Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Unieke muurschildering in Kampen

Detail muurschildering na restauratie

Veertiende-eeuwse schildering met drie heiligen aangetroffen in muurnis

Tijdens de verbouwingswerkzaamheden in het pand Oudestraat 162 in Kampen werd in één van de zijmuren een dichtgemetselde nis ontdekt. Deze viel op door de bijzondere vorm met drie spitsbogen. De verrassing bleek nog groter nadat de stenen waren verwijderd en een unieke muurschildering tevoorschijn kwam. Op de achterwand bleken in samenhang met de bogen drie heiligen te zijn geschilderd. Door nog deels aanwezige tekst onder de figuren zijn de linker en middelste te herkennen als de beeltenissen van Maria Magdalena en de heilige Margaretha. De derde persoon kan aan de hand van het grote zwaard geïdentificeerd worden als de heilige Catharina. Vooral de laatste twee waren in de Middeleeuwen zeer populaire heiligen. Onderzoek door specialisten heeft uitgewezen dat de schildering dateert uit de veertiende eeuw.

Muurschilderingen uit deze periode in woonhuizen zijn in Nederland uiterst schaars. Tot nog toe zijn er maar een viertal bekend. De vroegste muur- en gewelfschilderingen in Nederland dateren uit de 13de eeuw en zijn vooral aangetroffen in kerken. Bron: Kamper Almanak 2019

Enkele details van de schildering. Alle foto’s zijn gemaakt door Remy Steller, www.steller.cc 

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.