Blog Classic Style

Bouwhistorisch Platform

Geplaatst op jun 18, 2018

Woensdag 20 juni 2018 wordt in Amersfoort bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het vertrouwde Platform gehouden. Zie voor meer informatie en voor aanmelden de RCE-site https://cultureelerfgoed.nl/agenda/bouwhistorisch-platform-3

Het programma is weer gevarieerd geworden:

13.30

Inloop

14.00

Grafmonumenten van papier: onderzoek naar de prentenserie Coenotaphiorum van Hans Vredeman de Vries Agnes Kooijman, researchmaster U. Utrecht, medewerker RCE Amersfoort

...

Gegevensbescherming: Privacy Statement

Geplaatst op mei 24, 2018

Ook de Stichting Bouwhistorie Nederland ontkomt niet aan de verplichting om ons Privacy Statement aan te passen naar de nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wordt 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke persoonlijke gegevens van medewerkers, leden of donateurs bezitten en beheren.

Via de link hieronder is het Privacy Statement te bekijken. Onze website heeft geen mogelijkheid tot een Opt-in ( een actieve registratie van uw toestemming om deze gegevens te beheren). Hierdoor zijn wij genoodzaakt een automatische Opt-In te hanteren: We gaan er vanuit dat u instemt met het Privacy Statement. Mocht u toch uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u in het Privacy Statement zien hoe u dat kunt laten doen. We vertrouwen erop u hiermee juist en volledig te hebben geïnformeerd, Het...

Leiden legt verborgen bouwhistorische waarden vast

Geplaatst op apr 29, 2018

Leiden; bescherming door Bestemmingsplan van niet monumenten

Een doorbraak voor Erfgoed Leiden en Omstreken.

Leiden legt als eerste gemeente in Nederland bouwhistorische waarden vast in een bestemmingsplan. Dit betekent dat een bouwhistorisch onderzoek en documentatie bij sloop of zeer ingrijpende verbouwing verplicht is, zodat cultuurhistorische waarden niet ongezien verloren gaan.

30 maart 2018 is het bestemmingsplan Binnenstad in werking getreden. Dit bevat, in artikel 24.5 “Bouwhistorische bebouwing”, regels ter bescherming en behoud van de bouwhistorische waarden van 111 aangewezen bouwwerken in de Haarlemmerstraat, in de Breestraat en aan de Nieuwe Rijn. Op het kaartje is te zien om welke panden het gaat. Dit zijn dus geen geregistreerde monumenten, maar objecten met sterke verwachtingen van verborgen bouwhistorische waarden achter de voorgevels. Dat is eerder tijdens een bouwhistorische inventarisatie...

Historische interieurs: onderzoek en omgang

Geplaatst op apr 13, 2018

Jugendstil te Dordt

Collega Ben Kooij, als bouwhistoricus werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, brengt twee nieuwe brochures onder de aandacht.

Bouwhistorisch, interieurhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek stellen en beantwoorden de wezenlijke vragen over de buiten- en binnenzijde van gebouwen. Kernvragen zijn: Waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruit ziet? Wat is zijn ontwikkeling, wat zijn de waarden en hoe kunnen we deze bewaren? Beter begrip leidt immers tot beter behoud.

In de eerste brochure, ‘Interieur en bouwhistorie’, komt het theoretische kader aan de orde – wat is eigenlijk een interieur? – alsmede de drie belangrijkste disciplines die zich met het interieur bezighouden. De tweede brochure, 'Interieur en historische gelaagdheid’, behandelt de gelaagdheid van het interieur en de wijze van onderzoek. De twee publicaties vullen eerder verschenen...

Beleidsplan 2017-2022

Geplaatst op dec 7, 2017

Van het SBN-bestuur

De Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) heeft een Beleidsplan opgesteld voor de periode 2017 – 2022. Het document is als pdf op deze website geplaatst. [Beleidsplan SBN 2017-2022] [Beleidsplan SBN 2017-2022]

De belangrijkste doelstellingen die in 1991 bij de oprichting van de SBN statutair werden vastgelegd luiden: De SBN stelt zich het bevorderen van de publieke belangstelling, alsmede het bevorderen van de kwaliteit en de kwantiteit van het bouwhistorisch onderzoek in Nederland, een en ander in het belang van de monumentenzorg, ten doel. Die doelstellingen stáán nog (al kan men er in de context van vandaag een iets andere formulering bij kiezen, zie hierover het Beleidsplan zelf).

Voorafgaand aan het formuleren van nieuwe ambities en sub-doelen heeft de SBN de resultaten van de werkzaamheden in de voorbije periode tegen het...

Dik Berends' Van Punt Tot Mijl

Geplaatst op okt 25, 2017

Kaft

Bouwhistoricus van het eerste uur Dik Berends heeft een groots werk verricht. Van Punt tot Mijl is een compleet overzicht van de gebruikte maten in de eeuwen voor invoering van de meter in 1821. Met nauwgezet onderzoek, doorwrochte teksten, illustratieve afbeeldingen en meer dan 80 vergelijkende tabellen schiep Berends een standaardwerk zonder weerga.

Belangstellenden worden uitgenodigd om de presentatie bij te wonen. Die zal plaats vinden op zaterdag 18 november, om 15.00 uur in Zeist. Als locatie is gekozen voor de roemrijke Landbouwschuur – waar menigeen zijn weetjes heeft geleerd en vruchtbare discussies beleefde, achter de burelen van de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Op de presentatie is het boek te koop voor de gereduceerde prijs van 60 euro.

Het adres is Landbouwschuur (nu van de Julius Academy), Karpervijver 14, Zeist (Dik schrijft: bruggetje...

Donateursdag Groningen

Geplaatst op okt 11, 2017

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics