Erfgoednota: Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!

afbeelding van John

Onder dit motto is de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente. Venlo resulterend in een nieuwe erfgoednota. Volgend op een positief besluit door het college van B&W wordt de nota in september ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Belangrijk was het co-creatieve proces met burgers, ondernemers en instellingen uit de stad. Zij hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden en waar accenten gelegd zouden moeten worden.

De nieuwe erfgoednota gaat in hoofdlijnen over drie zaken: waar, wat en wie.

· Waar: focus op aandachtsgebieden. Dat zijn gebieden waar veel erfgoed met potentie aanwezig is, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Onder andere de binnenstad en het kazernekwartier krijgen de volle aandacht, evenals Kloosterdorp Steyl en de kern Arcen.

· Wat: focus op thema’s en verhaallijnen die door de burgers zijn aangedragen. Deze thema’s (6 in totaal) zijn sturend voor de keuzes die we gaan maken. Binnen deze thema’s zijn concrete opgaves benoemd, met aanduiding van de gemeentelijke rol.

· Wie: als gemeente méér stimuleren en faciliteren en minder zelf achter het stuur zitten. Dat betekent dus dat initiatieven met name van buiten moeten komen; de ‘buitenwacht’ prikkelen en verleiden.

Daarnaast zijn in de nota uitspraken gedaan over het functioneren van erfgoed (herbestemming, duurzaamheid, C2C) en de rol van de gemeente bij toezicht en handhaving. Ook deze items zijn door de burgers aangedragen.

Venlo gaat het erfgoed actief inzetten om de stad positief voor het voetlicht te brengen, want investeren in Venloos erfgoed loont. De geboekte resultaten van de afgelopen jaren laten dat zien. Elke euro die de gemeente de afgelopen jaren in erfgoed heeft geïnvesteerd heeft 8 euro aan investeringen van anderen opgeleverd. Deze lijn wil Venlo graag voortzetten.

De nota is te bekijken op:  http://cultuurhistorie.venlo.nl/assets/docs/01-06-2017_Erfgoednota-kl.pdf

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics