Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

SBN Scriptieprijs 2023

Doel

De SBN Scriptieprijs wordt in 2023 voor de tweede maal uitgereikt. Het doel van de SBN-scriptieprijs is om nieuw talent binnen het vakgebied van de bouwhistorie te stimuleren en een podium te geven voor presentatie en publicatie van hun onderzoek.

Prijs

De SBN Scriptieprijs is een tweejaarlijkse prijs die bestaat uit een wisseltrofee in de vorm van een bronzen kaphamer, die de werkzaamheden van de bouwhistoricus verbeeldt. Daarnaast ontvangt de winnaar een permanent aandenken aan de prijs en een jaar donateurschap van de SBN.

De winnaar wordt uitgenodigd om een artikel in de Nieuwsbrief te publiceren en een presentatie te geven op het bouwhistorisch platform.

Spelregels

Voor de SBN Scriptieprijs 2023 komen afstudeerscripties van een HBO+ of universitaire opleiding die geschreven zijn in de leerjaren 2021-2022 of 2022-2023 in aanmerking. Zowel docenten als studenten kunnen een scriptie voordragen, mits deze beoordeeld is met een 8 of hoger.

De scripties die in aanmerking komen, vormen de weerslag van een overwegend bouwhistorisch onderzoek waarbij het gebouwde object als primaire bron centraal staat. Andere bronnen en aanverwante disciplines, zoals bijvoorbeeld architectuurhistorisch onderzoek, mogen ondersteunend zijn.

Aanmelden

Aanmelden kan via scriptieprijs@bouwhistorie.nl. Na je aanmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging.

 
De deadline voor aanmelding voor de SBN Scriptieprijs 2023 is 31 juli 2023.

Beoordelingscriteria

De scriptie wordt beoordeeld op een aantal aspecten, zoals een kritische houding van de onderzoeker, een heldere analyse en argumentatie en de verifieerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Er wordt waarde wordt gehecht aan relevante, vernieuwende inzichten en/of een originele benadering van het onderwerp. Verder wordt de scriptie beoordeeld op leesbaarheid, stijl en de presentatie van de resultaten in woord en beeld.

Genomineerden

Uit de voorgedragen scripties maakt de jury een keuze van minimaal drie en maximaal zes nominaties. De genomineerde kandidaten zullen in november bekend gemaakt worden.

 
De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op het bouwhistorisch platform op 15 december 2023.

Jury

De jury van de SBN Scriptieprijs 2023 bestaat uit:

prof. dr. ing. D.J. (Dirk) de Vries

dr. J. (Jeroen) Westerman

drs. B. (Ben) Olde Meierink

drs. C.E.T. (Christine) Weijs

 

De prijswinnaar wordt benoemd aan de hand van een meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend. Door de jury zal een rapport worden opgesteld dat bij de secretaris van de SBN opgevraagd kan worden. Het juryrapport is definitief, over besluiten van de jury wordt geen correspondentie gevoerd.

 
Het is de juryleden toegestaan zelf ook kandidaten voor te dragen, maar bij de beraadslaging over deze kandidaat onthoudt dit jurylid zich van commentaar.

Logo-SBN-Model-verkleind-transparant

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Lees voor meer informatie het privacybeleid.