De SBN op Twitter:

 • Bouwhistorie_NL: Over het Bouwhistorisch Platform van 17 juni te Utrecht: zie de RCE- en SBN-sites. https://t.co/5sUMYUtuZE ^JV
  6 dagen geleden reply - retweet - favorite

 • Bouwhistorie_NL: RT @BouwhistoricA: Geverfde bakstenen...hergebruikt in een ophoging...uit de voorgevel? #bouwhistorie #alkmaar #erfgoed https://t.co/4EQd37…
  22 dagen geleden reply - retweet - favorite

 • Bouwhistorie_NL: Wat gaaf. Hier komt archief- en bouwhistorisch onderzoek tastbaar samen. Hoofdrol in verhaal 16eE Jan de Timmerman https://t.co/tA6OvlrYIi
  37 dagen geleden reply - retweet - favorite

 • Bouwhistorie_NL: RT @RAAPerfgoed: Kasteel #Helmond is een mysterie rijker. Bij de herinrichting werd een verborgen ruimte ontdekt. https://t.co/VBy39dpf9U #…
  37 dagen geleden reply - retweet - favorite

Bouwhistorisch Platform 17 juni

Het programma is bekend gemaakt. Zie de pagina Actueel voor bijzonderheden en aanmelden.

 

 

Full Colour: Nieuwsbrief Bouwhistorie 59

Ons tijdschrift staat weer boordevol veelzijdige stukken: de bouwhistorische platforms van juni en september worden uitgebreid gepresenteerd. Er wordt terug geblikt op de Donateursdag in Kampen. Zowel uit het veld als vanuit de burelen wordt bericht, net als uit Mühlhausen (AHF Tagung). Nieuwe en vertrouwde gezichten leverden bijdragen voor de Nieuwsbrief; beschouwend dan wel kritisch van aard of juist met specialistisch nieuws. Het nummer is zoals altijd zorgvuldig samengesteld en vormgegeven en is een hebbeding dat straks óók het bewaren waard is. 

Bij is het nummer 59 donateurs op de mat gevallen. Ook donateur worden? Kijk hier. Eerdere Nieuwsbrieven Bouwhistorie staan online. De meest recente jaargangen zijn er voor het eerst full colour te zien. Browse door de Nieuwsbrieven. Nummer 58 (zomer 2015) staat online. Het Register is intussen bijgewerkt tot en met nummer 56. Elisabeth Stades-Vischer heeft het register van de Nieuwsbrief geüpdate tot en met de meest recente Nieuwsbrief, nummer 59. Kijk hier om te zien wat er sinds 1992 is gepubliceerd.

 

Bouwhistorie...

...is de discipline die zich bezighoudt met het materiële onderzoek van gebouwd erfgoed; waarom een gebouw staat waar het staat, waarom het er uitziet zoals het er uitziet en welke waarden dit belichaamt voor heden en toekomst.

Bouwhistorici voeren, kortgezegd, bouwhistorisch onderzoek uit. Bij dit onderzoek nemen zij het gebouw of complex van gebouwen tot uitgangspunt. Zij documenteren en analyseren de ontwikkeling daarvan en de onderlinge samenhang op grond van vorm, materialen, con­structies en afwerkingen. Daarbij bepalen zij de oorspronkelijk gerealiseerde situatie en de achter­eenvol­gende bouwkundige aanpassingen. Dit onderzoek geschiedt met kennis van zaken op grond van nauwkeurig onderzoek naar bouw­sporen, resulterend in een relatieve chronologie en de bepaling van een aantal bouwfasen. Waar mogelijk wordt dit onderzoek onder­steund door natuurweten­schappelijke gegevens zoals dateringen op basis van dendro­chronologie.

Uitgaande van dat wat er nog staat, brengen bouwhistorici het gebouw in relatie met de nog aanwezige schriftelijke bronnen, historische afbeeldingen, ontwerp­tekeningen en bestaande bouwtekeningen, alsmede met verwante gebouwen, waardoor de ontwikkelings­geschiedenis wordt getoetst en gepreciseerd. Dit leidt tot een samenhangende duiding van de gebruiks­geschiedenis, passend in een bredere cultuurhistorische context. Voor nadere diep­gang kan waar nodig een beroep worden gedaan op verwante vakdisciplines zoals historische geografie, archeologie en kleur- en interieuronderzoek.

Als uitvloeisel van dit onderzoek maken bouwhistorici een waardestelling. Dit betreft zowel een contextuele waardestelling van het onderzochte gebouw ten opzichte van andere vergelijkbare gebouwen, als een intrinsieke waardestelling van de verschillende onderdelen binnen het gebouw zelf. Dat laatste is van wezenlijk belang voor het maken van plannen tot restauratie of herbestemming. Bouwhistorisch onderzoek kan ook een bijdrage leveren aan waarden- en verwachtings­kaarten van gebieden, inventarisaties ten behoeve van monumentenlijsten en cultuur­historische waardeanalyses in het kader van gemeentelijke structuurvisies en bestem­mingsplannen.  [Ronald Stenvert]

Maastricht zoekt bouwhistoricus 

Bekijk hier de vacature. Reageren kan tot 20 september.

Opmerkingen over de site?

Wie erbij was op 19 september heeft vast meegekregen dat het niet mijn voorkeur heeft dat een 'probleem' via een beamer in een volle zaal wordt gemeld. Kom liever direct naar mij toe. Ligt het internet eruit, dan vindt u ook contactgegevens in de Nieuwsbrief Bouwhistorie.

Overigens heeft technisch onderzoek uitgewezen dat het probleem inderdaad aan de kant van de spreker lag. Maar gezien het verleden ben ik op mijn hoede.

John Veerman / webmaster

Opmerkingen over de site?

Wie erbij was op 19 september heeft vast meegekregen dat het niet mijn voorkeur heeft dat een 'probleem' via een beamer in een volle zaal wordt gemeld. Kom liever direct naar mij toe. Ligt het internet eruit, dan vindt u ook contactgegevens in de Nieuwsbrief Bouwhistorie.

Overigens heeft technisch onderzoek uitgewezen dat het probleem inderdaad aan de kant van de spreker lag. Maar gezien het verleden ben ik op mijn hoede.

John Veerman / webmaster

 

Bouwhistorie

Bouwhistorie is de discipline die zich bezighoudt met het materiële onderzoek van gebouwd erfgoed; waarom een gebouw staat waar het staat, waarom het er uitziet zoals het er uitziet en welke waarden dit belichaamt voor heden en toekomst.

Bouwhistorici voeren, kortgezegd, bouwhistorisch onderzoek uit. Bij dit onderzoek nemen zij het gebouw of complex van gebouwen tot uitgangspunt. Zij documenteren en analyseren de ontwikkeling daarvan en de onderlinge samenhang op grond van vorm, materialen, con­structies en afwerkingen. Daarbij bepalen zij de oorspronkelijk gerealiseerde situatie en de achter­eenvol­gende bouwkundige aanpassingen. Dit onderzoek geschiedt met kennis van zaken op grond van nauwkeurig onderzoek naar bouw­sporen, resulterend in een relatieve chronologie en de bepaling van een aantal bouwfasen. Waar mogelijk wordt dit onderzoek onder­steund door natuurweten­schappelijke gegevens zoals dateringen op basis van dendro­chronologie.

Uitgaande van dat wat er nog staat, brengen bouwhistorici het gebouw in relatie met de nog aanwezige schriftelijke bronnen, historische afbeeldingen, ontwerp­tekeningen en bestaande bouwtekeningen, alsmede met verwante gebouwen, waardoor de ontwikkelings­geschiedenis wordt getoetst en gepreciseerd. Dit leidt tot een samenhangende duiding van de gebruiks­geschiedenis, passend in een bredere cultuurhistorische context. Voor nadere diep­gang kan waar nodig een beroep worden gedaan op verwante vakdisciplines zoals historische geografie, archeologie en kleur- en interieuronderzoek.

Als uitvloeisel van dit onderzoek maken bouwhistorici een waardestelling. Dit betreft zowel een contextuele waardestelling van het onderzochte gebouw ten opzichte van andere vergelijkbare gebouwen, als een intrinsieke waardestelling van de verschillende onderdelen binnen het gebouw zelf. Dat laatste is van wezenlijk belang voor het maken van plannen tot restauratie of herbestemming. Bouwhistorisch onderzoek kan ook een bijdrage leveren aan waarden- en verwachtings­kaarten van gebieden, inventarisaties ten behoeve van monumentenlijsten en cultuur­historische waardeanalyses in het kader van gemeentelijke structuurvisies en bestem­mingsplannen.  [RS]

Maastricht zoekt bouwhistoricus 

Bekijk hier de vacature. Reageren kan tot 20 september.

Fotoverslag Donateursdag

De Donateursdag op 4 oktober in Schiedam was in ieders ogen geslaagd. Een paar collega's hebben foto's gestuurd. Een selectie daarvan is in het onderstaande document opgenomen.

Open hier de pdf.

 

Opmerkingen over de site?

De SBN-donateurs hebben het schitterende nummer op de mat gevonden. Donateur worden? Kijk hier

Eerdere Nieuwsbrieven Bouwhistorie, tot en met nr. 56 (juni 2014), staan online. De meest recente jaargangen zijn hier voor het eerst full colour te zien. Browse door de Nieuwsbrieven.

Het Register is intussen bijgewerkt tot en met nummer 56.

Van de redactie, maart 2016

Verleden, heden en toekomst van een vak, een methode, en eigenlijk vooral van een manier van kijken. In 2016 viert de Stichting Bouwhistorie Nederland haar vijfentwintigjarig bestaan. Het is niet zo, dat de Bouwhistorie toen werd ‘opgericht’. Wel gaf het initiatief van een paar bevlogen vakgenoten in 1991 een belangrijke duw in de richting van emancipatie, professionalisering én samenbinden.

Dit redactioneel is niet de plek om uitgebreid terug te blikken. Wel kan hier wereldkundig worden gemaakt dat de SBN er in het komende jaar ruim aandacht aan zal schenken. Wij werken immers nú – in een zich steeds ontwikkelend veld, waarin we elkaar steeds blijven ontmoeten – met een helder beeld van de geschiedenis van het bouwen én van onze beroepsgroep en de methodieken. En we kijken vooruit.

Er wordt intussen gewerkt aan een jubileumboek dat fascinerend belooft te worden. Niet omdat het 25 Jaar SBN zal behandelen, maar omdat het de bouwhistorie in zijn alledaagse context laat zien en de actuele theoretische kaders presenteert.

Terwijl wij onze onderzoeken doen, voorlichten en mee-ontwikkelen (zie ook het binnenkort verschijnende nieuwe stuk van Frank Haans op deze site), geven we de plannen vorm waarmee de SBN en de Bouwhistorie vooruit zullen komen. Bij het formuleren van doelen en taken wordt achterom geblikt, wordt er geijkt aan de ideeën die in 1991 tot de SBN leidden: zijn we nog aan het doen wat men indertijd voor ogen had, zijn we verder, zijn we anders?

Kortom, de SBN is zoals steeds bezig -- zonder in Beleisdplannenjargon te willen vervallen -- met het verbinden van het praktische aan het ideële. Vooruit met dat verleden!

John Veerman

(mail reacties naar de webmaster)

© Stichting Bouwhistorie Nederland

Webmaster