Bouwhistorisch Platform 19 september: Grenzen van de waardestelling

afbeelding van John

Voor het Bouwhistorisch Platform van 19 september is door RCE en SBN een gevarieerd en inhoudelijk stevig programma samengesteld over waardesnstellen, voor veel bouwhistorici ‘core business’.

In de praktijk lopen bouwhistorici soms aan tegen de grenzen van mogelijkheden om erfgoed te waarderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een project buitensporig groot is, dat keuzes gemaakt moeten worden over afstoting, of dat er grenzen worden opgelegd door hedendaagse technische en financiële eisen. De gebruikelijke kleurige plattegrond met waarderingen volstaat dan niet meer: moet het blauw wellicht veranderd worden in paars als het om restauratieve toevoegingen gaat? Mag van bouwhistorici verwacht worden dat zij bekend zijn met grotere kaders? Dat zij randvoorwaarden formuleren voor een architect? Of dat zij belevingswaarden meewegen ten behoeve van een groter publiek?

Vier recente voorbeelden maken deze dilemma’s uit de praktijk duidelijk en leiden mogelijk tot een herijking van de Richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek. Het betreft twee grote, infrastructurele complexen en twee andere casussen met een meer specifieke vraagstelling en problematiek. Daaruit volgen conclusies en stellingen, munitie voor een brede slotdiscussie aan het einde van de middag.

Aanmelden:  U kunt de bijeenkomst gratis bijwonen, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding via dit formulier (RCE).

 

Programma

13:00  Inloop met koffie en thee

13:30  Hoe kerkhistorie te wegen in de kerken van Duintjer? Willard van Reenen, Onderzoeksbureau voor Bouwhistorie Leerdam

14:00  Van de Stadsdroogdokken van Antwerpen tot het Pesthuiscomplex in Leiden. De rol van thema’s en belevingswaarden bij waardestellend onderzoek.  Agnes Hemmes (bouwhistoricus) en Rogier Groeneveld (architect), Bureau Monument en Cultuur, Amsterdam

14:45  Pauze

15:15  De lange lijnen van de bouwhistorie: Kunstwerken in de Afsluitdijk. Ronald Stenvert, bouwhistoricus BBA Utrecht

16:00  Het Prinsenhof te Delft, wat verdient een afzonderlijke, paarse inkleuring? Saskia van Ginkel-Meester, architectuur- en bouwhistoricus BBA Utrecht

16:30  Slotdiscussie

17:00  Afsluiting en borrel in het bedrijfsrestaurant

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5 in Amersfoort.

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics