Home

De SBN op Twitter:


Nieuwsbrief Bouwhistorie 66

Het nieuwste nummer al gelezen? Deze zomer verscheen Nieuwsbrief Bouwhistorie 66.

Ons tijdschrift staat boordevol met verslagen, artikelen die verbreden en verdiepen, gedeelde kennis en inzichten van ervaren én nieuwe vakgenoten, vele aankondigingen van nieuwe boeken, etc. Het nummer is, als altijd, smaakvol vormgegeven.

 

Van de redactie

Van de webredactie

Attentie: Donateursbijdrage

De SBN is terughoudend geweest met verhogingen van de Donateursbijdrage. De uitgaven moeten in balans worden gehouden door de inkomsten en dat lukt jaar in jaar uit prima. Toch zien we ons af en toe gedwongen om de jaarlijks gevraagde bijdrage van de Donateurs een beetje te verhogen. Daartoe besloot het bestuur vorig jaar. Nu blijkt de nieuwe som tot wat misverstanden te leiden.

Voor de duidelijkheid: De minimale bijdrage voor dit jaar is €25,00 (en niet de foutief in eerdere Nieuwsbrieven vermelde €22,50). Voor studenten geldt een gereduceerde donatie €20,00.

Opvolging

Na bijna twaalfeneenhalf jaar is het hoog tijd dat ik mij laat opvolgen als de webmeester van deze site.

Wie meldt zich voor mijn post?

De techniek is op orde, 'content' is eenvoudig in te voeren. Die content of gewoon: inhoud in woord en beeld moet wel worden verzameld en/of gemaakt. Heb je daar zin in, dan weet je me te vinden. Uiteraard blijf ik beschikbaar voor beantwoorden van vragen en andere hulp.

Beleid

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) heeft een Beleidsplan opgesteld voor de periode 2017 – 2022. Het document is als pdf op deze website geplaatst. 

De belangrijkste doelstellingen die in 1991 bij de oprichting van de SBN statutair werden vastgelegd luiden: De SBN stelt zich het bevorderen van de publieke belangstelling, alsmede het bevorderen van de kwaliteit en de kwantiteit van het bouwhistorisch onderzoek in Nederland, een en ander in het belang van de monumentenzorg, ten doel. Die doelstellingen stáán nog (al kan men er in de context van vandaag een iets andere formulering bij kiezen, zie hierover het Beleidsplan zelf).

Slotsommen: Hoewel bestuursleden van de SBN graag actief willen bijdragen aan de groei van ‘de’ bouwhistorie – kwalitatief en kwantitatief –, is realisme op zijn plek als het gaat om besteedbare tijd en energie. Besturen en uitvoeren zijn niet altijd precies hetzelfde. ‘Personele capaciteit’ kan bottleneck blijken. Daarnaast bood het vorige Beleidsplan niet altijd concrete ‘plannen’; op stevige ambities dient wel de vraag ‘en dus …?’ te volgen.

We hebben het Beleidsplan bondiger en concreter gemaakt dan tevoren. Het Beleidsplan 2017-2022 houdt er rekening mee dat de groep bedenkers en uitvoerders een beperkte omvang kent. Dit betekent dat de SBN aan kerngebieden en kerndoelen zal werken én (meer) open zal staan voor inbreng van bouwhistorici en andere bij het vak betrokkenen die niet per se in of kort bij de bestuurskringen verkeren. Zoals er al jarenlang met vrucht en plezier wordt samengewerkt met de redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie zou het eigenlijk op meer terreinen moeten.

De terreinen waarop de SBN in de volgende jaren nadruk wil leggen zijn: Promotie & Voorlichting; Onderwijs & Onderzoek; Activiteiten & Producten; Relaties; en ten slotte Stichting & Bestuur. Het Beleidsplan 2017-2022 benoemt kort en bondig het Wat en Hoe van deze terreinen. Daarbij is steeds de kwestie van de uitvoering aan de orde. Het is niet uitgesloten dat ambities stevig zijn en de lat hoog ligt, maar dat er daden van komen is wel essentieel. Daarom ligt in het verlengde van het Beleidsplan een Uitvoeringsprogramma. Dit volgt uit wat op de pagina’s 4 en 5 onder woorden wordt gebracht. Wie gaan het doen en op welke termijn? (Sub)Doelstellingen worden geformuleerd, nagestreefd en de resultaten worden tevens gewogen.

Namens het bestuur

John Veerman (maart 2019)

Bijlage(n):

PDF-pictogram Download 2018-02 Beleidsplan Stichting Bouwhistorie Nederland -- JV_0.pdf (2.28 MB)

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics