Beleidsplan 2017 - 2022

afbeelding van Gerrit
De belangrijkste doelstellingen die in 1991 bij de oprichting van de SBN statutair werden vastgelegd luiden: De SBN stelt zich het bevorderen van de publieke belangstelling, alsmede het bevorderen van de kwaliteit en de kwantiteit van het bouwhistorisch onderzoek in Nederland, een en ander in het belang van de monumentenzorg, ten doel. Die doelstellingen stáán nog (al kan men er in de context van vandaag een iets andere formulering bij kiezen, zie hierover het Beleidsplan zelf).
 
Slotsommen: Hoewel bestuursleden van de SBN graag actief willen bijdragen aan de groei van ‘de’ bouwhistorie – kwalitatief en kwantitatief –, is realisme op zijn plek als het gaat om besteedbare tijd en energie. Besturen en uitvoeren zijn niet altijd precies hetzelfde. ‘Personele capaciteit’ kan bottleneck blijken. Daarnaast bood het vorige Beleidsplan niet altijd concrete ‘plannen’; op stevige ambities dient wel de vraag ‘en dus …?’ te volgen.

We hebben het Beleidsplan bondiger en concreter gemaakt dan tevoren. Het Beleidsplan 2017-2022 houdt er rekening mee dat de groep bedenkers en uitvoerders een beperkte omvang kent. Dit betekent dat de SBN aan kerngebieden en kerndoelen zal werken én (meer) open zal staan voor inbreng van bouwhistorici en andere bij het vak betrokkenen die niet per se in of kort bij de bestuurskringen verkeren. Zoals er al jarenlang met vrucht en plezier wordt samengewerkt met de redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie zou het eigenlijk op meer terreinen moeten.

De terreinen waarop de SBN in de volgende jaren nadruk wil leggen zijn: Promotie & Voorlichting; Onderwijs & Onderzoek; Activiteiten & Producten; Relaties; en ten slotte Stichting & Bestuur. Het Beleidsplan 2017-2022 benoemt kort en bondig het Wat en Hoe van deze terreinen. Daarbij is steeds de kwestie van de uitvoering aan de orde. Het is niet uitgesloten dat ambities stevig zijn en de lat hoog ligt, maar dat er daden van komen is wel essentieel. Daarom ligt in het verlengde van het Beleidsplan een Uitvoeringsprogramma. Dit volgt uit wat op de pagina’s 4 en 5 onder woorden wordt gebracht. Wie gaan het doen en op welke termijn? (Sub)Doelstellingen worden geformuleerd, nagestreefd en de resultaten worden tevens gewogen.

Namens het bestuur

John Veerman (maart 2019)

Bijlage(n):

PDF-pictogram Download 2018-02 Beleidsplan Stichting Bouwhistorie Nederland -- JV_0.pdf (2.28 MB)

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top