Blog Classic Style

Dordrecht gaat op zoek naar het oudste pand van de stad met behulp van dendrochronologisch onderzoek

Geplaatst op mei 20, 2020

Dendrochronologisch onderzoek maakt steeds vaker deel uit van een bouwhistorisch onderzoek. Ook kan dit specialistische onderzoek veel gedetailleerde informatie opleveren over de exacte datering van soms veel jonger gedateerde panden.

Gemeentelijk bouwhistoricus Christine Weijs wil dendrochronologisch onderzoek inzetten om de ouderdom van Dordrecht in kaart te brengen en roept eigenaren van historische panden op om haar te laten boren in de historische constructies.

16 mei verscheen in het AD interessant artikel over het onderzoek van Christe Weijs. Via onderstaande link kan het artikel op de website van het AD worden gelezen.

Speurtocht naar oudste pand van Dordt: onderzoeker vindt balken uit 1492 op Voorstraat

Promotie Edwin Orsel

Geplaatst op apr 20, 2020

Uitreiking van de bul aan dr. Orsel
Op 3 maart jongstleden was er voor de bouwhistorie in Nederland een belangrijke happening, de promotie van Edwin Orsel over zijn onderzoek naar kapconstructies op huizen in Leiden in de periode 1300-1800. De verdediging vond plaats in het academiegebouw in Leiden, in dezelfde ruimte waar ook Herman Janse meer dan 30 jaar eerder promoveerde op zijn onderzoek van kapconstructies in Nederland. Edwin werd bijgestaan door paranimfen Taco Hermans en Maarten Enderman. De hoofdpromotor was Dirk Jan de Vries als bijzonder hoogleraar Bouwhistorie verbonden aan de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden. Copromotor was Gabri van Tussenbroek, bijzonder hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam aan de UvA. De oppositiecommissie was een gemêleerde gezelschap bestaande uit historici, archeologen, kunst- en bouwhistorici die unaniem enthousiast...

Ondersteuning bedrijven Erfgoedsector

Geplaatst op apr 9, 2020

Op 7 april heeft het kabinet de ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers in de cultuursector uitgebreid. Ook Monumentenzorg is toegevoegd aan de lijst van bedrijven die gebruik kunnen maken van een tegemoetkoming. Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Via deze regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Dankzij inspanningen van de Federatie Grote Monumentengemeenten zijn ook de kleinschalige erfgoedbedrijven aan de lijst van bedrijven die gebruik kunnen maken van de kabinetsbrede maatregelen toegevoegd. Daaronder vallen dus ook de bouwhistorici-ondernemers. Toegevoegde bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS...

Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Geplaatst op apr 28, 2019

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van haar inzet voor onder ander de Nieuwsbrief Bouwhistorie. Elisabeth, proficiat!

Auteursinstructies Nieuwsbrief

Geplaatst op mrt 28, 2019

De redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie, ons tweemaal per jaar verschijnende tijdschrift, ziet altijd uit naar interessante bijdragen 'uit het veld'. Bouwhistorisch onderzoekers, monumentenzorgers en andere actievelingen in het Erfgoedvled worden uitgenodigd hun (plannen voor) artikelen aan te dragen.

Uiteraard stelt de redactie voorwaarden en eisen aan teksten. De aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zijn verwoord in de Auteursinstructie. Die is hieronder als bijlage te vinden.

Gegevensbescherming: Privacy Statement

Geplaatst op mei 24, 2018

Ook de Stichting Bouwhistorie Nederland ontkomt niet aan de verplichting om ons Privacy Statement aan te passen naar de nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wordt 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke persoonlijke gegevens van medewerkers, leden of donateurs bezitten en beheren.

Via de link hieronder is het Privacy Statement te bekijken. Onze website heeft geen mogelijkheid tot een Opt-in ( een actieve registratie van uw toestemming om deze gegevens te beheren). Hierdoor zijn wij genoodzaakt een automatische Opt-In te hanteren: We gaan er vanuit dat u instemt met het Privacy Statement. Mocht u toch uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u in het Privacy Statement zien hoe u dat kunt laten doen. We vertrouwen erop u hiermee juist en volledig te hebben geïnformeerd, Het...

Leiden legt verborgen bouwhistorische waarden vast

Geplaatst op apr 29, 2018

Leiden; bescherming door Bestemmingsplan van niet monumenten

Een doorbraak voor Erfgoed Leiden en Omstreken.

Leiden legt als eerste gemeente in Nederland bouwhistorische waarden vast in een bestemmingsplan. Dit betekent dat een bouwhistorisch onderzoek en documentatie bij sloop of zeer ingrijpende verbouwing verplicht is, zodat cultuurhistorische waarden niet ongezien verloren gaan.

30 maart 2018 is het bestemmingsplan Binnenstad in werking getreden. Dit bevat, in artikel 24.5 “Bouwhistorische bebouwing”, regels ter bescherming en behoud van de bouwhistorische waarden van 111 aangewezen bouwwerken in de Haarlemmerstraat, in de Breestraat en aan de Nieuwe Rijn. Op het kaartje is te zien om welke panden het gaat. Dit zijn dus geen geregistreerde monumenten, maar objecten met sterke verwachtingen van verborgen bouwhistorische waarden achter de voorgevels. Dat is eerder tijdens een bouwhistorische inventarisatie...

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics