Home

De SBN op Twitter:


Nieuwsbrief Bouwhistorie 62

Nieuwsbrief 62.jpg

In juni verschenen: het nieuwe nummer van ons Tijdschrift.

80 pagina's met scherp beeld, actuele berichten en verdiepende stukken. Eén van de mooiste nummers ooit?

(PS: zie op de pagina De SBN hoe u donateur wordt.)

Van de redactie

Van alles op stapel

Zierikzee

Stop de persen!  De RCE verzoekt ons te melden dat de mede door de Stichting Bouwhistorie Nederland georganiseerde Studiedag van 15 december  -  Open-gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen  -  op voorhand een groot succes is. De inschrijving is gesloten na enorme belangstelling. Er is geen stoel meer vrij. 

In sommige jaren was in de weken voorafgaand aan het evenement wat extra publiciteit gewenst, omdat er wél een paar rijen te vullen over bleven. Nu is juist gevraagd om pas op de plaats te maken. De enige plek die er nog is, is op een reservelijst. Maar ook daar zullen mensen teleurgesteld worden.

Dus ... actief? Het komt voor dat een donateur aan de mouw trekt en vraagt: 'zeg SBN, zijn jullie eigenlijk wat aan het doen of zit het bestuur nog gezellig na te babbelen over het Jubileumjaar?'

Deze club wordt geleid door een kleine groep mensen die inmiddels sterk ververst is. Taken zijn intern geëevalueerd en ten dele aangepast en herverdeeld. De bedrijfsvoering is op orde. Er is een Beleidsplan. Dat leidt meteen tot daden, zoals een plan de campagne voor voorlichting en publiciteit en zoals een opzet voor een Onderzoeksagenda Bouwhistorie waarvan de uitvoering in een breder veld dan dat van de Stichting Bouwhistorie Nederland gestalte moet krijgen.

Terwijl we doorwerken aan de Inhoud, komt er steeds meer naar buiten. Gezien de animo die bouwhistorie ontmoet in onder meer de Erfgoed- en Bouwwereld (zie ook de prachtige en gedegen publicaties die de laatste maanden verschenen!) mogen we vaststellen dat ons vak ertoe doet. Met de aantrekkende ecomomie en alle naderende wettelijke en beleidsmatige hervormingen ziet de SBN in, dat benadrukken van het belang van bouwhistorisch onderzoek en er - meer en beter - mee naar buiten treden, essentieel is.

Dat naar buiten treden neemt de SBN heel serieus. De onvolprezen redactie van onze Nieuwsbrief Bouwhistorie heeft hard gewerkt aan een nieuw nummer. Het belooft weer wat fraais. Ook ik ben benieuwd; de nieuwste Nieuwsbrief ploft binnen zeer kort op de deurmatten van de donateurs.

John Veerman

 

NB  Nog altijd uitziend naar versterking van de webredactie

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics