Blog Classic Style

Historische interieurs: onderzoek en omgang

Geplaatst op apr 13, 2018

Jugendstil te Dordt

Collega Ben Kooij, als bouwhistoricus werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, brengt twee nieuwe brochures onder de aandacht.

Bouwhistorisch, interieurhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek stellen en beantwoorden de wezenlijke vragen over de buiten- en binnenzijde van gebouwen. Kernvragen zijn: Waarom ziet een gebouw eruit zoals het eruit ziet? Wat is zijn ontwikkeling, wat zijn de waarden en hoe kunnen we deze bewaren? Beter begrip leidt immers tot beter behoud.

In de eerste brochure, ‘Interieur en bouwhistorie’, komt het theoretische kader aan de orde – wat is eigenlijk een interieur? – alsmede de drie belangrijkste disciplines die zich met het interieur bezighouden. De tweede brochure, 'Interieur en historische gelaagdheid’, behandelt de gelaagdheid van het interieur en de wijze van onderzoek. De twee publicaties vullen eerder verschenen...

Van de webredactie

Geplaatst op dec 7, 2017

Attentie: Donateursbijdrage

De SBN is terughoudend geweest met verhogingen van de Donateursbijdrage. De uitgaven moeten in balans worden gehouden door de inkomsten en dat lukt jaar in jaar uit prima. Toch zien we ons af en toe gedwongen om de jaarlijks gevraagde bijdrage van de Donateurs een beetje te verhogen. Daartoe besloot het bestuur vorig jaar. Nu blijkt de nieuwe som tot wat misverstanden te leiden.

Voor de duidelijkheid: De minimale bijdrage voor dit jaar is €25,00 (en niet de foutief in eerdere Nieuwsbrieven vermelde €22,50). Voor studenten geldt een gereduceerde donatie €20,00.

Opvolging

Na bijna twaalfeneenhalf jaar is het hoog tijd dat ik mij laat opvolgen als de webmeester van deze site.

Wie meldt zich voor mijn post?

De techniek is op orde, 'content' is eenvoudig in te voeren. Die content of gewoon:...

Dik Berends' Van Punt Tot Mijl

Geplaatst op okt 25, 2017

Kaft

Bouwhistoricus van het eerste uur Dik Berends heeft een groots werk verricht. Van Punt tot Mijl is een compleet overzicht van de gebruikte maten in de eeuwen voor invoering van de meter in 1821. Met nauwgezet onderzoek, doorwrochte teksten, illustratieve afbeeldingen en meer dan 80 vergelijkende tabellen schiep Berends een standaardwerk zonder weerga.

Belangstellenden worden uitgenodigd om de presentatie bij te wonen. Die zal plaats vinden op zaterdag 18 november, om 15.00 uur in Zeist. Als locatie is gekozen voor de roemrijke Landbouwschuur – waar menigeen zijn weetjes heeft geleerd en vruchtbare discussies beleefde, achter de burelen van de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Op de presentatie is het boek te koop voor de gereduceerde prijs van 60 euro.

Het adres is Landbouwschuur (nu van de Julius Academy), Karpervijver 14, Zeist (Dik schrijft: bruggetje...

Nieuwsbrief Bouwhistorie 65

Geplaatst op jul 27, 2017

Nieuwsbrief Bouwhistorie 65

Het nieuwste nummer al gelezen? Deze winter verscheen Nieuwsbrief Bouwhistorie 65. Ons tijdschrift staat boordevol met verslagen, artikelen die verbreden en verdiepen, gedeelde kennis en inzichten van ervaren én nieuwe vakgenoten, vele aankondigingen van nieuwe boeken, etc. Het nummer is, als altijd, smaakvol vormgegeven.

Het moment van onderzoek

Geplaatst op apr 17, 2017

In een artikel in Heemschut (voorjaar 2017) bepleiten Paul Rosenberg en Gabri van Tussenbroek bouw- en cultuurhistorisch onderzoek in een vroeg planstadium. Kennis van de waarden en potenties is essentieel om tot een afgewogen ontwerp te komen. Bovendien helpt een scherp en tijdig inzicht bij een heldere communicatie én vorming van realistische ambities.

Het door Karel Loeff opgetekende interview belicht de situatie in monumentenstadAmsterdam, maar biedt uiteraard denkvoer met betrekking tot de stand van zaken elders. (Met dank aan Gabri van Tussenbroek.)

Over het hoe en waarom van bouwhistorisch onderzoek

Geplaatst op mei 11, 2016

Bij het vakkundig verbouwen van een monument is bouwhistorisch onderzoek eigenlijk noodzakelijk en het wordt dan ook vaak gevraagd door de gemeente om het verbouwingsplan te kunnen beoordelen.

Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici heeft voor de Federatie Grote Monumentengemeenten een handzame lijst met ter zake doende vragen en antwoorden opgesteld, de Frequently Asked Questions. De lijst beoogt bij te dragen aan het (onderlinge) begrip en moet helpen bij het versoepelen van de restauratie- en renovatieprocessen.

Bekijk de Veelgestelde vragen .

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics