actueel

Twintig jaar bouwhistorisch onderzoek in Leiden op de kaart

Van woonhuizen tot kerken en van bruggen tot stadspompen! In Leiden voeren bouwhistorici al 20 jaar bouwhistorisch onderzoek uit. Als een pand of object gerestaureerd of gerenoveerd gaat worden, gaan de bouwhistorici er op af. In de...

Vierde, geheel herziene en uitgebreide druk Inleiding in de bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen

Op maandag 30 november verschijnt de vierde, geheel geactualiseerde en uitgebreide druk van Inleiding in de bouwhistorie . Ten opzichte van de eerste drie drukken heeft het boek een herziene structuur, een uitgebreidere inleiding, een...

Studiedag Bouwhistorie. Webinar Pesthuizen in Nederland

De gebruikelijke jaarlijkse studiemiddag Bouwhistorie presenteren wij u dit keer in de vorm van een webinar op vrijdag 18 december 2020, vanaf 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd online deel te nemen. In tijden van corona lijkt het thema...

Verschenen: De ordinaire kap

De ordinaire kap
Op 3 maart vond in het academiegebouw in Leiden de promotie van bouwhistoricus Edwin Orsel plaats. Als gemeentelijk bouwhistoricus doet Edwin al vele jaren onderzoek in Leiden, een prachtige historische stad met vele oude gebouwen uit het verre...

Annulering Jahrestagung AHF

Vanwege alle geldende maatregelen in verband met Covid-19 heeft de Raad van Bestuur van de Arbeitskreis für Hausforschung moeten besluiten om de van 1 t/m 4 oktober 2020 geplande Jahrestagung met als thema: "Gebouwen en plaatsen voor lesgeven, leren...

Aankondiging van het bestuur - Nieuwe secretaris per 1 juli

Vanaf 1 juli 2020 heeft de SBN een nieuwe secretaris, Feyoena Grovestins. Zij neemt het stokje over van Henk Jansen. Henk had vorig jaar te kennen gegeven dat hij het secretariaat aan een volgende wenste over te dragen. Het bestuur, mede namens alle...

Dordrecht gaat op zoek naar het oudste pand van de stad met behulp van dendrochronologisch onderzoek

Dendrochronologisch onderzoek maakt steeds vaker deel uit van een bouwhistorisch onderzoek. Ook kan dit specialistische onderzoek veel gedetailleerde informatie opleveren over de exacte datering van soms veel jonger gedateerde panden. Gemeentelijk...

Promotie Edwin Orsel

Uitreiking van de bul aan dr. Orsel
Op 3 maart jongstleden was er voor de bouwhistorie in Nederland een belangrijke happening, de promotie van Edwin Orsel over zijn onderzoek naar kapconstructies op huizen in Leiden in de periode 1300-1800. De verdediging vond plaats in het...

Ondersteuning bedrijven Erfgoedsector

Op 7 april heeft het kabinet de ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers in de cultuursector uitgebreid. Ook Monumentenzorg is toegevoegd aan de lijst van bedrijven die gebruik kunnen maken van een tegemoetkoming. Het kabinet heeft...

Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van...

Pagina's

Abonneren op RSS - actueel

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top