Actueel

Stichting Bouwhistorie Nederland
Stichting Bouwhistorie Nederland

Agenda

woensdag, 19 september, 2018 - 13:30
Bouwhistorisch Platform
vrijdag, 14 december, 2018 - 10:00
Studiedag Bouwhistorie RCE

 


Het moment van onderzoek

In een artikel in Heemschut (voorjaar 2017) bepleiten Paul Rosenberg en Gabri van Tussenbroek bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in een vroeg planstadium. Kennis van de waarden en potenties is essentieel om tot een afgewogen ontwerp te komen. Bovendien helpt een scherp en tijdig inzicht bij een heldere communicatie én vorming van realistische ambities.

Het door Karel Loeff opgetekende interview belicht de situatie in monumentenstadAmsterdam, maar biedt uiteraard denkvoer met betrekking tot de stand van zaken elders. (Met dank aan Gabri van Tussenbroek.)

Bijlage(n):

PDF-pictogram Download 2017-03 Heemschut 1-2017 - Onderzoeken,waarderen en transformeren.pdf (2.95 MB)

Over het hoe en waarom van bouwhistorisch onderzoek

Bij het vakkundig verbouwen van een monument is bouwhistorisch onderzoek eigenlijk noodzakelijk en het wordt dan ook vaak gevraagd door de gemeente om het verbouwingsplan te kunnen beoordelen.

Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici heeft voor de Federatie Grote Monumentengemeenten een handzame lijst met ter zake doende vragen en antwoorden opgesteld, de Frequently Asked Questions. De lijst beoogt bij te dragen aan het (onderlinge) begrip en moet helpen bij het versoepelen van de restauratie- en renovatieprocessen.

Bekijk de Veelgestelde vragen.

Actueel

Bouwhistorisch Platform

Woensdag 20 juni 2018 wordt in Amersfoort bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het vertrouwde Platform gehouden. Zie voor meer informatie en voor aanmelden de RCE-site https://cultureelerfgoed.nl/agenda/
Lees verder ...


Gegevensbescherming: Privacy Statement

Ook de Stichting Bouwhistorie Nederland ontkomt niet aan de verplichting om ons Privacy Statement aan te passen naar de nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wordt 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke
Lees verder ...


Leiden legt verborgen bouwhistorische waarden vast

Leiden; bescherming door Bestemmingsplan van niet monumenten

Een doorbraak voor Erfgoed Leiden en Omstreken. 

Leiden legt als eerste gemeente in Nederland bouwhistorische waarden vast in een bestemmingsplan. Dit betekent dat een bouwhistorisch onderzoek en documentatie bij sloop of zeer ingrijpende verbouwing verplicht is, zodat
Lees verder ...


Historische interieurs: onderzoek en omgang

Jugendstil te Dordt

Collega Ben Kooij, als bouwhistoricus werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, brengt twee nieuwe brochures onder de aandacht. 

Bouwhistorisch, interieurhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek stellen en beantwoorden de wezenlijke vragen over de buiten- en
Lees verder ...


Dik Berends' Van Punt Tot Mijl

Kaft

Bouwhistoricus van het eerste uur Dik Berends heeft een groots werk verricht. Van Punt tot Mijl is een compleet overzicht van de gebruikte maten in de eeuwen voor invoering van de meter in 1821. Met nauwgezet onderzoek, doorwrochte teksten, illustratieve afbeeldingen en meer dan 80 vergelijkende
Lees verder ...


Gezocht: Inventarisanten in Friesland

info@interieursinfryslan.nl

Op dit moment wordt in Friesland een inventarisatieonderzoek van historische interieurs en interieuronderdelen uitgevoerd. Voor deze inventarisaties wordt gezocht naar afgestudeerde kunst- of architectuurhistorici, bouwhistorici, historici, bouwkundigen of andere personen met affiniteit voor het
Lees verder ...


De Sint Jan in nieuw perspectief

De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert een studiedag naar aanleiding van het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van Ronald Glaudemans. Hij is als bouwhistoricus werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Voor zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis en
Lees verder ...


Erfgoednota: Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!

Onder dit motto is de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente. Venlo resulterend in een nieuwe erfgoednota. Volgend op een positief besluit door het college van B&W wordt de nota in september ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Belangrijk
Lees verder ...


Bouwhistorisch platform

Het derde Bouwhistorisch Platform van 2017 vindt plaats op woensdag 27 september bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Kijk hier voor het programma en de verder details.
Lees verder ...


Interieurplatform

Op vrijdagmiddag 22 september a.s. vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het eerstvolgende Interieurplatform plaats. Het thema is 'Herbestemming: redding of bedreiging voor monumentale interieurs?'

 

Zie
Lees verder ...


Aanmelden: Opleiding Bouwhistorie & Restauratie

De 20-jarige (!) opleiding Bouwhistorie & Restauratie aan de Utrechtse Hogeschool begint na de zomer met de nieuwe cursus. Men meldt ons dat er nog enige plaatsen vrij zijn. Natuurlijk wil ook de SBN dat zoveel mogelijk (nieuwe) collega's goed beslagen ten ijs gaan en moedigen wij hen die
Lees verder ...


Het moment van onderzoek

In een artikel in Heemschut (voorjaar 2017) bepleiten Paul Rosenberg en Gabri van Tussenbroek bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in een vroeg planstadium. Kennis van de waarden en potenties is essentieel om tot een afgewogen ontwerp te komen. Bovendien helpt een scherp en tijdig inzicht bij
Lees verder ...


2018: 6th International Congress on Construction History

Het zesde International Congres on Construction (6ICCH) zal van 9 tot 13 juli 2018 te Brussel worden gehouden.
Voor het eerst zullen naast de gebruikelijke open sessies ook thematische sessies worden georganiseerd.
De organisatie wil dit in twee stappen invullen: Eerst
Lees verder ...

Nationale Monumentenorganisatie 9 maart

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) vraagt aandacht voor de Eerste Kennisbijeenkomst

Maatschappij en Monument: Erfgoedwaardering, door diverse brillen bezien

Moment:  Donderdag 9 maart 2017, 15.00 – 17.00 uur

Locatie:  OLV Ter Eem klooster, Daam Fockemalaan 22
Lees verder ...


Nieuwe Nieuwsbrieven

Vers van de pers: nr. 61

De lat ligt stiekem steeds wat hoger en het nieuwste nummer maakt het waar: weer wat dikker en rijker dan het voorgaande nummer. Nieuwsbrief Bouwhistorie nummer 61 viel begin 2017 op de mat bij de SBN-donateurs. De nummers die eraan vooraf gingen staan on line en zijn via deze site [
Lees verder ...


Rijke Studiedag

Lammers en De Looff openden de Studiedag

Vrijdag 16 december zijn in Amersfoort ruim 120 bouwhistorici en andere geïnteresseerden samengekomen om met een prikkelend en aangenaam symposium de vijfentwintigste verjaardag van de SBN te vieren.

We hebben niet enkel onszelf en elkaar gefeliciteerd, maar ook gedebatteerd over hoe het
Lees verder ...


Studiedag RCE/SBN 16 december

Studiedag 'De toegevoegde waarde van bouwhistorisch onderzoek'
 

In 2016 bestaat de Stichting Bouwhistorie Nederland 25 jaar. Dit vieren we op vrijdag 16 december met een gezamenlijke studiedag van de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) en de
Lees verder ...


Breda 2016

Lutherse kerk

Karel Emmens zag ons zo, op 5 november 2016 in de Lutherse Kerk te Breda.


Lees verder ...

Over het hoe en waarom van bouwhistorisch onderzoek

Bij het vakkundig verbouwen van een monument is bouwhistorisch onderzoek eigenlijk noodzakelijk en het wordt dan ook vaak gevraagd door de gemeente om het verbouwingsplan te kunnen beoordelen.

Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici heeft voor de Federatie Grote Monumentengemeenten
Lees verder ...


Nog een nieuwe kracht

Na de toetreding van Edwin Orsel tot het bestuur van de SBN en van Agnes Hemmes en Annemiek te Stroete tot de redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie, kunnen we nog een nieuwe kracht presenteren:

Birgit Dukers is lid geworden van het bestuur van de Stichting
Lees verder ...


Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics