Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Van Punt tot Mijl . . . . Oproep van de auteur

In 2017 gaf Dik Berends in eigen beheer het boek Van Punt tot Mijl uit. Hierin geeft hij een breed overzicht van de maten die in gebruik waren in de vele eeuwen voor de invoering van de meter in 1821. Een vrijwel volledige verzameling en vergelijking van de toen gebruikelijke lengtematen in Nederland. Na het verschijnen van dit unieke, voor bouwhistorici onmisbare naslagwerk heeft Dik zijn onderzoek voortgezet en zijn nog twee artikelen verschenen. Maar nog altijd verschijnen nieuwe publicaties over dit onderwerp die tot een bijstelling of aanscherping van het onderzoek kunnen leiden. Helaas ziet Dik zich genoodzaakt het stokje over te dragen en bij de redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie kwam onderstaande oproep van Dik binnen. Graag wijzen wij u hierop in de hoop dat er iemand geïnteresseerd is het onderzoek voort te zetten.

 

Oproep

Voelt iemand zich zodanig verbonden met het onderwerp, waarover ik in 2017 in eigen beheer het boek Van Punt tot Mijl. De vroegere voet-, roede- en mijlmaten in Nederland schreef en uitgaf, dat zij of hij het beheer van de gegevens van mij wil overnemen? Ik heb jarenlang over dit onderwerp gegevens verzameld uit oude en nieuwe boeken en uit archieven, waarmee ik het boek kon schrijven. Na het verschijnen van het boek heb ik nog twee onderwerpen daaruit nader uitgediept. Eerst ‘De Duitse mijl en de Duitse voet’ in het tijdschrift Caert-Thresoor 3 (2013) en vervolgens ‘Het hippikon, een Romeinse lengtemaat’ in Meten & Wegen, het orgaan van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging (december 2019).

Voor de Duitse mijl en de Duitse voet speelde bijgaande kaart van Erhard Etzlaub uit 1501 een belangrijke rol. De voet van die kaart komt overeen met de van voet van 343,2 mm, die Karel de Grote in of omstreeks 794 invoerde bij zijn hervorming van het maatstelsel. Uit de kaart van Etzlaub kan op twee verschillende manieren de lengte van de Duitse mijl bepaald worden, die respectievelijk 8 x 2500 en 9 x 2500 voeten lang zijn. Hoe dat fenomeen te verklaren? In het artikel kom ik – dank zij het speurwerk van mijn neef Wouter Blees – tot een andere verklaring dan in mijn boek.

Het beheer van die gegevens zal op zichzelf niet zoveel werk met zich meebrengen. Het gaat erom bij te houden wat er over dit onderwerp verschijnt, het overnemen van een aantal boeken en van een lijst van de type- en andere fouten in het boek. De informatie over dit onderwerp heb ik jarenlang bijgehouden en het zou jammer zijn als dit niet meer up-to-date wordt gehouden en beschikbaar blijft. Degene die het beheer wil overnemen krijgt een exemplaar van mijn boek, de recensies en zo mogelijk ook alle gevonden en geraadpleegde bronnen en afbeeldingen, die ik op mijn computer heb staan.

Dik Berends

 

Heeft u interesse dan kunt u via onderstaand formulier direct contact opnemen met Dik Berends

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.