Onder de vloer in Haarlem

Daktegel Haarlem

Daktegels met twee nokjes en twee spijkergaatjes Soms komt men bouwmaterialen tegen op plaatsen waar ze oorspronkelijk niet bedoeld zijn. Bij het ophogen van twee vloeren op de begane grond zijn in 1754-1755 balken aangebracht op bakstenen poeren. Hierbij zijn ook daktegels of dakleien gebruikt voor het uitvlakken van de balken. Een enkele losse daktegel […]

8ICCH – Call for Abstracts

8ICCH

Van 24 tot 28 juni 2024 wordt in het ETH Zürich, Zwitserland het 8e internationale congres over bouwhistorie (8ICCH) gehouden. Het 8ICCH brengt onderzoekers uit verschillende disciplines en continenten samen om recente vorderingen, resultaten en inzichten in het uitgebreide en groeiende veld van de bouwhistorie uit te wisselen. Speciale onderwerpen zullen worden besproken in speciale […]

Van Punt tot Mijl . . . . Oproep van de auteur

In 2017 gaf Dik Berends in eigen beheer het boek Van Punt tot Mijl uit. Hierin geeft hij een breed overzicht van de maten die in gebruik waren in de vele eeuwen voor de invoering van de meter in 1821. Een vrijwel volledige verzameling en vergelijking van de toen gebruikelijke lengtematen in Nederland. Na het […]

SBN-Scriptieprijs voor Wiel Felder

SBN-Scriptieprijs 2021

In het kader van het 30-jarig jubileumjaar heeft de Stichting Bouwhistorie Nederland een tweejaarlijkse scriptieprijs in het leven geroepen. Het doel van de SBN-scriptieprijs is om nieuw talent binnen het vakgebied te stimuleren. De prijs bestaat uit een wisseltrofee in de vorm van een bronzen kaphamer, wat de werkzaamheden van de bouwhistoricus verbeeldt. Daarnaast ontvangt […]

Oudste balkenbeschildering van Nederland

Detail oudste balkenbeschildering

Balkenbeschildering uit het midden van de veertiende eeuw op balklaag in Kampen In een woonhuis aan de Burgwal in Kampen bevindt zich de oudste tot nu toe bekende decoratieve balkenbeschildering van Nederland. Deze werd ontdekt tijdens een verbouwing nadat meerdere plafonds waren verwijderd. Op de achterliggende balklaag bleek een schildering met wapenschilden aanwezig, die stilistisch […]

Unieke muurschildering in Kampen

Detail muurschildering na restauratie

Veertiende-eeuwse schildering met drie heiligen aangetroffen in muurnis Tijdens de verbouwingswerkzaamheden in het pand Oudestraat 162 in Kampen werd in één van de zijmuren een dichtgemetselde nis ontdekt. Deze viel op door de bijzondere vorm met drie spitsbogen. De verrassing bleek nog groter nadat de stenen waren verwijderd en een unieke muurschildering tevoorschijn kwam. Op […]

Beschilderd dakbeschot Dordrecht

Detail beschilderd dakbeschot Dordrecht 1

Zeventiende-eeuws plafond als dakbeschot in een negentiende-eeuws huis Voor bijzondere vondsten hoef je niet in een monument te wonen. Zo kwam bij het isoleren van een dak in Dordrecht een zeventiende-eeuwse schildering aan het licht. Terwijl de eigenaar bezig was het dakbeschot te verwijderen, viel zijn oog op een beschadiging in de witte verflaag. Er […]

Romanogotiek in de stad Groningen

Detail nis met siermetselwerk

Rijk versierde gevels met nissen kwamen ook voor bij woonhuizen in de stad Groningen De provincie Groningen is bekend om zijn fraaie romanogotische kerken. De romanogotiek is een overgangsstijl die zich tot een eigen karakteristieke bouwschool heeft ontwikkeld in zowel Groningen als Oost-Friesland. Kenmerkend is het gebruik van rode bakstenen als bouwmateriaal en als versieringselement. […]

Sierpapier als balkenbehang

Compleet vel sierpapier

Resten gevonden van sierpapier uit de late zestiende eeuw in een pand in Dordrecht In de zestiende eeuw was het beplakken van balken met gedrukt papier een bijzondere en kostbare manier om de zoldering van een vertrek te versieren. Bekend is dat het door heel Europa voorkwam. Maar door de snel veranderende mode en vooral […]

Beschilderd balkenplafond uit 1637

Detail balkenschildering 1637

Herestraat 42 Groningen, een beschilderd balkenplafond uit 1637 In 2016 begon de zeer ingrijpende verbouwing van dit pand dat uit de late middeleeuwen dateert. Helaas kwam de aanwijzing tot gemeentelijk monument te laat om het hele gebouw te kunnen behouden. En juist in dit pand kwam een rijk geschilderd plafond tevoorschijn, nagenoeg compleet en gedateerd! […]