, 36-40; 53, 2012, 4-5, 14-17, 57-61; 54, 2013, 4-5, 20-27, 76-77; 55, 2013, 24-27, 49-68; 56, 2014, 4-5, 30-33, 34-37, 80, 81-83; 57, 2014, 13-16, 19-21; 58, 2015, 5-9, 30-31, 40-43, 49-85; 59, 2015, 17-18, 32-33, 55-69, 81; 60, 2016, 7-10, 33-37, 38-39, 89-90,105-106; 61, 2016, 5-6, 23-25, 32, 106; 62, 2017, 23-25, 72-75; 63, 2017, 10-13, 74-79; 64, 2018, 6-7, 22-23, 27-28; 65, 2018, 12-13, 21-23, 24-26; 66, 2019, 8-9; 67, 2019, 5-7, 24-25, 54-57; 68, 2020, 6-7, 7+14 (erratum), 21-22, 62-63; 69, 2020, 66-69, 74; 70, 2021, 6-8, 14-16,18-19, 24-25, 87-90; 71, 2021, 24-31, 51-54; 72, 2022, 5-7, 70-73; 73, 2022, 64-69, 70-72; 74, 2022, 5-7, 14-16, 22-23, 26-29, 37-39, 45; 75, 2023, 12-13, 23-24, 24-27, 36-39; 76, 2023, 22-25, 36-48, 80-84

Stokroos, M., 9, 1994, 23

Stöver, R.J., 23, 1999, 28

Strijbos, H., 12, 1994, 6-10; 13, 1995, 2-3; 24, 1999, 26; 31, 2002, 17-18; 35, 2004, 3-4

Stroete, A. te, 59, 2015, 30-32; 60, 2016, 11-13, 21-23, 41-43; 61, 2016, 6-8, 18-20; 62, 2017, 2-3,11-12, 20-22; 63, 2017, 20-23; 64, 2018, 3, 14-16, 20-22; 66, 2019, 9-12; 67, 2019, 10-12, 17-19; 68, 2020, 3, 24-26

Strolenberg, F., 60, 2016, 33-37; 66, 2019, 7-8

Stumpel, J., 58, 2015, 37-39

Teering-van der Vliet, 4, 1992, 13-18

Tel, T., 28, 2001, 23-25; 33, 2003, 5-7; 54, 2013, 70-75

Temminck Groll, C.L., 58, 2015, 40-43 (In Memoriam); 73, 2022, (div. artikelen, auteurs) 

Teunis, J., 37, 2005, 18-19, 25; 51, 2011, 17

Theodorescu, D., 11, 1994, 20

Thijssen, J., 2, 1992, 9; 36, 2004, 16-17

Thoor, M.-Th. van, 62, 2017, 20-22

Tichelaar, M., 21, 1997, 9-10

Tijman, E., 13, 1995, 15-20

Tilburg, C. van, 64, 2018, 6-7, 27-28

Timmermans, J.A.F.A., 21, 1997, 10

Toebast, J., 37, 2005, 8; 40, 2006, 14-15; 59, 2015, 14-17; 72, 2022, 68-70

Tolboom, H., 38/39, 2005, 8-10; 42/43, 2007, 36

Topper, G., 71, 2021, 21-24; 72, 2022, 12-14

Traa, P.C. van, 6, 1993, 12-20

Trierum, M.C. van, e.a., 24, 1999, 24

Trouet, V., 71, 2021, 51-54

Tseff, J.B. van, 25, 2000, 7

Tussenbroek, G. van, 21, 1997, 5-8, 18-23; 22,1997, 6-11; 23, 1999, 8-9, 22-23; 24, 1999, 5-16, 26-27; 25, 2000, 3-4; e.a., 26, 2000, 7; 16-19; 27, 2001, 11, 12-15, 19-20; 28, 2001, 6-10; 37, 2005, 26-31; 38/39, 2005, 48-50; 41, 2006, 7-15; 44, 2008, 46-47; 45, 2008, 37-51; 46, 2009, 40-43; 47, 2009, 51-52; 48, 2010, 22-23, 32-33; 53, 2012, 50-51; 55, 2013, 68-83; 56, 2014, 30-32; 57, 2014, 86-87; 60, 2016, 48-53, 89-90, 107-110; 61, 2016, 32-33, 81-84, 93-97, 101-105, 106; 63, 2017, 4-7; 65, 2018, 27-29; 66, 2019, 55-57; 67, 2019, 5-7; 69, 2020, 16-26, 74; 70, 2021, 24-25; 74, 2022, 39-41, 42-44, 57-59; 75, 2023, 5-7, 33-35, 40-41

Uittenhout, B., 5, 1993, 10; 15, 1995, 1

Urbanus, M., 62, 2017, 35-37; 63, 2017, 4-7, 26-28, 29-38; 64, 2018, 8-9, 23-26, 34-37; 65, 2018, 9-12, 18-21; 66, 2019, 12-14, 15-19, 49-51; 67, 2019, 22-23, 26-30; 68, 2020, 14-15+17+8, 13+16-17 (errata), 17-19; 69, 2020, 3; 70, 2021, 12-14, 26, 98-101; 71, 2021, 16-18; 72, 2022, 7-9; 74, 2022, 12-14, 29-32, 39-41; 75, 2023, 30-32, 48-49; 76, 2023, 15-17, 34-36

Vaart, J.H.P van der, 72, 2022, 68-70

Vandenbroucke, K., 70, 2021, 98-101

Vautier, S., 27, 2001, 22-24

Veerman, J., 49, 2010, 53-55; 56, 2014, 62-75; 57, 2014, 4-6, 37-40, 95; 59, 2015, 82-85, 85-88; 61, 2016, 33-35

Veldhuis, S., 76, 2023, 47-48

Vellekoop, J.W.M., 18, 1996, 1

Velzen, H. van, 76, 2023, 29-34

Velzen, M. van, 36, 2004, 6-7

Vent, I.A.E., 53, 2012, 62-63

Verhoek, M., 40, 2006, 23-26; 45, 2008, 24-26; 76, 2023, 7-8

Verhoeven, H., 46, 2009, 41-43

Verhoeven, P., 8, 1993, 1-5

Verweij, M., 23, 1999, 4; 32, 2003, 20-22

Veur, W. van der, 22, 1998, 4

Viersen, A., 16, 1996, 11; 24, 1999, 20; 29, 2001, 12-13; 33, 2003, 8; 74, 2022, 12-14

Vink, E., 33, 2003, 10

Visse, D., 5, 1993, 12-18

Visser, M. de, 46, 2009, 10-12

Visser, R. de, 45, 2008, 6-11 ; 59, 2015, 17-18, 82-85

Vlaardingerbroek, H., 23, 1999, 25; 58, 2015, 11-13; 62, 2017, 5-7

Vlerk, V. van der, 57, 2014, 41-42

Vliet, G.B.F. van der, 4, 1992, 13-18

Vliet, K van, 50, 2011, 30-32

Vogelzang, F., 64, 2018, 23-26

Voort, H. van der, 29, 2001, 13; 55, 2013, 21-23

Vos, P.J. de, 57, 2014, 25-27, 57-67; 60, 2016, 40, 62-74; 61, 2016, 85-92, 99-101; 67, 2019, 12-13; 68, 2020, 21-22; 76, 2023, 49-54, 79

Vredeman de Vries, H., 65, 2018, 7-8

Vreeling, S., 67, 2019, 54-57

Vreeze, N. de, 58, 2015, 13-16

Vrel, J., 75, 2023, 13-14

Vrielink, H., 53, 2012, 72-73

Vries, B. de, 24, 1999, 18-19

Vries, D.J. de, 3, 1992, 2-4, 14-16; 8, 1993, 21-23; 12, 1994, 16; 14, 1995, 1; 18, 1996, 12-18; 19, 1997, 5-7; 21, 1997, 8-9; 22, 1998, 2, 12-17; 23, 1999, 24-25; e.a., 24, 1999, 24; 25, 2000, 15-17; 26, 2000, 13-14; 27, 2001, 7-10, 19, 25; 29, 2001, 5-7; 30, 2002, 11-12, 15, 24-27; 31, 2002, 14-16, 19, 25-27; 32, 2003, 4-7; 34, 2004, 9-12; 35, 2004, 7-8; 36, 2004, 12-13, 20-23; 38/39, 2005, 14-16, 26-29; 40, 2006, 28-30; 41, 2006, 24-27; 42/43, 2007, 16-17, 39-40; 44, 2008, 40-42; 45, 2008, 17-18; 47, 2009, 4-6, 14-15, 46-50; 48, 2010, 20-21; 50, 2011, 5, 16, 22, 36-42; 51, 2011, 19, 66-69; 52, 2012, 12-15; 54, 2013, 63-67; 55, 2013, 37-48, 90-83; 56, 2014, 17-20; 57, 2014, 16-19, 92; 59, 2015, 34-39, 44-45, 82-84, 85-88; 61, 2016, 12-15; 62, 2017, 32-34; 64, 2018, 82-84; 66, 2019, 18, 23-26; 69, 2020, 27-35; 70, 2021, 8-10, 26; 72, 2022, 7-9; 73, 2022, 13-17, 18-20; 74, 2022, 60  (erratum: zie nr. 73, 2022,18-19); 75, 2023, 18-20

Vries, R. de, 58, 2015, 104-105

Waard, F.J. van der, 4, 1992, 3-10, 10-13; 5, 1993, 5, 8; 12, 1994, 14-15; 21, 1997, 20; 25, 2000, 14-15; 42/43, 2007, 48-49

Warffemius, A., 17, 1996, 13-14; 25, 2000, 8; 28, 2001, 26-27; 31, 2002, 18; 76, 2023, 4-5 (In Memoriam)

Weijs, Chr., 53, 2012, 24-31; 56, 2014, 35; 60, 2016, 75-88; 68, 2020, 46-51; 69, 2020, 60-65; 75, 2023, 8

Werf, H. van der, 59, 2015, 43

Werf, J. van der, 60, 2016, 41-43

Wessels, J., 29, 2001, 8

Westerman, J., 62, 2017, 69-70

Weve, W., 24, 1999, 17-18; 28, 2001, 25-26; 31, 2002, 23-24; 32, 2003, 1-3; 33, 2003, 1-2, 19-22; 34, 2004, 1-3; 35, 2004, 1-2; 36, 2004, 1-3; 37, 2005, 1-3; 38/39, 2005, 1-3; 40, 2006, 1-2; 42/43, 2007, 1-6, 48-49; 45, 2008, 53-54; 50, 2011, 11-13; 55, 2013, 15-18; 56, 2014, 81-83; 68, 2020, 24-26; 73, 2022, 4-8, 9-12

Weyts, J., 72, 2022, 39-44

Wevers, L., 18, 1996, 2; 26, 2000, 12-13; 31, 2002, 21-23, 25-27; 32, 2003, 24-25; 37, 2005, 12-15; 49, 2010, 14-16

Wezel, G. van, 50, 2011, 27-28; 58, 2015, 34-37

Wezel Errens, D. van, 50, 2011, 34-35

Wielenga, R.J. e.a., 53, 2012,12-13; 54, 2013, 70-75  56, 2014, 83 (rectificatie/erratum, zie Nws.br. 54, p. 74)

Wijk, Ch. Van, 60, 2016, 28-29

Willems, H., e.a., 26, 2000, 7

Willemstein, L., 67, 2019, 24-25

Wilms Floet, W., 62, 2017, 72-75

Winder, A., 53, 2012, 52-53

Winsen, M. van, 76, 2023, 25-34

Wit, L. de, 50, 2011, 5-6

Zandbergen, M., 38/39, 2005, 17-18

Zaaijer, L., 59, 2015, 30-32

Zandt, F. in’t, 33, 2003, 15

Zanten, M. van, 57, 2014, 19-20, 77-85

Zantkuijl, H.J., 14, 1995, 4-12; 23, 1999, 9-13

Zweers, D.J.K., 1, 1992, 7-9; 3, 1992, 4-14; 13, 1995, 15-20; 15, 1995, 1; 64, 2018, 31-34

Trefwoorden

Archeologie, 57, 2014, 25-40

Huizen, 58, 2015, 17-18

Kerk/bouwhistorie, 65, 2018, 45-52

Funderingen, 68, 2020, 7-8; 76, 2023, 10-13 (Leidraad documenteren)

Badkamers, 62, 2017, 12-14

Baksteen, 33, 2003, 23; 44, 2008, 42-45; 53, 2012, 56-65; 65, 2018, 24-29 (Congres Wismar)

Bogaerde, ten, 59, 2015, 13-14

Friesland, 48, 2010, 16-20

ReHydroXylatie, 50, 2011, 20-21

Baksteenarchitectuur, 44, 2008, 42-43; 48, 2010, 32-33; 65, 2018, 24-26

Balklagen, 10, 1994, 12-16; 33, 2003, 15-16; 52, 2012, 65-70; 56, 2014, 50-61; 61, 2016, 39-49; 63, 2017, 82-83; 66, 2019, 33-39; 71, 2021, 49-50; 73, 2022, 26-28

Beerputten, 58, 2015, 18-19

Beleid, Onderzoek, Monumentenzorg, zie ook Bouwhistorie, Malta, 1, 992, 3-7; 2, 1992, 10-11; 6, 1993, 1-4, 4-20; 8, 1993, 1-5; 11, 1994, 6-28; 12, 1994, 3-6, 13-19; 15, 1995, 8-10; 16, 1996, 1-10; 17, 1996, 9-10; 19, 1997, 5-7; 20, 1997, 2-7; 21, 1997, 11-15; 22, 1998, 12-17; 23, 1999, 7-8; 25, 2000, 4-6, 9-11; 26, 2000, 4, 20-21; 28, 2001, 6-15; 29, 2001, 5-7; 30, 2002, 16-20 (studiedag 10 j. SBN); 32, 2003, 15-20; 33, 2003, 19-22; 38/39, 2005, 29-40, 48-50; 40, 2006, 31-39; 42/43, 2007, 1-6, 20-29,30-32; 44, 2008, 16-30; 48, 2010, 2-6; 50, 2011, 3-5; 51, 2011, 4-6; 52, 2012, 3,  5-35 (symp. Purisme-Pragmatisme; SBN 20 j.); 16-20, 30-35; 53, 2012, 4-5 32-37; 54, 2013, 4-5; 56, 2014, 4-5; 56, 2014,6-33 (symp. Torens);57, 2014, 98-101; 59, 2015, 14-23; 60, 2016, 33-37, 89-90 (hoogleraar Van Tussenbroek); 62, 2017, 22-23 (NMo), 35-37, 69-70 (promotie Westerman); 64, 2017, 6-26 (studiedag toegankelijkheid kastelen, steden, buitenpl.); 65, 2018, 5-6; 45-52; 66, 2019, 7-14 (platform religieus erfgoed), 15-22 (studiedag 100 jaar Rijksbureau voor Monumentenzorg); 68, 2020, 62-63 (promotie Orsel); 74, 2022, 17-41 (studiedag kapconstructies), 45 (promotie Hogen); 76, 2023, 7-8 (Transformatiekader)

Beslagbijl, 36, 2004, 12-13; 66, 2019, 27-32

Beton, 52, 2012, 36-38, 40; 59, 2015, 55-69; 61, 2016, 50-67; 70, 2021, 27-44 (gevel); 76, 2023, 18-37, 55-61 (schokbeton)

Blokbouw, 55, 2013, 68-83

BNB (Bond Nederlandse Bouwhistorici), 50, 2011, 4-5; 51, 2011, 4-6 ; 53, 2012, 4-5; 54, 2013, 4-5; 56, 2024, 2 (oprichting); 75, 2023, 8

Boeideel, 69, 2020, 50-56

Boerderijen, 59, 2015, 5-23 (symposium); 59, 2015, 5-23, 30-32; 60, 2016, 60, 2016, 47 (Addendum/rectificatie bij nr. 59, p. 7-8), 62-74; 68, 2020, 22-23 (Maassluis); 71, 2021, 16-18 (Vijlen); 67, 2019, 17-19 (Weesp, Runderzorg); 68, 2020, 29-31; 72, 2022, 12-16, 68-73; 74, 2022, 10-11 (Ootmarsum, Hazelbekke); 74, 2022, 22-23 (Friesland); 75, 2023, 30-32 (onderzoek); 76, 2023, 45-46 (Amstenrade)

Bouwblokinventarisatie, 27, 2001, 7-10; 28, 2001, 11-15; 71, 2021, 20; 73, 2022, 39-41

Bouwfragmenten, brokstukken, 60, 2016, 99-100 (huis Marx, Nijmegen), 101-102 (Aalmarkt 11, Leiden), 103-104 (Isolatieplaten); 61, 2016, 98 (plaquette Marx, Nijmegen), 98-101 (kamer Leiden); 63, 2017, 80-81 (Voet Karel de Gr.), 82-83 (Raveelbalk, Den Haag); 64, 2018, 81 (fundering Varsseveld); 65, 2018, 65 (stopcontact); 67, 2019,52-53 (hek Academiegeb. Leiden; 68, 2020,  64-65 (Oeil-de-boeuf); 69, 2020, 57-60 (Grafkelder, constructie gietijzer); 70, 2021, 82-86 (Klamptegel); 71, 2021, 49-50 (Diagonale vloerplanken); 72, 2022, 65-67 (blindanker); 75, 2023, 50-51 (warmte, licht),51-52 (voetmaten Rom. limes); 76, 2023, 71-78 (raamschermen, Nederrijnse vormen)

Bouwhistorie, 1, 1992, 2-7; 2, 1992, 2-11; 3, 1992, 17-19; 4, 1992, 13-19; 5, 1993, 12-18; 6, 1993, 4-20; 7, 1993, 7-17; 8, 1993, 5-16; 10, 1994, 2-22; 13, 1995, 11-14; 14, 1995, 2-4; 15, 1995, 10; 19, 1997, 7-16; 21, 1997, 11-15; 23, 1999, 2-5; 33, 2003, 5-7; 44, 2008, 16-23; 49, 2010, 42-49; 50, 2011, 3-4, 5-9 (symp. onderzoek); 51, 2011, 20-28 (20 j. SBN); 52, 2012, 5-35 (symp. 20 j. SBN); 53, 2012, 4-5; 54, 2013, 60-62; 55, 2013, 49-68; 57, 2014, 4-6 (digitale media), 8-24; 58, 2015, 49-63; 59, 2015, 5-29 (symp. Wonen); 81 (Inleiding, herzien, druk3); 60, 2016, 5-6 (25 j.SBN, 5 j.BNB); 61, 2016106 (boek jubileum SBN); 62, 2017, 18-20; 64, 2018, 31-34, 38-53, 54-81; 65, 2018, 3-4 (Nws.br. nieuwe stijl), 27-29; 67, 2019, 16-25; 69, 2020, 69-73, 74; 69, 2020, 74 (Inl. i/d bouwhistorie, druk4); 70, 2021, 24-25; 72, 2022, 5-7, 29-38, 70-73; 73, 2022, 2-91(Extra nr.: Interviews en artikelen bouwhistorici-bureaus); 74, 2022, 5-16 (BBA); 75, 2023, 24-27, 33-35 (zoek naar overzicht); 76, 2023,13-14, 18-37, 36-48, 49-54

Bouwhistorie, Malta 7, 1993, 1; 8, 1993, 1; 9, 1994, 1-4; 71, 2021, 33-42; 73, 2022, 40, 49, 88-91

Bouwmaterialen, 70, 2021, 73-81; (Bouwpakket, hout) 72, 2022, 17-28; 76, 2023, 18-37 (Studiedag Moderne bouwmaterialen en bouwhistorie)

Bouwopleiding, 46, 2009, 41-43

Bouwrecht, Instituut, 47, 2009, 53

Bouwsculptuur, 58, 2015, 30-39

Bouwwezen, 67, 2019, 54-57

Brandweerkazerne, brandweergarage, 70, 2021, 86-90

Bruggen, 67, 2019, 7-9

Brutalisme, 76, 2023, 34-36

Cartografie, 76, 2023, 49-54

Certificering, 44, 2008, 24-30; 54, 2013, 4-5

C14-onderzoek, 65, 2018, 34-44

COMWAS (Comparative World Architecture Studies), 75, 2023, 21-22

Constructie, 65, 2018, 27-29 (Congres Brussel); 68, 2020, 39-45 (Loods, staalconstructies); 69, 2020, 57-60 (Grafkelder, gietijzer); 74, 2022, 57-59 (ijzerindustrie Rusland)

Dakpannen, 50, 2011, 39-42; 70, 2021, 96-97

Dekstenen, groeven, krassen, 35, 2004, 4-8, 28-29

Dendrochronologie, 47, 2009, 20-27; 54, 2013, 60; 57, 2014, 21-23; 65, 2018, 34-44; 69, 2020, 16-26; 71, 2021, 51-54; 72, 2022, 5-7, 7-9, 70-73; 73, 2022, 14; 74, 2022, 22-23, 42-44

Dessertkamers, 63, 2017, 39-50

Digitalisering, 57, 2014, 4-6, 21-24, 27, 34-35

Doksaal, 69, 2020, 66-69

Erfgoed, 45, 2008, 53-54

Energiebronnen, 75, 2023, 50-51 (warmt, licht)

Erfgoedfilosofie, 67, 2019, 31-37

Erfgoedzorg, 66, 2019, 15-22 (studiedag 100 Jaar engagement)

Gasthuis, hospitaal, 70, 2021, 6-8

Geleide-ankers 67, 2019, 38-46 (beveiliging)

Gemalen, 54, 2013, 39-51

Gerechtsgebouw, 60, 2016, 10-11

Geschiedenis-ontwerp, 50, 2011, 36-39

Gevangenis, 60, 2016, 12-13, 1417

Gevelafwerkingen, 45, 2008, 14-15 (gepleisterd); 57, 2014, 88-94( Zwitserland);70, 2021, 27-44 (beton); 72, 2022, 9-12 (bekroning); 75, 2023, 18-20 (gezichten)

Glas, 40, 2006, 16-17;

Glas-in-lood, Imitatie, 69, 2020, 60-65

Golfplaat, 45, 2008, 6-11

Grafmonumenten, 65, 2018, 7-9

Hakkelbout, 68, 2020, 46-51; 69, 2020, 27-35; 72, 2022, 57-64

Hekwerk, 55, 2013, 12-15

Herbestemming, 60, 2016, 33-37; 70, 2021, 98-101

Hijsraderen, 60, 2016, 43-47

Hofjes, 58, 2015, 104-105; 62, 2017, 72-75

Hooibergen, 44, 2008, 6-9

Houthandel 45, 2008, 37-51 (17-18de eeuw); 60, 2016, 48-53 (Merken); 69, 2020, 16-26; 72, 2022, 70-73; 74, 2022, 22-23

Houtimitaties, 42/43, 2007, 38-40

Houtskelet, 51, 2011, 11-12; 53, 2012, 18-23; 60, 2016, 86-87; 71, 2021, 21-24

Houtvoet, 55, 2013, 7-9

Huis-erf, 50, 2011, 22

Huizen, 55, 2013, 15-18; 61, 2016, 10-12; 63, 2017, 4-7; 65, 2018, 53-62; 69, 2020, 45-49; 71, 2021, 24-26, 26-27 (bungalows); 72, 2022, 17-28 (houtbouw, bouwpakket), 29-38 (Ameland); 73, 2022, 70-72 (bolwoningen); 75, 2023, 48-49 (typologie entreeruimte); 76, 2023, 46-47 (Wildeman/Zutphen), 77-78 (trapgevel), 80-84 (recensie: typologie entreeruimte)

ICT-Archeologie, 34, 2004, 12-17

In memoriam, 50. 2011, 27-29 (Meischke); 58, 2015, 40-43 (Temminck Groll); 61, 2016, 80  (Berghuis); 68, 2020, 60-61 (Peterse); 71, 2021, 4-12 (Klück); 75, 2023, 4-7 (Van den Braber, Van Herwaarden); 76, 2023, 4-5 (Warffemius)

Interieurhistorie, 57, 2014, 8-9,20-21

Interieurs, 45, 2008, 16-17 (17de -18de eeuw); 62, 2017, 12-14 (Badkamers); 63, 2017, 39-50 (Dessertkamers)

Isolatie, pijp- en ketel-, 48, 2010, 24-29; 49, 2010, 13-14

platen, 59, 2015, 48-54; 60, 2016, 103-104

Kaarsnissen, 69, 2020, 6-15; 70, 2021, 90-95

Kantongerecht, 59, 2015, 26-28

Kantrechten, 66, 2019, 27-32

Kappen (kapconstructies), 10, 1994, 8-12; 44, 2008, 31-35; 47, 2009, 38-41; 51, 2011, 36-44; 55, 2013, 28-36; 56, 2014, 79-80; 57, 2014, 57-67; 58, 2015, 44-48; 59, 2015, 70-80; 60, 2016, 87-88; 62, 2017, 53-59; 68, 2020, 33-38, 62-63; 69, 2020, 16-26; 70, 2021, 61-72 (knieschenkels); 71, 2021, 16-18; 72, 2022, 5-7, 7-9, 39-44, 45-56 (gelipte korbeels); 73, 2022, 29-33; 74, 2022, 17-41 (studiedag kapconstructies), 57-59; 75, 2023, 40-41(Tagung AHF)

Kassen, 73, 2022, 55-58, 59-63

Kasteel, 64, 2018, 23-25; 64, 2018, 16-20 (Poortgebouw); 64, 2018, 22-23 (Ruïne, terreinen); 70, 2021, 21-24 (Haamstede); 70, 2021, 19-21 (Hernen); 71, 2021, 13-16 (Borgharen); 73, 2022, 73-75, 76-77 (Brederode); 74, 2022, 7-10; 75, 2023, 15-18 (bouwinschriften, wapens), 27-30 (onderzoek); 76, 2023, 42-48 (Aldendriel/Mill, Huis ten Hove/Grathem, Genbroek/Beek)

Kelders, 10, 1994, 3-8; 68, 2020, 7-23 (studiedag, zie div. errata); 73, 2022, 42-45 (Den Bosch)

Kerkvloeren, 38/39, 2005, 7-8

Kleuronderzoek, 37, 2005, 16-17, 20-23; 54, 2013, 6-38 (symp.); 56, 2014, 34-37; 64, 2018, 59-60; 67, 2019, 17-19, 24-25; 74, 2022, 7-10

Kleur/verf, 45, 2008, 19-20

Klooster, 59, 2015, 28-30

Kloostermop, 47, 2009, 14-15

Kozijnen-kokers, 52, 2012, 54-64

Kunstwerken, 65, 2018, 21-23

Landschapsbiografie, 62, 2017, 23-25

Lengtematen, 73, 2022, 29-33,34-36; 74, 2022, 46-56 (uitzetten van gebouwen)

Lood, 49, 2010, 40-41 (loodgieters); 76, 2023, 45-60 (in gevels)

Meestoof, 55, 2013, 84-89

Merken, 18, 1996, 12-18 (hout); 45, 2008, 37-51; 67, 2019, 52-53 (hek); 60, 2016, 54-58 (steen, jaartallen); (kap), 69, 2020, 36-44

Metselen en voegen, 48, 2010, 20-21

Metselverband, 34, 2004, 25-26; 41, 2006, 17-18; 57, 2014, 86-87; 60, 2016, 105-106

Metselwerk, 53, 2012, 56-65

Molens, 13, 1995, 15-20; 22, 1998, 27

Molinologie, 7, 1993, 2-6; 29, 2001, 26

Moeren, 50, 2011, 23-26

Muuranker, 72, 2022, 65-67(schoot-, blindanker)

Natuursteen, 38/39, 2005, 8-10; 42/43, 2007, 36; 51, 2011, 16-19; 54, 2013, 33-36; 66, 2019, 23-26; 73, 2022, 86-87; 76, 2023, 62-70 (zandsteen)   

Nieuwsbrieven, 51, 2011, 29-34

Onderzoek, 67, 2019, 5-7 (GIS); 47-51 (boedels, archief); 73, 2022, 55-58, 65-69, 73-75, 78-87; 74, 2022, 5-16 (BBA); 74, 2022, 17-41(kapconstructies); 76, 2023, 10-17 (funderingen, LIDAR 3D, zandsteen); 80-84 (pr.schr.: Met de deur in huis/woonhuis/typologie entreeruimte)

Opleiding, 26, 2000, 3-4; 52, 2012, 71-73; 53, 2012, 50-51; 73, 2022 (ontwikkeling, div. bouwhistorici, bureaus); 75, 2023, 24-27 ( 25 jaar HBO)

Openbare gebouwen, 60, 2016, 7-37

Pesthuizen, 70, 2021, 6-16 (Platform 2020)

Plafond, 3, 1992, 14-16; 37, 2005, 18-19, 25; 58, 2015, 20-23

Plat dak, 36, 2004, 11-12; 46, 2009, 40-41

Pleisterwerk, 42/43, 2007, 9

Polder-/watermolen, 44, 2008, 14-15

Post-65, 76, 2023, 18-37

Promotie, 68, 2020, 62-63 (Orsel); 74, 2022, 45 (Hogen); 75, 2023, 48-49 (Van Elburg)

Raadhuis/Gemeentehuis, 60, 2016, 7-10, 17-33; 73, 2022, 83-87

Raamhor (chassinet), 73, 2022, 59-63. Raamscherm, 76, 2023, 71-76

Recensies, 50, 2011, 30-33 (Paulusabdij, Utrecht), 34-35 (bedehuizen); 51, 2011, 71-77 (Groningen), 77-79 (St. Jan, Den Bosch), 80-81 (Steenschuur, Leiden); 52, 2012, 75-76 (Bauernhöfe Nord D.), 76-77 (Leidse schilders); 53, 2012, 76-68 (Oostereiland, Hoorn), 69-71 (Oude Kerk, Borne), 72-73 (Kacheltegels, Deventer, Zwolle); 54, 2013, 63-67 (Opkomst v/d Bouwmarkt i/d Nl), 67-69 (Wonen), 70-75 (Familiehuizen Friesl, Gron., rectificatie/erratum, zie nr. 56), 76-77 (Jaren ’30 huis); 55, 2013,94-96 (St. Joriskerk, Amersfoort); 56, 2014, 81-83 (Huizen Delft), 83 (rectif. Nws.br. 54, p. 74); 57, 2014, 96-98 (Binnenl.dijk 2, Hoorn), 98-101 (Leidse monumenten); 59, 2015, 82-85 (Onzichtb. Zwolle), 85-88 (Hoogl.kerk, Leiden); 60, 2016, 105-106 (Metselverband), 107-110 (Kirchen Norddeutschl.), 110-112 (Woontorens); 61, 2016, 102-105 (Huizen Greifswald, D.); 62, 2017, 72-75 (Het Hofje); 64, 2018, 82-84 (Dordtse gevel), 85-87 (Van punt tot mijl, maten); 65, 2018, 7-9, 64-67 (St. Stevenskerk); 66, 2019, 49-51 (Huizen in NL), 51-55 (Proosdij Deventer), 55-57 (AHF-archief); 67, 2019,54-57 (Geen stijl); 68, 2022, 66-68 (Hof van Heeckeren); 69, 2020, 66-69 (Doksaal Rhenen), 69-73 (Nieuwstadskerk Zutphen); 70, 2021, 98-101(Dit mag weg), 102-1-3 (NH kerk Noordwijk a/Zee; 72, 2022, 68-70 (Amerikaanse boerderijen Friesland), 70-73 (Houtstromen); 74, 2022, 57-59 (IJzerindustrie Rusland); 75, 2023, 53-56 (architect Mulder); 76, 2023, 80-84 (Met de deur in huis/woonhuis/typologie entreeruimte)

Regels in muurwerk, 57, 2014, 47-56

Religieus erfgoed, 66, 2019, 7-9

Richtlijnen, 1, 992, 3-7; 45, 2008, 20-23; 46, 2009, 5; 57, 2014, 13-16; 73, 2022, 4-91 (div. bouwhistorici, bureaus); 75, 2023, 23-24

Rijschool, 65, 2018, 12-13

Rijtjeshuis, 58, 2015, 13-16

Schaalconstructie, 48, 2010, 9-12

Schenkelpant, 70, 2021, 61-72

Schilder (stadsgezichten), 75, 2023, 13-15

Schoorstenen, -kappen, 57, 2014, 77-85

Scriptieprijs, 72, 2022, 9-12

Serre, 58, 2015, 23-27

SHBO, 75, 2023, 30-32

Sierpapier, 60, 2016, 80-85

Sleutelstukken, 10, 1994, 12-16

Symboliek, 75, 2023, 12-13, 21-22

Spantconstructie, 57, 2014, 57-67 (gebogen, ijzer); 70, 2021, 61-72 (knieschenkels); 75, 2023, 42-47 (Leidse spanten, polonceau); 76, 2023, 55-61 (philibertspanten)

Spijkers, 68, 2020, 46-51; 69, 2020, 27-35; 70, 2021, 26; 72, 2022, 57-64; 75, 2023, 42-47

Stadsbranden, 75, 2023, 33-35

Stadsontwikkeling, 61, 2016, 8-11; 62, 2017, 8-11

Stadhuis, 64, 2018, 64, 2018, 14-16

Stadskasteel, 64, 2018, 38-53

Stadsmuren, -poorten, 64, 2018, 6-14, 27-31, 62-80

Steenhouwersmerken, 12, 1994, 1-2; 35, 2004, 13; 36, 2004, 28-29; 55, 2013, 37-48

Stucwerk, 65, 2018, 9-12; 66, 2019, 45-47; 71, 2021, 43-48 (papierstuc)

Tegels (klamp-), 63, 2017, 51-57; 70, 2021, 82-86

Telmerken, hout, 55, 2013, 37-48

Tentoonstellingsbouw, 62, 2017, 20-22

Toiletpotten, 63, 2017, 7-10

Toiletvoorzieningen, 68, 2020, 31-32

Toognagels, 48, 2010, 22-23

Torens, 55, 2013, 10-12; 56, 2014, 6-33

UDS (Utrechts Documentatiesysteem), 73, 2022, 23-24

Uitzetten van gebouwen, 68, 2020, 6-7

Uithangstenen, gevelgaten, 68, 2020, 52-59

Vakwerkconstructie, 52, 2012, 41; 53, 2012, 41-49; 64, 2018, 35-37; 71, 2021, 16-18 (boerderij)

Vensters, 50, 2011, 16

Verzinkerijen, 51, 2011, 60-65

Vleeshuizen, 62, 2017, 32-34

Vloer, 45, 2008, 52-53; 46, 2009, 12-14; 56, 2014, 38-41; 60, 2016, 78-80; 66, 2019, 47-48; 71, 2021, 49-50

Voeglood, (gevels) 70, 2021, 27-44

Voetmaat, 63, 2017, 80–81

Voorgevels, 56, 2014, 42-49

Waardenkaart, 62, 2017, 15-17

Waardestelling, 46, 2009, 15-17; 65, 2018, 18-21 (bouwhist. platform); 67, 2019, 31-37; 73, 2022, 4-8, 9-12; 76, 2023, 8-10

Wandafwerking, bespanning, behang, kleur 47, 2009, 27-30; 49, 2010, 16-17; 57, 2014, 47-56; 61, 2016, 99-101

Wandisolatie 66, 2019, 43-44 (turf)

Waterkelders, 68, 2020, 21-22, 32

Weeshuis, 76, 2023, 40-42  (Medemblik)

West-Friese stolpen, 57, 2014, 37-38

Winkels, 66, 2019, 40-42

Woonhuizen, 54, 2013, 67-77; 58, 2015, 9-29; 59, 2015, 24-26, 30-33; 76, 2023, 18-37, 80-84

Woontorens, 60, 2016, 110-112

Zaanse molenmaker, 52, 2012, 42-53

Zonwering, 46, 2009, 7-9

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.