Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

SBN Scriptieprijs

Over de SBN Scriptieprijs

De SBN Scriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs die bestaat uit een wisseltrofee in de vorm van een bronzen kaphamer, die de werkzaamheden van de bouwhistoricus verbeeldt. Daarnaast ontvangt de winnaar een permanent aandenken aan de prijs en een jaar donateurschap van de SBN.

Het doel van de SBN-scriptieprijs is om nieuw talent binnen het vakgebied van de bouwhistorie te stimuleren en een podium te geven voor presentatie en publicatie van hun onderzoek.

De winnaar wordt uitgenodigd om een artikel in de Nieuwsbrief te publiceren en een presentatie te geven op het bouwhistorisch platform.

Voor wie?

Voor de SBN Scriptieprijs komen afstudeerscripties van een HBO+ of universitaire opleiding uit de voorafgaande twee studiejaren in aanmerking. Deze scripties vormen de weerslag van een overwegend bouwhistorisch onderzoek waarbij het gebouwde object als primaire bron centraal staat. Andere bronnen en aanverwante disciplines, zoals bijvoorbeeld architectuurhistorisch onderzoek, mogen ondersteunend zijn.

De scripties worden door een vakjury beoordeeld op een aantal aspecten, zoals een kritische houding van de onderzoeker, een heldere analyse en argumentatie en de verifieerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er wordt waarde wordt gehecht aan relevante, vernieuwende inzichten en/of een originele benadering van het onderwerp. Verder wordt de scriptie beoordeeld op leesbaarheid, stijl en de presentatie van de resultaten in woord en beeld.

De eerstvolgende prijsuitreiking vindt plaats tijdens het bouwhistorisch platform in december 2025. 

Scriptieprijs 2023

Op 15 december 2023 werd tijdens het Bouwhistorisch Platform bij de RCE in Amersfoort voor de tweede maal de SBN Scriptieprijs uitgereikt.

De vier genomineerde scripties waren geschreven door Belle van den Berg-Mendes, Eddo Carels, Daniel Didden en Hylke Roodenburg, allen studenten van de Post HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie (jaargang 2022-2023) aan de Hogeschool van Utrecht.

De jury bestond dit jaar uit Dirk Jan de Vries (voorzitter), Ben Olde Meierink, Christine Weijs en Jeroen Westerman. Namens de Stichting Bouwhistorie Nederland trad Agnes Hemmes op als secretaris.

Na rijp beraad kon de jury uiteindelijk één scriptie als beste beoordelen, namelijk de Bouwhistorische verkenning van De Wildeman in Zutphen door Hylke Roodenburg.

Het onderzoek naar het complex Zaadmarkt 88 en Rodetorenstraat 63-65, beter bekend als het woonhuis ‘De Wildeman’ in Zutphen, is een gedegen, overzichtelijke en prettig leesbare scriptie. De verdieping is gezocht in een nadere documentatie van de kappen; de verbreding volgt uit de cultuurhistorische achtergronden van de meester-timmerman Derk Lijsen, gepresenteerd in een apart kader. Wat bovendien zeer wordt gewaardeerd door de jury is dat de restauratiegeschiedenis uit de 20e eeuw – een aspect waar bouwhistorici in de dagelijkse praktijk steeds meer mee te maken krijgen, maar dikwijls niet direct wordt herkend als reconstructie – een serieuze plek heeft gekregen in de bouwgeschiedenis. Deze is kritisch beschouwend en op adequate wijze benoemd en gewaardeerd.

Om een beeld te geven van de kwaliteit van de genomineerde scripties zijn deze hieronder weergegeven. Zie ook het volledige juryrapport voor de beoordeling van de inzendingen.

De scripties van 2023

Om een beeld te geven van de kwaliteit van de genomineerde scripties kunnen drie van de vier scripties hieronder volledig als PDF worden gelezen. Om privacy-redenen kan van het rapport van Voorstraat 168 alleen de bouwgeschiedenis worden getoond.  

Zie ook het volledige juryrapport voor de beoordeling van de inzendingen.

 

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.