Actueel

Het moment van onderzoek

In een artikel in Heemschut (voorjaar 2017) bepleiten Paul Rosenberg en Gabri van Tussenbroek bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in een vroeg planstadium. 

Kennis van de waarden en potenties is essentieel om tot een afgewogen ontwerp te komen. Bovendien helpt een scherp en tijdig inzicht bij een heldere communicatie én vorming van realistische ambities.

Het door Karel Loeff opgetekende interview belicht de situatie in monumentenstadAmsterdam, maar biedt uiteraard denkvoer met betrekking tot de stand van zaken elders. (Met dank aan Gabri van Tussenbroek.)

Download artikel:

Onderzoeken, waarderen en transformeren

Agenda

Bouwhistorische agenda

  • Geen activiteiten gepland

Bouwhistorische platforms

  • Datums 2022 nog niet bekend. Voorlopige planning: februari, mei(juni), september en november.

De bouwhistorische platforms vinden altijd plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Smallepad 5 Amersfoort.

Berichten en mededelingen

SBN-Scriptieprijs 2021

SBN-Scriptieprijs voor Wiel Felder

In het kader van het 30-jarig jubileumjaar heeft de Stichting Bouwhistorie Nederland een tweejaarlijkse scriptieprijs in het leven geroepen. Het doel van de SBN-scriptieprijs is om nieuw talent binnen het vakgebied te stimuleren. De prijs bestaat uit een wisseltrofee in de vorm van een bronzen kaphamer, wat de werkzaamheden van

Lees verder >>>
30 jaar SBN

30 jaar Stichting Bouwhistorie Nederland

De Stichting Bouwhistorie Nederland werd in 1991 opgericht. Initiatiefnemers waren Koos Steehouwer, Ronald Glaudemans en Rob Gruben. Op 21 augustus tekenden zij te Utrecht bij de notaris het Statuut van Oprichting. Herman Janse werd de eerste voorzitter. Uit verschillende disciplines had zich in de voorgaande decennia een nieuw vakgebied gedestilleerd:

Lees verder >>>
Elisabeth ridder

Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van haar inzet voor onder ander de Nieuwsbrief Bouwhistorie. Elisabeth, proficiat!

Lees verder >>>
Promotie E.Orsel

Promotie Edwin Orsel

Op 3 maart jongstleden was er voor de bouwhistorie in Nederland een belangrijke happening, de promotie van Edwin Orsel over zijn onderzoek naar kapconstructies op huizen in Leiden in de periode 1300-1800. De verdediging vond plaats in het academiegebouw in Leiden, in dezelfde ruimte waar ook Herman Janse meer dan

Lees verder >>>

Bouwhistorie in het nieuws

Speurneuzen

Speurneuzen van gebouw Koloniën

Op dit moment vindt een grootschalige renovatie plaats van het Binnenhof in Den Haag. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebben bouwhistoricus Jacqueline de Graauw en architectuurhistoricus Natasja Hogen onderzoek verricht naar ‘gebouw Koloniën’, het voormalige ministerie van Koloniën, ontworpen door architect Willem Nicolaas Rose en gebouwd tussen 1859 en 1861.

Lees verder >>>
Zeepaert Dordrecht

Dordrecht gaat op zoek naar het oudste pand van de stad met behulp van dendrochronologisch onderzoek

Dendrochronologisch onderzoek maakt steeds vaker deel uit van een bouwhistorisch onderzoek. Ook kan dit specialistische onderzoek veel gedetailleerde informatie opleveren over de exacte datering van soms veel jonger gedateerde panden. Gemeentelijk bouwhistoricus Christine Weijs wil dendrochronologisch onderzoek inzetten om de ouderdom van Dordrecht in kaart te brengen en roept eigenaren

Lees verder >>>
Bouwhistorisch onderzoek op de kaart

Twintig jaar bouwhistorisch onderzoek in Leiden op de kaart

Van woonhuizen tot kerken en van bruggen tot stadspompen! In Leiden voeren bouwhistorici al 20 jaar bouwhistorisch onderzoek uit. Als een pand of object gerestaureerd of gerenoveerd gaat worden, gaan de bouwhistorici er op af. In de rapportages die zij schrijven, wordt de vaak complexe bouwgeschiedenis toegelicht. De onderzochte panden

Lees verder >>>

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71 actueel

Nieuwsbrief Bouwhistorie 70

Het nieuwste nummer al gelezen? In november 2021 verscheen Nieuwsbrief Bouwhistorie 71.

Ons tijdschrift staat boordevol met verslagen, artikelen die verbreden en verdiepen, gedeelde kennis en inzichten van ervaren én nieuwe vakgenoten, vele aankondigingen van nieuwe boeken, etc. Het nummer is, als altijd, smaakvol vormgegeven.

Zie voor eerdere nieuwsbrieven ook de pagina Nieuwsbrieven >>>