Blog Classic Style

Bouwhistorisch Platform 18 september

Geplaatst op sep 2, 2019

'Jong talent’

Het Bouwhistorisch platform geeft deze keer een beknopte weerslag van divers onderzoek door jong afgestudeerden.

Er staan 2 voordrachten op het programma over boerderijen in respectievelijk Enschede en Weesp. Beide onderzoekers werken reeds in de praktijk van de erfgoedzorg en hebben recent de opleiding Bouwhistorie & Restauratie aan de Hogeschool Utrecht succesvol afgesloten. Dit geldt ook voor 2 andere sprekers, die huizen in Tiel en Goes hebben onderzocht en proberen daarvan alle aspecten en bouwfasen te doorgronden. De laatste spreker studeerde aan de Universiteit Utrecht af op een scriptie over de kleurstelling van de vesting Naarden. Zij publiceerde haar onderzoek onlangs in het Bulletin KNOB (nr. 2, 2019).

Het wordt een volle middag dus er is slechts beperkte tijd voor vragen. Eventuele aankondigingen en mededelingen graag direct na de pauze...

Interieurplatform

Geplaatst op sep 2, 2019

Interieurplatform 'Verhalen, vertellers, interieurs'

Verhalen vertellen is al zo oud als de wereld, het is tevens buitengewoon actueel. Ook in de erfgoedwereld. Hoe kunnen we deze verhalen het beste communiceren? Zijn er meerdere manieren? En waar kunnen we dat dan het beste doen? Hierover gaat het 15e interieurplatform op 20 september in Amersfoort.

Het aantal mogelijkheden om erfgoedverhalen te vertellen is inmiddels zo groot dat het een vak apart is geworden. Of beter gezegd: meerdere vakken. Want de verschillende (social) media hebben elk hun eigen kaders, karakteristieken en mogelijkheden. De uitdaging om informatie over monumentale interieurs te delen is hierdoor groter dan ooit.

De programmacommissie van het Interieurplatform bestaat uit Jaap van der Burg, Valentijn Carbo, Eloy Koldeweij, Harrie Schuit, Willem te Slaa.

20 september 2019...

Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Geplaatst op apr 28, 2019

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van haar inzet voor onder ander de Nieuwsbrief Bouwhistorie. Elisabeth, proficiat!

Auteursinstructies Nieuwsbrief

Geplaatst op mrt 28, 2019

De redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie, ons tweemaal per jaar verschijnende tijdschrift, ziet altijd uit naar interessante bijdragen 'uit het veld'. Bouwhistorisch onderzoekers, monumentenzorgers en andere actievelingen in het Erfgoedvled worden uitgenodigd hun (plannen voor) artikelen aan te dragen.

Uiteraard stelt de redactie voorwaarden en eisen aan teksten. De aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zijn verwoord in de Auteursinstructie. Die is hieronder als bijlage te vinden.

Studiedag RCE / KNOB

Geplaatst op dec 10, 2018

Op 14 december 2018 is in Amersfoort weer een Studiedag bij te wonen.

Hoewel de RCE besloten heeft dit jaar niet samen te werken met de SBN, kunnen we de dag wel aanprijzen.

Hoofdthema is namelijk de vroegste geschiedenis van de Nederlandse monumentenzorg, met een prominente plek voor J.C. Overvoorde. Ook de bouwhistorie dankt veel aan de activiteiten in deze 'vormende jaren'. Zie meer op.

https://cultureelerfgoed.nl/agenda/studiedag-100-jaar-engagement-in-de-erfgoedzorg

'De Toren van de Gouden Eeuw' is een topper

Geplaatst op sep 25, 2018

Op 28 oktober 2018 won de historische non-fictie bestseller ‘Nobel streven’ van Frits van Oostrom de Libris Geschiedenis Prijs 2018. Volgens de jury is dit het beste historische boek van het afgelopen jaar. Dat is een mening.

Wij tipten het boek van Van Tussenbroek, dat sowieso een prachtig voorbeeld is van versmeltende en samenwerkende historische disciplines.

Eerder schreven we: 'De toren van de Gouden Eeuw. Een Hollandse strijd tussen gulden en God' staat op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs.

Volgens ons terecht. De ons allen bekende schrijver, Gabri van Tussenbroek, is een plezierige verteller. In dit recente boek paart de auteur die kwaliteit aan zijn vakmanschap als bouwhistoricus. Het resultaat is een lekker weglezend boek dat -- anders dan menig verhalend boek met 'historische' pretentie -- stoelt op gedegen onderzoek en op grote kennis van...

Bouwhistorisch Platform 19 september: Grenzen van de waardestelling

Geplaatst op jun 18, 2018

Voor het Bouwhistorisch Platform van 19 september is door RCE en SBN een gevarieerd en inhoudelijk stevig programma samengesteld over waardesnstellen, voor veel bouwhistorici ‘core business’.

In de praktijk lopen bouwhistorici soms aan tegen de grenzen van mogelijkheden om erfgoed te waarderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een project buitensporig groot is, dat keuzes gemaakt moeten worden over afstoting, of dat er grenzen worden opgelegd door hedendaagse technische en financiële eisen. De gebruikelijke kleurige plattegrond met waarderingen volstaat dan niet meer: moet het blauw wellicht veranderd worden in paars als het om restauratieve toevoegingen gaat? Mag van bouwhistorici verwacht worden dat zij bekend zijn met grotere kaders? Dat zij randvoorwaarden formuleren voor een architect? Of dat zij belevingswaarden meewegen ten behoeve van een groter publiek?

Vier...

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics