Home

De SBN op Twitter:


Website vernieuwd

Onze website wordt vernieuwd. Het uiterlijk, de inhoud en de technologie achter de site worden momenteel onder handen genomen. Natuurlijk springt het opgefriste ontwerp het meest in het oog, maar nog belangrijker is misschien: wat is nieuw? De site...

Nieuwe Column

Ronald Stenvert probeert ons ervan te overtuigen dat er andere aandachtspunten te bedenken zijn, dan die waarmee wij doorgaans onze dagen vullen. Lees zijn lange column.

Bouwhistorisch Platform 17 juni

Het programma is bekend gemaakt. Zie de pagina Actueel voor bijzonderheden en aanmelden.

Full Colour: Nieuwsbrief Bouwhistorie 59

Nieuwsbrief 59 Stichting Bouwhistorie Nederland

Ons tijdschrift staat weer boordevol veelzijdige stukken: de bouwhistorische platforms van juni en september worden uitgebreid gepresenteerd. Er wordt terug geblikt op de Donateursdag in Kampen. Zowel uit het veld als vanuit de burelen wordt bericht, net als uit Mühlhausen (AHF Tagung). Nieuwe en vertrouwde gezichten leverden bijdragen voor de Nieuwsbrief; beschouwend dan wel kritisch van aard of juist met specialistisch nieuws. Het nummer is zoals altijd zorgvuldig samengesteld en vormgegeven en is een hebbeding dat straks óók het bewaren waard is. 

Bij is het nummer 59 donateurs op de mat gevallen. Ook donateur worden? Kijk hier. Eerdere Nieuwsbrieven Bouwhistorie staan online. De meest recente jaargangen zijn er voor het eerst full colour te zien. Browse door de Nieuwsbrieven. Nummer 58 (zomer 2015) staat online. Het Register is intussen bijgewerkt tot en met nummer 56. Elisabeth Stades-Vischer heeft het register van de Nieuwsbrief geüpdate tot en met de meest recente Nieuwsbrief, nummer 59. Kijk hier om te zien wat er sinds 1992 is gepubliceerd.

Van de redactie

maart 2016

Verleden, heden en toekomst van een vak, een methode, en eigenlijk vooral van een manier van kijken. In 2016 viert de Stichting Bouwhistorie Nederland haar vijfentwintigjarig bestaan. Het is niet zo, dat de Bouwhistorie toen werd ‘opgericht’. Wel gaf het initiatief van een paar bevlogen vakgenoten in 1991 een belangrijke duw in de richting van emancipatie, professionalisering én samenbinden.

Dit redactioneel is niet de plek om uitgebreid terug te blikken. Wel kan hier wereldkundig worden gemaakt dat de SBN er in het komende jaar ruim aandacht aan zal schenken. Wij werken immers nú – in een zich steeds ontwikkelend veld, waarin we elkaar steeds blijven ontmoeten – met een helder beeld van de geschiedenis van het bouwen én van onze beroepsgroep en de methodieken. En we kijken vooruit.

Er wordt intussen gewerkt aan een jubileumboek dat fascinerend belooft te worden. Niet omdat het 25 Jaar SBN zal behandelen, maar omdat het de bouwhistorie in zijn alledaagse context laat zien en de actuele theoretische kaders presenteert.

Terwijl wij onze onderzoeken doen, voorlichten en mee-ontwikkelen (zie ook het binnenkort verschijnende nieuwe stuk van Frank Haans op deze site), geven we de plannen vorm waarmee de SBN en de Bouwhistorie vooruit zullen komen. Bij het formuleren van doelen en taken wordt achterom geblikt, wordt er geijkt aan de ideeën die in 1991 tot de SBN leidden: zijn we nog aan het doen wat men indertijd voor ogen had, zijn we verder, zijn we anders? Kortom, de SBN is zoals steeds bezig -- zonder in Beleisdplannenjargon te willen vervallen -- met het verbinden van het praktische aan het ideële. Vooruit met dat verleden!

John Veerman

Voor reacties vul het contactformulier hiernaast in.

Bedrijfsinformatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Everard Foeckstraat 3

3515 ED  Utrecht

KvK Utrecht 41185024

Handige links

Volg ons op facebook

Go to top
txdvioawpf01
Web Analytics