Home

De SBN op Twitter:


Jubileumboek

postertje nieuwe boek


Omdat de SBN 25 jaar bestaat is het tijd voor een boek. Hoe staat het met de bouwhistorie na 25 jaar werk om, zoals de doelstelling uit 1991 luidt, de publieke belangstelling voor het bouwhistorisch onderzoek in Nederland en de kwaliteit en kwantiteit ervan te bevorderen?

Onder redactie van Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek, met een voorwoord van Dirk de Vries en met verdere medewerking van Ileen Montijn, Vincent van Rossem en Freek Schmidt is een fraai boek tot stand gekomen met stevige inhoud. Matrijsgeeft het uit.

Op onze Donateursdag te Breda is de publicatie ten doop gehouden. Gabri van Tussenbroek schetste in een kort betoog waar de Stichting Bouwhistorie Nederland nu is en waar we ons vak nog heen kunnen voeren.

Van de redactie

Veel te doen

Klezoren

 

Het nieuwe jaar is begonnen zoals het vorige jaar eindigde: met druk op de ketel bij veel collega's, naar wij horen. 

Deze site moet intussen nodig onder handen worden genomen. De fraaie Nieuwsbrief nummer 61 is in druk verschenen en dat betekent dat de pdf van het voorafgaande nummer geplaatst wordt.

Er zijn meer nieuwtjes te melden -- de redacteur zoekt daar de komende week tijd voor. De redacteur zoekt trouwens ook medewerkers voor deze website, bouwhistorie.nl versie 3.1 dient ontwikkeld!

Alvast moet genoteerd dat op 22 februari a.s. het Bouwhistorisch Platform plaatsvindt. Zie https://cultureelerfgoed.nl/agenda/bouwhistorisch-platform

 

De SBN-webredactie

Donateursdag 2016

Presentatie Jubileumboek SBN 25 jaar

Van het bestuur:

5 november waren we te gast te Breda met een boeiend lezingenprogramma in de ochtend en na de lunch een uitgebreide bezichtiging van de historische binnenstad. De link naar programma en verdere details: Donateursdag 

Maarten de Graad en Karel Emmens stuurden meteen wat foto's door.

 

 

 

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics