Blog Classic Style

Van alles op stapel

Geplaatst op dec 7, 2017

Zierikzee
De mede door de Stichting Bouwhistorie Nederland georganiseerde Studiedag van 15 december - Open-gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen - bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was een succes. 'n Rijke oogst aan onderzoeken, presentaties en discussiestof. Volgend jaar doen we weer zo'n dag. Het thema is uiteraard nog niet bepaald, maar wel de datum: 14 december 2018. Wanneer de Bouwhistorische Platforms zijn gepland ziet u op de de pagina Actueel. Dus ... actief? Het komt voor dat een donateur aan de mouw trekt en vraagt: 'zeg SBN, zijn jullie eigenlijk wat aan het doen of zit het bestuur nog gezellig na te babbelen over het Jubileumjaar?'

Deze club wordt geleid door een kleine groep die inmiddels sterk ververst is. Taken zijn intern geëevalueerd en ten dele aangepast en herverdeeld. De bedrijfsvoering is op orde. Er is een Beleidsplan....

Dik Berends' Van Punt Tot Mijl

Geplaatst op okt 25, 2017

Kaft

Bouwhistoricus van het eerste uur Dik Berends heeft een groots werk verricht. Van Punt tot Mijl is een compleet overzicht van de gebruikte maten in de eeuwen voor invoering van de meter in 1821. Met nauwgezet onderzoek, doorwrochte teksten, illustratieve afbeeldingen en meer dan 80 vergelijkende tabellen schiep Berends een standaardwerk zonder weerga.

Belangstellenden worden uitgenodigd om de presentatie bij te wonen. Die zal plaats vinden op zaterdag 18 november, om 15.00 uur in Zeist. Als locatie is gekozen voor de roemrijke Landbouwschuur – waar menigeen zijn weetjes heeft geleerd en vruchtbare discussies beleefde, achter de burelen van de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Op de presentatie is het boek te koop voor de gereduceerde prijs van 60 euro.

Het adres is Landbouwschuur (nu van de Julius Academy), Karpervijver 14, Zeist (Dik schrijft: bruggetje...

Donateursdag Groningen

Geplaatst op okt 11, 2017

Gezocht: Inventarisanten in Friesland

Geplaatst op okt 11, 2017

info@interieursinfryslan.nl

Op dit moment wordt in Friesland een inventarisatieonderzoek van historische interieurs en interieuronderdelen uitgevoerd. Voor deze inventarisaties wordt gezocht naar afgestudeerde kunst- of architectuurhistorici, bouwhistorici, historici, bouwkundigen of andere personen met affiniteit voor het onderwerp. De gegadigden moeten op korte termijn inzetbaar zijn.

De inventarisatieperiodes zijn ongeveer drie keer per jaar in een periode van twee maanden, waarin men kan aangeven hoe vaak men kan en wil inventariseren. Het inventariseren vindt plaats op vrijwillige basis, of kan uitgevoerd worden als zzp-er. Er staat een vergoeding tegenover (voor vrijwilligers maximaal € 150,- per maand, voor zzp-ers een dagvergoeding). Inventarisanten met eigen vervoer hebben een pré. Woonachtig zijn in het Noorden van het land is aan te raden, hoeft niet.

Voor meer informatie graag...

De Sint Jan in nieuw perspectief

Geplaatst op sep 6, 2017

De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert een studiedag naar aanleiding van het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van Ronald Glaudemans. Hij is als bouwhistoricus werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Voor zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis en laatmiddeleeuwse sculptuur van de Sint-Jan heeft Ronald op virtuele wijze de bouw ervan in 3D-modellen uitgewerkt. Dit leidde tot een soms opzienbarende resultaten.

Tijdens de studiedag zullen diverse deskundigen nieuw onderzoek naar historische kerken presenteren. Daarbij zullen ook nieuwe 3D-technieken worden getoond. Er is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld.

De studiedag vindt plaats op 20 oktober 2017 in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7, in ’s-Hertogenbosch. Zie ook de uitnodiging.

Erfgoednota: Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!

Geplaatst op sep 6, 2017

Onder dit motto is de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente. Venlo resulterend in een nieuwe erfgoednota. Volgend op een positief besluit door het college van B&W wordt de nota in september ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Belangrijk was het co-creatieve proces met burgers, ondernemers en instellingen uit de stad. Zij hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden en waar accenten gelegd zouden moeten worden.

De nieuwe erfgoednota gaat in hoofdlijnen over drie zaken: waar, wat en wie.

· Waar: focus op aandachtsgebieden. Dat zijn gebieden waar veel erfgoed met potentie aanwezig is, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Onder andere de binnenstad en het kazernekwartier krijgen de volle aandacht, evenals Kloosterdorp Steyl en de kern Arcen.

· Wat: focus op thema’s en verhaallijnen die door...

Bouwhistorisch platform

Geplaatst op sep 6, 2017

Het derde Bouwhistorisch Platform van 2017 vindt plaats op woensdag 27 september bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Kijk hier voor het programma en de verder details. https://cultureelerfgoed.nl/agenda/bouwhistorisch-platform-1

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics