Blog Classic Style

Zaterdag 4 november 2017: SBN-Donateursdag in Groningen

Geplaatst op okt 14, 2017

Over de stad

Een blik op het kaartje met eerder bezochte plaatsen leert dat de SBN nog nooit koos voor Groningen. En dat terwijl die oude stad – met een eerste vermelding van de nederzetting in 1040 – zoveel boeiends te bieden heeft op het gebied van erfgoed en bouwhistorie.

De professionals ter plaatse werden meteen enthousiast toen we het plan voorlegden. Daarom wordt Groningen de 25ste gastheer van de Donateursdag van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Op 4 november gaan we er naartoe.

Terwijl een paar knopen nog worden doorgehakt, is het programma grotendeels rond.

De ochtend brengen we door in het sfeervolle Pepergasthuis (Peperstraat 22). Daar staan vanaf 10.00 uur de koffie en de thee klaar. Om 10.30 uur zal SBN-voorzitter Koos de Looff de dag inleiden en aftrappen.

In enkele bondige lezingen wordt verteld over de geschiedenis van Groningen, resultaten en...

Donateursdag Groningen

Geplaatst op okt 11, 2017

Gezocht: Inventarisanten in Friesland

Geplaatst op okt 11, 2017

info@interieursinfryslan.nl

Op dit moment wordt in Friesland een inventarisatieonderzoek van historische interieurs en interieuronderdelen uitgevoerd. Voor deze inventarisaties wordt gezocht naar afgestudeerde kunst- of architectuurhistorici, bouwhistorici, historici, bouwkundigen of andere personen met affiniteit voor het onderwerp. De gegadigden moeten op korte termijn inzetbaar zijn.

De inventarisatieperiodes zijn ongeveer drie keer per jaar in een periode van twee maanden, waarin men kan aangeven hoe vaak men kan en wil inventariseren. Het inventariseren vindt plaats op vrijwillige basis, of kan uitgevoerd worden als zzp-er. Er staat een vergoeding tegenover (voor vrijwilligers maximaal € 150,- per maand, voor zzp-ers een dagvergoeding). Inventarisanten met eigen vervoer hebben een pré. Woonachtig zijn in het Noorden van het land is aan te raden, hoeft niet.

Voor meer informatie graag...

De Sint Jan in nieuw perspectief

Geplaatst op sep 6, 2017

De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert een studiedag naar aanleiding van het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van Ronald Glaudemans. Hij is als bouwhistoricus werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Voor zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis en laatmiddeleeuwse sculptuur van de Sint-Jan heeft Ronald op virtuele wijze de bouw ervan in 3D-modellen uitgewerkt. Dit leidde tot een soms opzienbarende resultaten.

Tijdens de studiedag zullen diverse deskundigen nieuw onderzoek naar historische kerken presenteren. Daarbij zullen ook nieuwe 3D-technieken worden getoond. Er is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld.

De studiedag vindt plaats op 20 oktober 2017 in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7, in ’s-Hertogenbosch. Zie ook de uitnodiging.

Erfgoednota: Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!

Geplaatst op sep 6, 2017

Onder dit motto is de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente. Venlo resulterend in een nieuwe erfgoednota. Volgend op een positief besluit door het college van B&W wordt de nota in september ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Belangrijk was het co-creatieve proces met burgers, ondernemers en instellingen uit de stad. Zij hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden en waar accenten gelegd zouden moeten worden.

De nieuwe erfgoednota gaat in hoofdlijnen over drie zaken: waar, wat en wie.

· Waar: focus op aandachtsgebieden. Dat zijn gebieden waar veel erfgoed met potentie aanwezig is, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Onder andere de binnenstad en het kazernekwartier krijgen de volle aandacht, evenals Kloosterdorp Steyl en de kern Arcen.

· Wat: focus op thema’s en verhaallijnen die door...

Bouwhistorisch platform

Geplaatst op sep 6, 2017

Het derde Bouwhistorisch Platform van 2017 vindt plaats op woensdag 27 september bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Kijk hier voor het programma en de verder details. https://cultureelerfgoed.nl/agenda/bouwhistorisch-platform-1

Interieurplatform

Geplaatst op sep 6, 2017

Op vrijdagmiddag 22 september a.s. vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het eerstvolgende Interieurplatform plaats. Het thema is 'Herbestemming: redding of bedreiging voor monumentale interieurs?'

Zie https://cultureelerfgoed.nl/agenda/interieurplatform-herbestemming-redding-of-bedreiging-voor-monumentale-interieurs

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics