Blog Classic Style

Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Geplaatst op apr 28, 2019

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van haar inzet voor onder ander de Nieuwsbrief Bouwhistorie. Elisabeth, proficiat!

Auteursinstructies Nieuwsbrief

Geplaatst op mrt 28, 2019

De redactie van de Nieuwsbrief Bouwhistorie, ons tweemaal per jaar verschijnende tijdschrift, ziet altijd uit naar interessante bijdragen 'uit het veld'. Bouwhistorisch onderzoekers, monumentenzorgers en andere actievelingen in het Erfgoedvled worden uitgenodigd hun (plannen voor) artikelen aan te dragen.

Uiteraard stelt de redactie voorwaarden en eisen aan teksten. De aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, zijn verwoord in de Auteursinstructie. Die is hieronder als bijlage te vinden.

Studiedag RCE / KNOB

Geplaatst op dec 10, 2018

Op 14 december 2018 is in Amersfoort weer een Studiedag bij te wonen.

Hoewel de RCE besloten heeft dit jaar niet samen te werken met de SBN, kunnen we de dag wel aanprijzen.

Hoofdthema is namelijk de vroegste geschiedenis van de Nederlandse monumentenzorg, met een prominente plek voor J.C. Overvoorde. Ook de bouwhistorie dankt veel aan de activiteiten in deze 'vormende jaren'. Zie meer op.

https://cultureelerfgoed.nl/agenda/studiedag-100-jaar-engagement-in-de-erfgoedzorg

'De Toren van de Gouden Eeuw' is een topper

Geplaatst op sep 25, 2018

Op 28 oktober 2018 won de historische non-fictie bestseller ‘Nobel streven’ van Frits van Oostrom de Libris Geschiedenis Prijs 2018. Volgens de jury is dit het beste historische boek van het afgelopen jaar. Dat is een mening.

Wij tipten het boek van Van Tussenbroek, dat sowieso een prachtig voorbeeld is van versmeltende en samenwerkende historische disciplines.

Eerder schreven we: 'De toren van de Gouden Eeuw. Een Hollandse strijd tussen gulden en God' staat op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs.

Volgens ons terecht. De ons allen bekende schrijver, Gabri van Tussenbroek, is een plezierige verteller. In dit recente boek paart de auteur die kwaliteit aan zijn vakmanschap als bouwhistoricus. Het resultaat is een lekker weglezend boek dat -- anders dan menig verhalend boek met 'historische' pretentie -- stoelt op gedegen onderzoek en op grote kennis van...

Bouwhistorisch Platform 19 september: Grenzen van de waardestelling

Geplaatst op jun 18, 2018

Voor het Bouwhistorisch Platform van 19 september is door RCE en SBN een gevarieerd en inhoudelijk stevig programma samengesteld over waardesnstellen, voor veel bouwhistorici ‘core business’.

In de praktijk lopen bouwhistorici soms aan tegen de grenzen van mogelijkheden om erfgoed te waarderen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een project buitensporig groot is, dat keuzes gemaakt moeten worden over afstoting, of dat er grenzen worden opgelegd door hedendaagse technische en financiële eisen. De gebruikelijke kleurige plattegrond met waarderingen volstaat dan niet meer: moet het blauw wellicht veranderd worden in paars als het om restauratieve toevoegingen gaat? Mag van bouwhistorici verwacht worden dat zij bekend zijn met grotere kaders? Dat zij randvoorwaarden formuleren voor een architect? Of dat zij belevingswaarden meewegen ten behoeve van een groter publiek?

Vier...

Gegevensbescherming: Privacy Statement

Geplaatst op mei 24, 2018

Ook de Stichting Bouwhistorie Nederland ontkomt niet aan de verplichting om ons Privacy Statement aan te passen naar de nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wordt 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke persoonlijke gegevens van medewerkers, leden of donateurs bezitten en beheren.

Via de link hieronder is het Privacy Statement te bekijken. Onze website heeft geen mogelijkheid tot een Opt-in ( een actieve registratie van uw toestemming om deze gegevens te beheren). Hierdoor zijn wij genoodzaakt een automatische Opt-In te hanteren: We gaan er vanuit dat u instemt met het Privacy Statement. Mocht u toch uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan kunt u in het Privacy Statement zien hoe u dat kunt laten doen. We vertrouwen erop u hiermee juist en volledig te hebben geïnformeerd, Het...

Leiden legt verborgen bouwhistorische waarden vast

Geplaatst op apr 29, 2018

Leiden; bescherming door Bestemmingsplan van niet monumenten

Een doorbraak voor Erfgoed Leiden en Omstreken.

Leiden legt als eerste gemeente in Nederland bouwhistorische waarden vast in een bestemmingsplan. Dit betekent dat een bouwhistorisch onderzoek en documentatie bij sloop of zeer ingrijpende verbouwing verplicht is, zodat cultuurhistorische waarden niet ongezien verloren gaan.

30 maart 2018 is het bestemmingsplan Binnenstad in werking getreden. Dit bevat, in artikel 24.5 “Bouwhistorische bebouwing”, regels ter bescherming en behoud van de bouwhistorische waarden van 111 aangewezen bouwwerken in de Haarlemmerstraat, in de Breestraat en aan de Nieuwe Rijn. Op het kaartje is te zien om welke panden het gaat. Dit zijn dus geen geregistreerde monumenten, maar objecten met sterke verwachtingen van verborgen bouwhistorische waarden achter de voorgevels. Dat is eerder tijdens een bouwhistorische inventarisatie...

Pagina's

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
Web Analytics