Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Beschilderd dakbeschot Dordrecht

Detail beschilderd dakbeschot Dordrecht 1

Zeventiende-eeuws plafond als dakbeschot in een negentiende-eeuws huis

Voor bijzondere vondsten hoef je niet in een monument te wonen. Zo kwam bij het isoleren van een dak in Dordrecht een zeventiende-eeuwse schildering aan het licht. Terwijl de eigenaar bezig was het dakbeschot te verwijderen, viel zijn oog op een beschadiging in de witte verflaag. Er bleek een vogeltje achter te zitten. Vlijtig peuterwerk legde na enige tijd een bijzonder kleurige schildering bloot. Het betrof een plafond met weelderige ranken en verschillende soorten vogels in de zogenaamde ‘knorpelstijl’. De vloerdelen waarvan het de onderkant vormde, waren in 1834 als dakbeschot hergebruikt. Dergelijke plafonds waren omstreeks de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw populair bij de rijkere burgers en werden in heel Nederland toegepast. Veel zijn er door de veranderende mode in later tijd overschilderd en vervolgens bij verbouwingen verdwenen. De vondst is een mooi voorbeeld van hoe bouwmateriaal in het verleden werd hergebruikt en geeft een inkijkje in de fantasierijke wijze van decoreren in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Detail beschilderd dakbeschot Dordrecht 2

Detail van één van de verschillende soorten vogels op de als dakbeschot hergebruikte vloerdelen. Foto: gemeente Dordrecht

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.